SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เปิดรับ นักบริหารงานทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เปิดรับ นักบริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เปิดรับ นักบริหารงานทั่วไป , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เปิดรับ นักบริหารงานทั่วไป

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ด้านศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MicrosoftOffice ได้ดี ทั้ง MS.Word, Excel, PowerPoint มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงานพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2553
กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2553
กำหนดวันประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 มิถุนายน 2553
กำหนดวันเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

เอกสาร หลักฐานการสมัคร
1. เอกสารรับรองคุณวุฒิ พร้อมใบแสดงผลการเรียน (Transcript) สำเนาพร้อมตัวจริง
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ประวัติย่อ (ถ้ามี)

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านแผนงาน งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานบุคคล ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
2. จัดทำระเบียบวาระการประชุม และจดบันทึกการประชุมต่างๆ
3. ร่าง จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร จดหมายโต้ตอบต่างๆ
4. รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
5. หากสามารถใช้ระบบบัญชี Axapta ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องธุรการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 5 อาคารวิศววัฒนะ (ตึก 8 ชั้น) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทรศัพท์: 02-4709123-4 โทรสาร: 02-4709111ลงวันที่ 01/06/2010 12:26:47
จำนวนผู้ชม 1383
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ