SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เปิดรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เปิดรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เปิดรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 เปิดรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ค่าตอบแทน 9,530 บาท 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์

- ระยะเวลาการจ้าง 27 เดือน (1 กรกฎาคม 2553-30 กันยายน 2555)ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 ตั้งแต่บัดนี้-19 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใดหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 3 รูปไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 3 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ลงวันที่ 17/05/2010 11:54:14
จำนวนผู้ชม 1231
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ