SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.พ.นครสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับ นักเทคนิคการแพทย์

ร.พ.นครสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับ นักเทคนิคการแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.พ.นครสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับ นักเทคนิคการแพทย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.พ.นครสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับ นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลนครสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์

- มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

- มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง มีสมรรถนะที่จำเป็นในสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนครสวรรค์ประชารักษ์ ชั้น 9 กองการสนับสนุนบริการ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2553 ในเวลาราชการหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3 รูป

- สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร 1 ฉบับ

- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.9) สำหรับผู้สมัครเพศชาย 1 ฉบับลงวันที่ 28/05/2010 13:17:26
จำนวนผู้ชม 1232
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ