SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หลักทั่วไป ของการจัดการภายในองค์กร

หลักทั่วไป ของการจัดการภายในองค์กร | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักทั่วไป ของการจัดการภายในองค์กร , บทความ หลักทั่วไป ของการจัดการภายในองค์กร , ตัวอย่าง


1. การจัดสรรงาน
การจัดสรรงาน ระหว่างพนักงานและหัวหน้า จะช่วยให้เกิดการใช้ความสามารถไปกับการทำงาน ได้อย่างเต็มที่
ทั้งยังช่วยให้เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพของการทำงาน ในขณะที่ใช้พลังในการทำงานเท่าเดิม

2. การใช้อำนาจตามหน้าที่
หัวหน้า ใช้สิทธิในการออกคำสั่ง เพื่อให้พนักงานทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงาน ก็มีหน้าที่ทำงาน และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข สิ่งนี้ คือรากฐานสำคัญ ของบุคคล แต่ละตำแหน่งในองค์กร เป็นองค์ประกอบที่ใช้ร่วมไปพร้อมๆ กัน กับหน้าที่รับผิดชอบ
(อ่านบทความ ทางด้าน HR และเรื่องสาระในการทำงาน ที่ www.ThaiHrCenter.com, www.YesTestMe.com)

3. ความมีระเบียบวินัย
ระเบียบวินัย ประกอบด้วยหลายๆ สิ่ง เช่น การยอมรับในกฏของการทำงาน การปฏิบัติงานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย พฤติกรรมการแสดงออก ฯลฯ อีกทั้งยังรวมไปถึง เรื่องที่กว้างออกไปอีก เช่นการให้เกียรติ และยอมรับนับถือ ระหว่างเพื่อนร่สมงานด้วยกัน สิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับในทุกองค์กร และธุรกิจ และเป็นลักษณะ ที่แสดงออกถึง สภาวะ การเป็นผู้นำ

4. ความชัดเจนในการสั่งงาน
พนักงานคนหนึ่ง ควรจะรับคำสั่งในการทำงานเรื่องๆ หนึ่ง จากผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเพียงคนเดียวเท่านั้น การรับคำสั่งจากหัวหน้าหลายๆ ฝ่าย ที่มีความขัดแย้งกัน จะทำให้การสั่งงาน มีความไม่ชัดเจน และไม่สามารถชี้ชัดๆ ลงไปได้ ถึงสิ่งที่จะต้องทำจริงๆ คำสั่งหลายๆ คำสั่ง ควรรวมให้เป็นหนึ่ง แล้วสรุปออกมา จะช่วยให้ทำงานได้เร็วกว่า

5. การรวมอำนาจ และการกระจายอำนาจ ของการทำงาน

โปรเจคต์บางชิ้น จำเป็นจะต้องใช้วิธีรวมอำนาจในการทำงาน เข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถทำงานได้เร็ว ในขณะเดียวกัน บางโปรเจคต์ กลับต้องใช้วิธีการกระจายอำนาจ งานถึงจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วได้ สิ่งที่สำคัญ คือการเลือกใช้สองรูปแบบนี้ ให้สอดคล้องกับ โปรเจคต์งานที่กำลังทำอยู่

6. การแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์
พนักงานทุกระดับ ควรจะได้รับอิสระ ในการนำเสนอความคิด หรือไอเดียใหม่ๆ จึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้า ที่จะกระตุ้นให้พนักงาน เกิดความรู้สึก อยากแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ ระหว่างกัน

7. ความยุติธรรม
ทุกคนที่ทำงานภายในองค์กร จะต้องได้รับการปฏิบัติ อย่างยุติธรรม เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆ ในการทำงานร่วมกัน ความยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ความทุ่มเทในการทำงานเพิ่มมากขึ้นไปด้วย

โดย :     ThaiHrCenter.com

 

จำนวนผู้ชม 4322 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ