ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โครงการพัฒนาดอยตุง เปิดรับพนักงานหลายอัตรา

โครงการพัฒนาดอยตุง เปิดรับพนักงานหลายอัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โครงการพัฒนาดอยตุง เปิดรับพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาดอยตุง เปิดรับพนักงาน

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดรับสมัครงานเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (ประจำสำนักงานดอยตุง) 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ

- มีประสบการณ์ด้านการต้อนรับและบรรยายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

2. Executive Assistant to Secretary General

- Male, age 28-32 years old

- Good appearance, presentable

- Able to work under pressure

3. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี บัญชีต้นทุน

- มีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office)

- สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. หัวหน้างานบัญชีต้นทุน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี บัญชีต้นทุน

- มีประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Office)

- สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพอสมควร

5. Key Account Manager

- เพศหญิง อายุ 35-40 ปี

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งการพูดและเขียน วุฒิปริญญาตรี หากจบการศึกษาทางด้านการออกแบบหรือแฟชั่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ด้านงานขายประมาณ 1-2 ปี โดยเฉพาะการขายสินค้าแฟชั่นหรือดีไซน์ต่าง ๆ ในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่ม Interior และมีประสบ การณ์ทางด้านการขายต่างประเทศ

- มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขายที่มีสมาชิกอย่างน้อย 2-3 คน

- เป็นคนทันสมัย ติดตาม Trend ต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องงานออกแบบและงานศิลปะ

6. เจ้าหน้าที่สต็อกพัสดุ (น่าน) 3 อัตรา สัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี อัตราเงินเดือนประมาณ 7,000-10,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี สารสนเทศ กรณีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี แต่มีประสบการณ์สูงก็สามารถสมัครได้

- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office เน้น Excel เป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดน่าน

7. เจ้าหน้าที่ข้อมูลและจัดทำงานโครงการ (น่าน) 3 อัตรา สัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี อัตราเงินเดือนประมาณ 7,000-10,000 บาท

- เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี สารสนเทศ กรณีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี แต่มีประสบการณ์สูงก็สามารถสมัครได้

- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office เน้น Excel เป็นพิเศษ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

- ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดน่าน

8. Receptionist (Chiang Rai base)

- Male/Female, age 25-28 years old

- Bachelor''s degree in English, Tourism or any related fields

- Fluence in English both spoke and written

- 1-2 years experience in related field

- Good attitude, hard working and fast learning

- Having a pleasant and polite personality, good interpersonal skills

9. พนักงานขายประจำร้าน Doi Tung Lifestyle 5 อัตรา (สาขาต่าง ๆ ใน กทม.)

- เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี

- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

- รับสมัครเป็นพนักงานประจำ

- คุณสมบัติพิเศษ มีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

10. Purchasing Officer 2 positions (BKK base 1 and Chiang Rai base 1)

- Male/Female, age 25-30 years old

- Bachelor''s degree in any related fields

- 2-3 yeras experience in purshasing is preferable

- Computer literacy such as : MS Office, Internet etc.

- Having good negotiation skill and inter-personal skill

11. เจ้าหน้าที่การตลาด ส่วนธุรกิจ Retail (Doi Tung product : Food, Handicraft, Agriculture, Tourism) ประจำ สนง. กทม.

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า

- มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจค้าปลีกอย่าง น้อย 2 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี (ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน)

- มีความคิดสร้างสรรค์และชอบพบปะผู้คน

- มีความขยัน อดทน และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานการตลาดในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12. เจ้าหน้าที่การตลาด ส่วนธุรกิจ Wholesale (Food, Handicraft, Agriculture, Tourism) ประจำ สนง. กทม.

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า

- มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจ Wholesale (เช่น Modern Trade, Corporate) อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน)

- มีความคิดสร้างสรรค์และชอบพบปะผู้คน

- มีความขยัน อดทน และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานการตลาดในธุรกิจ Wholesale จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13. พนักงานสต็อก-รับสินค้า (ส่วนงานพัสดุ) ประจำ สนง.เชียงราย

- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3-ปวส.

- มีความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์

- มีความสามารถด้านงานเอกสาร

14. พนักงานสต็อก-รับสินค้า (ส่วนงานพัสดุ) ประจำ สนง.กทม.

- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3-ปวส.

- มีความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์

- มีความสามารถด้านงานเอกสาร

15. Human Resources Director

- Male/Female, age 40 years old or above

- Bachelor''s degree or higher

- Minimum of a Bachelor''s degree or equi-valent in Human Resources, Business, Organi-zation Development

- 10 plus years of progressive leadership experience in Human Resources positions

- Actvive afiliation with appropriate Human Resources networks and organizations and ongoing community involvement preferred

16. หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาพืช (ประจำเชียงราย)

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาพืชสวน พืชศาสตร์ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำด้านการบริหารงาน มีความสามารถด้านเอกสารและการใช้คอมพิวเตอร์

17. พนักงานขาย ประจำหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (ประจำเชียงราย)

- เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.-ปวส. ไม่จำกัดสาขา มีความรู้และทำงานด้านเอกสารได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับทุกคนได้ และมีใจรักงานบริการ

18. พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานดอยตุง เชียงราย (ประจำ 2 อัตรา)

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่

19. พนักงานทั่วไป 3 อัตรา (ชั่วคราวรายวัน 4 เดือน สนง.กทม.)

- เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ (MS Office)

20. พนักงาน Barista จำนวนมาก ประจำสาขาใน กทม. (ประจำ)

- เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

- รับสมัครเป็นพนักงานประจำ

- คุณสมบัติพิเศษ มีใจรักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

21. Finance Office (BKK Office)

- Male/Female, age between 25 years old up

- Bachelor''s degree in Accounting, Financing or related fileds

- Strong knowledge of Accouning principles and The Revenue Code

- Computer proficiency in MS Office

สนใจสมัครงานโปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยคลิกลิงค์ที่ชื่อตำแหน่ง หรือคำว่า Apply now หรือส่ง Resume/CV ทาง E-mail ได้ที่ hr@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ เชียงราย และภาคเหนือ hr_bkk@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ กรุงเทพฯ และอื่น ๆ หรือสมัครงานผ่านทาง http://www.doitung.org/job_oppor-tunity.php ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงวันที่ 06/06/2010 22:40:36
จำนวนผู้ชม 1176
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ใช้งาน 54969 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128483 คน