SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิด รับ นักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิด รับ นักวิชาการศึกษา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับ นักวิชาการศึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับ นักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2-4-20-310 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท

- หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว - มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมนักศึกษา หรืองานกิจการนักศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ แตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

- หลักฐานแสดงว่าสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ใบปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร หรือใบสุทธิ หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

สำหรับใบรับรองแพทย์ให้นำมายื่นเมื่อได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแล้วลงวันที่ 28/05/2010 13:27:04
จำนวนผู้ชม 1435
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ