ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ผ่าทฤษฎี 'วัดใจ' ผู้นำ กับจริยธรรมธุรกิจ

ผ่าทฤษฎี 'วัดใจ' ผู้นำ กับจริยธรรมธุรกิจ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ผ่าทฤษฎี 'วัดใจ' ผู้นำ กับจริยธรรมธุรกิจ, บทความ ผ่าทฤษฎี 'วัดใจ' ผู้นำ กับจริยธรรมธุรกิจ, ตัวอย่าง          - กางตำราเรียนฉบับฮาร์วาร์ด ผ่านนักคิดนักค้น "ศ.ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์"
          - ภาวะผู้นำในหลายมิติที่ส่งผ่านมายังหนังสือ 2 เล่มอย่าง "Changing Minds" และ "Good Work"
          - อัจฉริยะของผู้นำ ที่พัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ พร้อมกับการแสดงออกถึงจริยธรรมอย่างครบเครื่อง นำไปเสริมสร้างความสามารถเหนือการแข่งขันได้อย่างไร?
          - กรณีศึกษา ผู้นำระดับแม่เหล็ก "บุช" "แธตเชอร์" ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและโน้มน้าวใจคน
          - "จริยธรรม" กลไกแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน และการสร้างมูลค่าเพิ่มที่มากกว่าแค่ฟันกำไร

       
        กางตำราปรมาจารย์ระดับโลก "ศ.ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์" จากรั้วฮาร์วาร์ด ผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีจริยธรรมของผู้นำ กับกระบวนการสร้างให้ผู้นำมีจิตสำนึกเพื่อสังคมส่วนรวม (Corporate Social Responsibility : CSR ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม) ในโอกาสที่บินมาเยี่ยมเยือนเมืองไทย ตามคำเชื้อเชิญของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)
       
        มาบรรยายในหลักสูตรอบรม "ภาวะผู้นำ จริยธรรม และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม" ซึ่งเป็นแนวโน้มสำคัญของโลกธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ เมื่อปลายเดือนก.พ. ที่ผ่านมา
       
        ศ.ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ ศาสตราจารย์ภาควิชากระบวนการรับรู้และด้านการศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ใช้เวลาร่วม 2 ชั่วโมงกว่าบนชั้น 21 ของอาคารทรู ทาวเวอร์ ในการแบ่งปันประสบการณ์กว่าค่อนชีวิตของเขา
       
        โดยเนื้อหาส่วนใหญ่มาจากตำราชิ้นเอก 2 เล่ม อย่าง "Changing Minds" และ "Good Work" ซึ่งเคยขายไอเดียไปร่วม 10 ปีก่อน แต่ปัจจุบันหลายๆ แนวคิดเหล่านี้ก็ยังใช้ได้อยู่
       
        ล่าสุดนี้การ์ดเนอร์และผองเพื่อน ได้เปิดตัวโครงการ Good Work Project ซึ่งเป็นโครงการว่าด้วยการดึงเอาความเป็นอัฉริยะและภาวะผู้นำ ที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ พร้อมกับการแสดงออกถึงจริยธรรมและจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมได้อย่างสอดคล้องลงตัว ท่ามกลางการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันที่ดีแต่ชิงดีชิงเด่น
       
        ซึ่งทิศทางดังกล่าวสอดรับกับปรัชญาการบริหารธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้นำ ที่ถึงพร้อมทั้งความฉลาดและการมีจริยธรรมที่ดี
       
        อย่างไรก็ดี เนื้อหาการบรรยายแบบม้วนเดียวจบ การ์ดเนอร์จะเน้นความสำคัญอยู่ที่คอนเซ็ปต์ของภาวะผู้นำ การโน้มน้าวใจคน และ good work มากกว่าการไปบ่มเพาะจริยธรรมทางธุรกิจ
       
        เขาบอกว่าผู้นำทางธุรกิจจะต้องมีพื้นฐานความฉลาดใน 3 ด้านคือ 1. การเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี รู้กรรมวิธีที่จะปรุงแต่งให้เรื่องราวเหล่านั้นดูน่าสนใจ 2. รู้จักเข้าอกเข้าใจผู้อื่น สามารถโน้มน้าวใจคน เปิดใจรับฟัง และสนองตอบต่อความต้องการเพื่อสรรค์สร้างแรงบันดาลใจ และ 3. สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ในองค์กรที่พวกเขาและเธอเหล่านั้นเป็นผู้นำอยู่ ทำให้ผู้ร่วมงานและลูกน้องผ่อนคลาย และมีจุดยืนทางความคิด
       
        ประเด็นของโน้มน้าวใจคน ให้เบนมาในทิศทางที่ผู้นำมุ่งหวัง โดยเป็นการเปลี่ยนทั้งในระดับความรู้สึกและพฤติกรรมในองค์กร และระดับประเทศชาติ เขามองว่า อำนาจที่จะไปลบล้างและสั่นคลอนความเชื่อเดิมๆ จะอยู่ภายใต้ 7 Levers ที่มีผลต่อการไปคัดง้างทำให้เกิดความสำเร็จและความล้มเหลวของบุคคลที่เรียกตัวเองว่าผู้นำคือ
       
        1. การใช้เหตุผลรองรับ (Reason) 2. การใช้ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และงานวิจัยที่เชื่อถือได้ (Reseach) 3. การเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของคน (Resonnace) 4. การตอกย้ำแนวคิดเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลากกลวิธีในการนำเสนอ (Representatial redescription)
       
        5. การตบรางวัลและการลงโทษ (Resources and rewards) 6. การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Real World events) และ 7. สร้างความเชื่อถือในบรรดาฝูงชนที่ต่อต้าน (Resistances)
       
        บรรดาฮีโร่ที่เป็นตัวอย่างของ Mind Change in Action ในมุมมองของการ์ดเนอร์ เขาหยิบยกบุคคลในประวัติศาสตร์ ไล่เรียงมาจนถึงยุคของผู้นำในสังคมปัจจุบัน อย่างเช่น จอร์จ มาร์เชล ผู้นำในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 มหาตมะ คานธี ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง กับการนำเสนอรูปแบบความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง เนลสัน แมนเดลลา ที่มีทิศทางใกล้เคียงกัน
       
        มาร์กาเร็ต แธตเชอร์ กับแนวทางเปลี่ยนทิศทางของสหราชอาณาจักรในช่วง 1980 โดยโน้มน้าวในรัฐสภา และถือเป็นนักเล่าเรื่องยอดเยี่ยมระดับออสการ์ รวมถึงจอร์จ ดับเบิลยู บุช ที่ใช้เหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 เปลี่ยนภาวะความเป็นผู้นำธรรมดา มาเป็นผู้นำที่ต่อต้านการก่อการร้าย และผลักดันนโยบายด้านการต่างประเทศของสหรัฐ
       
        "บุชพูดถึงหลักการต่อต้านก่อการร้ายบ่อยๆ ในสถานการณ์ที่เอื้อให้เกิดขึ้นประโยชน์ต่อนโยบายเขา แต่ใช้วิธีพูดในหลายๆ รูปแบบ และยืนยันในหลักการของตัวเอง ทำให้น่าเชื่อถือและได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ 2"
       
        อีกประเด็นของภาวะผู้นำที่มีคอนเซ็ปต์ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำมุมไหนของโลกคือการมีวิสัยทัศน์ยาวไกล ยืดได้หดได้ตามสถานการณ์ที่ปรับแปร รวมถึงจิตวิทยาโน้มน้าวให้ผู้ตามเล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
       
        รวมถึงหลักการจัดอันดับความสำคัญตามทฤษฎี 80/20 Principle ที่ต้องให้น้ำหนักกับลูกค้าที่จ่ายผลตอบแทนมากกว่า หรือจัดการกับพนักงาน 20 คนที่เป็นหัวโจกในการสร้างปัญหาใหญ่ในองค์กร
       
        ขณะที่ประเด็นจริยธรรมเขาสรุปสั้นๆ ในตอนท้ายว่า ผู้นำและองค์กรใหญ่ๆ จะต้องเดินหน้าตอบแทนสังคม โดยไม่คำนึงถึงแต่รายได้และผลกำไรสูงสุด งานที่ดีจะต้องกำกับด้วยจริยธรรมในการทำงานที่ดี ซึ่งปัจจุบันนี้หลายแห่งมักจะมองข้ามเรื่องพื้นฐานเหล่านี้และกระโดดไปมองกำไรเป็นหลัก
       
        สำหรับ CSR หรือธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแนวคิดที่นิยมใช้กันแพร่หลายในบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก และถือเป็นงบประมาณในการดำเนินธุรกิจ จัดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการจ่ายเงินเดือน
       
        ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร และพัฒนาต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน เพราะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในตราสินค้า ที่ก่อให้เกิดกำไรมากกว่าคู่แข่ง ที่ไม่เคยมีนโยบายทำกิจกรรมเพื่อสังคม จึงถือเป็นเรื่องที่องค์กรไม่ควรมองข้าม
       
       
       ''ศ.ดร. ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์'' คือใคร?
        ศ.ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ เป็นนักวิชาการชื่อดังจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เจ้าของทฤษฎี Multiple Intelligences ซึ่งมองว่า มนุษย์มีความชาญฉลาดแตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบ
       
        เขาได้รับการยอมรับในด้านความคิดอ่านที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม โดยการบินมาอบรมให้กับผู้บริหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์นี้ เป็นการถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมของการเป็นผู้นำ รวมถึงการสร้างให้ผู้นำมีจิตสำนึกเพื่อสังคมส่วนรวม ผ่านกระบวนการการเรียน การสอน และฝึกอบรม
       
        ปัจจุบันการ์ดเนอร์ ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ภาควิชา กระบวนการรับรู้และด้านการศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษา ด้านการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเป็นศาสตราจารย์พิเศษวิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันนี้ รวมถึงเป็นศาสตราจารย์พิเศษ วิชาประสาทวิทยาของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์บอสตัน
       
        เป็นเจ้าของผลงานเขียนรวม 18 เล่มทางด้านสติปัญญาและจริยธรรม ล่าสุดเขาและทีมงานได้เปิดตัว "Good Work Project" ซึ่งเป็นโครงการที่ว่าด้วยการดึงเอาความเป็นอัจฉริยะและภาวะผู้นำ ที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ พร้อมกับการแสดงถึงจริยธรรมและจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ได้อย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน
       

 

 

แหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

จำนวนผู้ชม 3159 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน