SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, เจ้าพนักงานพัสดุ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, เจ้าพนักงานพัสดุ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, เจ้าพนักงานพัสดุ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, เจ้าพนักงานพัสดุ

ด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
1. ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. มีความชำนาญในภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
3. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี

เจ้าพนักงานพัสดุ
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชยการ เลขานุการ
บริหารธุรกิจ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพณิชยการ บริหารธุรกิจ
2. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ในระหว่างวันที่ 17 - 27 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 2615 (ชั้น 4 อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 24/05/2010 08:52:11
จำนวนผู้ชม 1483
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ