SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน

การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน , บทความ การพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน , ตัวอย่างHR ในแต่ละองค์กรอาจจะมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่แตกต่างกัน บางองค์กรอาจ ใช้วิธีการฝึกอบรม (Training) บางแห่งใช้วิธีการเข้าร่วมสัมมนา (Seminar) การฝึกปฏิบัติ (Workshop) การสอนงาน (Mentoring) ส่วนบางแห่งอาจใช้หลาย ๆ  วิธีรวมกัน

แต่ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีใดในการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน HR ต้องคำนึงถึงเรื่องช่องว่างระหว่างวัยด้วย เพราะคนแต่ละรุ่น แต่ละวัย มีลักษณะที่แตกต่างกัน  จึงไม่สามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรได้ HR จึงต้องทำความเข้าใจในคนแต่ละรุ่นให้ดี แล้วจึงเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนา พวกเขา

  • Gen-B หรือ Baby Boomers คนที่เกิดในช่วงปีพ.ศ. 2490-2508 ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม ที่มีอาวุโสในองค์กร ชอบการทำงานที่มีแบบแผน ลักษณะการฝึกอบรมต่าง ๆ ควรอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ เน้นทฤษฎี และสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน  เช่น การเข้าห้องเรียน (Class room) การเข้าร่วมสัมมนา (Seminar) การฝึกอบรม (Training) เป็นต้น

  • Gen-X คนที่เกิดในช่วงปีพ.ศ. 2508-2522 เป็นกลุ่มที่ชอบการเรียนรู้ ช่างคิด ช่างซักถาม ชอบเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติมากกว่า เรียนทฤษฎี ดังนั้น การฝึกอบรมแบบเดียวกับที่ใช้กับ Baby Boomers ไม่เหมาะที่จะใช้กับ Gen X รูปแบบการพัฒนาคนกลุ่มนี้ควรเป็นการทำ Workshop  การสอนงาน และการเป็นพี่เลี้ยง จะเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้มากกว่า

  • Gen-Y คนที่เกิดในช่วงปีพ.ศ. 2523-2543 คนรุ่นนี้เกิดในยุคเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าทั้งคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และไอที จึงชื่นชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์เป็นพิเศษ ชอบโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ด และเครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ การพัฒนาพนักงานในกลุ่มนี้ ให้ได้ผล อาจต้องนำสื่อออนไลน์มาประยุกต์เข้ากับแผนพัฒนาบุคลากร เช่น จัดหาบทเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ให้เขาฝึกฝนด้วยตนเอง รวมถึงใน เรื่องของการสื่อสาร (Communication) และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relationship Management) ผ่านทางเว็บบอร์ดองค์กร  และเครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ ก็เป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจ

แม้ว่าในอนาคต Gen-Y จะเข้ามาแทนที่คนรุ่นก่อนอย่าง Baby Boomers และ Gen X  แต่ก็มิใช่ว่า องค์กรจะมุ่งพัฒนาแต่กลุ่มคลื่นลูกใหม่จนหลงลืมคนรุ่นก่อนที่อาจจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่สมัยบุกเบิกองค์กร หรือผ่านพ้นวิกฤติการณ์ฟองสบู่แตก ในปี 2540 ที่มาด้วยกัน เพราะคนเหล่านี้ล้วนสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน มีความรู้ วิธีคิดที่ลึกล้ำ ที่ควรได้รับการถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ และเนื่องจากเป็นกลุ่ม ที่มีความผูกพันกับองค์กรมายาวนาน ทำให้คนกลุ่มนี้มีความจงรักภักดีในองค์กรอย่างมาก ซึ่งอาจหาได้ยากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ๆ สมัยนี้ที่มักเปลี่ยนงานบ่อย

จำนวนผู้ชม 9422 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ