ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคลคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 2553 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (จำนวน 1 อัตรา)

หน่วยงาน : หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี

อัตราเงินเดือน : 11,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 700 บาท (อัตราเงินเดือนดังกล่าวเป็นอัตราแรกบรรจุ สามารถปรับเปลี่ยนได้หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
2. มีทักษะคอมพิวเตอร์ดีมาก
3. มีประสบการณ์ในการใช้ระบบ HR - ERP

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
งาน Payroll ภายใต้ MU – ERP
1. จัดทำข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทนของบุคลากรในคณะทันตแพทยศาสตร์ในแต่ละรอบการจ่ายเงิน
2. ตั้งเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินอื่นตามสิทธิในระบบ MU – ERP – Payroll
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ประกอบการคำนวณเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินตาม
สิทธิ เช่น การลงเวลาปฏิบัติงาน คำสั่งประเภทต่างๆ ระเบียบทีเกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทน ก่อนจ่ายให้บุคลากร
5. ศึกษา ให้ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินเดือนและค่าตอบแทน
6. ทำหน้าที่ Support team ในระบบ MU – ERP – PY
7. ให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบงาน MU – ERP – PY
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการคัดเลือก : 1. สอบข้อเขียนเกี่ยวกับระบบงาน MU – ERP
2. สอบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office Word Excel Powerpoint
3. สอบสัมภาษณ์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 9 สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.30 น. ในวันราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/adoffice/human_r/hu_9.html และส่งใบสมัครไปที่ E-mail. Address: dtntk@staff2.mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ตามที่อยู่ดังกล่าว
ลงวันที่ 06/06/2010 22:51:12
จำนวนผู้ชม 1165
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน