SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งาน การเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 2 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตรและทรานสคริปต์ (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 28/05/2010 13:15:24
จำนวนผู้ชม 1264
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ