SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ความรู้ประเภทที่สาม

ความรู้ประเภทที่สาม | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ความรู้ประเภทที่สาม, บทความ ความรู้ประเภทที่สาม, ตัวอย่างถ้าเอ่ยชื่อ Ikujiro Nonaka เชื่อว่าท่านผู้อ่านจำนวนหนึ่งคงจะพอคุ้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อ่านที่เกี่ยวข้องกับวงการของการบริหารความรู้ หรือ Knowledge Management เนื่องจาก Nonaka เป็นเจ้าพ่อของแนวคิดในการบริหารความรู้
      
       การบริหารความรู้ในสไตล์เอเชียที่ Nonaka นำแนวคิดต่างๆ ของญี่ปุ่นมาปรับใช้ คำว่า Tacit หรือ Explicit Knowledge ที่เราใช้กันอยู่แพร่หลายในปัจจุบันก็มาจาก Nonaka นั่นเองครับ
      
       ล่าสุดในวารสาร Harvard Business Review ฉบับเดือนพฤษภาคมนี้ Nonaka ร่วมกับ Hirotaka Takeuchi เขียนบทความใหม่ขึ้นมาเกี่ยวกับการบริหารความรู้ ชื่อว่า The Wise Leader และพยายามขยายองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ Knowledge Management ออกไปในอีกมิติหนึ่ง
      
       ผู้เขียนได้พยายามชี้ให้เห็นว่าถึงแม้องค์กรต่างๆ จะเริ่มมีการบริหารความรู้กันมากขึ้น แต่ผลของการบริหารความรู้นั้นก็ไม่ได้ทำให้คนที่เป็นผู้นำมีความสามารถมากขึ้น หรือ ฉลาดขึ้น (Wise Leadership) ซึ่งทั้งคู่พบว่าปัญหาเกิดขึ้นจากสาเหตุ 2 ประการ คือการที่ไม่ได้ใช้ความรู้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และไม่ได้สร้างหรือสะสมความรู้ที่ถูกต้องครับ
      
       Nonaka ให้นิยามเกี่ยวกับความรู้ไว้สองประเภทเมื่อนานมาแล้ว คือความรู้ที่จับต้องได้ สามารถบันทึกได้ หรือที่คุ้นกันในชื่อของ Explicit Knowledge กับความรู้ภายในที่จับต้องและถ่ายทอดลำบาก เรียกว่า Tacit Knowledge
      
       ปัญหาการใช้ความรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารก็คือ ผู้บริหารส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น หรือให้ความสำคัญกับเจ้า Explicit Knowledge การให้ความสำคัญกับตัวเลขทางการเงิน ตัวชี้วัดต่างๆ ระบบจูงใจ การตัดสินใจที่เป็นระบบ ล้วนแต่เป็น Explicit Knowledge ทั้งสิ้น โดยเจ้า Explicit Knowledge จะมุ่งเน้นในเรื่องของข้อมูลและระบบในการพยากรณ์และตัดสินใจต่างๆ แต่การนำระบบและข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจนั้นจะไม่เหมาะสมถ้าผู้บริหารไม่สามารถนำปัจจัยในเรื่องของบุคคลเข้ามาเชื่อมโยงด้วย
      
       อย่างไรก็ดี ภาวะผู้นำในปัจจุบันจะต้องบริหารภายใต้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะต้องสามารถเชื่อมโยงระหว่างการบริหารกับการมองภาพไปในอนาคต ในช่วงหลัง Nonaka และ Takeuchi จึงได้พยายามเสาะหาความรู้ชนิดใหม่ที่จะเหมาะสมกับการบริหารงานในปัจจุบัน และพบว่าการใช้ Explicit และ Tacit Knowledge เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอแล้วนะครับ
      
       ผู้บริหารที่ดีจะต้องใช้ความรู้ประเภทที่สาม เข้ามาช่วยครับ นั่นคือสิ่งที่เขาทั้งคู่เรียกว่า Practical Wisdom ซึ่งเป็น Tacit Knowledge ชนิดหนึ่งที่ผู้บริหารได้มาจากประสบการณ์ ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจและเลือกปฏิบัติได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นไปตามค่านิยมที่ยึดถือ
      
       เมื่อดูไปในรายละเอียดของ Practical Wisdom ก็พบว่าเป็นความรู้จากประสบการณ์ที่ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม ดูเหมือนว่าผู้เขียนทั้งสองคนพยายามโยงเรื่องของจริยธรรม เข้ากับเรื่องของ Knowledge Management ให้มากขึ้น และได้ให้ชื่อสำหรับผู้บริหารที่สามารถนำองค์กรด้วย Practical Wisdom ว่าเป็น Phronetic Leaders ครับ อีกทั้งระบุว่าผู้ที่จะเป็น Phronetic Leaders ควรจะประกอบด้วยทักษะ หรือความสามารถ 6 ประการด้วยกัน แต่โดยหลักๆ แล้วดูเหมือนว่าเรื่องของ Phronetic Leaders นั้นจะเน้นไปในเรื่องของสังคม เรื่องคุณธรรม เรื่องจริยธรรมมากขึ้นครับ
      
       คุณสมบัติที่ 1 ผู้นำที่ดีจะต้องสามารถมองหรือเห็นในสิ่งที่ดี (Wise Leaders can judge goodness) โดยผู้บริหารจะต้องตัดสินใจโดยอยู่ที่ความดีหรือความถูกต้อง ไม่ใช่เพื่อกำไรหรือความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้นำที่ดีจะต้องสามารถตัดสินใจโดยพิจารณาจากสิ่งที่ถูกต้องหรือดีทั้งสำหรับองค์กรและสังคม
      
       คุณสมบัติที่ 2 ผู้นำจะต้องสามารถเข้าใจถึงแก่นของเรื่องราวต่างๆ ได้ (Wise Leaders can Grasp the Essence) โดยผู้นำจะต้องสามารถเข้าใจถึงแก่นหรือสาระสำคัญของสิ่งต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น รวมทั้งต้องสามารถค้นหาความหมายหรือนัยยะของคน สิ่งของ หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะนั้น
      
       คุณสมบัติที่ 3 Wise Leaders Create Shared Contexts ซึ่งก็คือนอกเหนือจากตนเองจะเข้าใจแล้วผู้นำที่ดีจะต้องสามารถสร้างกลไกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สำหรับผู้บริหารคนอื่นในการสร้างความหมายและความเข้าใจใหม่ๆ จากสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น
      
       คุณสมบัติที่ 4 Wise Leaders Communicate the Essence ผู้บริหารที่ดีจะต้องรู้จักในการเปรียบเทียบ เปรียบเปรย การสร้างเรื่องราว เพื่อแปลงสาระของประสบการณ์ที่ตนเองมีสู่ Tacit Knowledge สำหรับบุคคลหรือกลุ่มอื่น
      
       คุณสมบัติที่ 5 Wise Leaders Exercise Political Power แปลตรงตัวนะครับ ว่าผู้นำเหล่านี้จะใช้อำนาจ หรือความสามารถในการจัดการเพื่อนำเอาคนหลากหลายกลุ่ม หลากหลายวัตถุประสงค์ (ที่อาจจะขัดแย้งกัน) ให้มาทำงานร่วมกัน
      
       คุณสมบัติที่ 6 คือ Wise Leaders Foster Practical Wisdom in Others ผู้นำจะคอยพัฒนา Practical Wisdom ในบุคคลอื่น โดยเฉพาะกับบุคลากรที่ต้องพบปะลูกค้าโดยตรง โดยผ่านการสั่งสอนและแนะนำ
      
       ท่านผู้อ่านที่สนใจเรื่องของ KM ก็ลองหาบทความนี้ดูนะครับ อาจจะงงๆ บ้าง แต่สาระสำคัญก็คือเรื่องของการนำสังคม ศีลธรรม จริยธรรม การคิดในสิ่งที่ดีและถูกต้อง เข้ามาผสมผสานกับการบริหารความรู้ครับ


โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์

จำนวนผู้ชม 2689 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ