SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลนครระยอง เปิดรับพนักงาน

เทศบาลนครระยอง เปิดรับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลนครระยอง เปิดรับพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลนครระยอง เปิดรับพนักงาน

เทศบาลนครระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

1. พนักงานเทศกิจ 2 อัตรา

2. ภารโรง 1 อัตรา

- มีความรู้และความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จะได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,530 บาท (เงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท+เงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท) ระยะเวลาการจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2553

ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. ใบสำคัญการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

6. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สมัครเป็นพนักงานจ้างจะต้องเสียค่าธรรมเนียม การสมัครทุกตำแหน่งในอัตรา ดังนี้ ผู้สมัครเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งละ 50 บาทลงวันที่ 06/06/2010 22:37:41
จำนวนผู้ชม 1378
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ