SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แนวทางใหม่ สร้างพลังคน (จบ)

แนวทางใหม่ สร้างพลังคน (จบ) | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางใหม่ สร้างพลังคน (จบ) , บทความ แนวทางใหม่ สร้างพลังคน (จบ) , ตัวอย่างแนวทางใหม่นี้ส่งผลต่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กรในระยะยาว ที่สำคัญทำให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถจับมือร่วมกันพัฒนาองค์กรไปได้ด้วยตนเอง และพึ่งพาบุคคลภายนอกน้อยลงตามลำดับ โดยแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
      
       ขั้นตอนที่ 1 “สร้างการรับรู้ กระตุ้นความสนใจ” ในขั้นตอนนี้ผู้นำหรือผู้บริหารระดับสูง จะต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ (Commitment) ที่มีต่อการพัฒนาองค์กร เปิดใจรับฟังและพร้อมยอมรับในความคิดเห็นของพนักงาน ด้วยการสื่อสาร (Communication) ถึงนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายอย่างชัดเจน
      
       ขั้นตอนที่ 2 “ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ” เมื่อพนักงานส่วนใหญ่มีจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร และพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว การฝึกอบรมให้ความรู้ในเทคนิควิธีการที่จำเป็นสำหรับการบ่งชี้ปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุ ถือเป็นการเพิ่มเขี้ยวเล็บหรือยกระดับศักยภาพของพนักงานให้มากกว่าการเป็นเพียงผู้ปฎิบัติงานตามสั่ง หรือตามขั้นตอนปฎิบัติมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
      
       และขั้นตอนที่ 3 “โน้มนำสู่การปฏิบัติจริง” การที่จะรู้ว่าพนักงานมีศักยภาพและความสามารถเพียงพอหรือยัง ไม่มีวิธีใดดีไปกว่าการได้ลงมือปฏิบัติจริง จะได้รู้ว่าทักษะการแก้ปัญหา และการวิเคราะห์หาสาเหตุนั้น เมื่อนำมาสู่การลงมือปฏิบัติจริง จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นประโยชน์หรือไม่ ประสบการณ์จากการแก้ปัญหาหลายครั้งหลายกรณีนี้ จะทำให้พนักงานกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในที่สุด
      
       “ก่อนเริ่มโครงการผมเรียกประชุมทีมงาน และครุ่นคิดตัดสินใจอยู่สักพัก ก่อนจะเดินหน้าอย่างมุ่งมั่น และตัดสินใจหยุดงาน 1 วัน เรียกว่า Kick-off day ซึ่งแน่นอนต้องกระทบต่อจำนวนสินค้าที่ผลิต และยอดขายแน่นอน แต่เชื่อว่าถ้าไม่ยอมเสียสละ มุ่งที่จะผลิตอย่างเดียว พนักงานก็คงรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่แรงงาน ไม่ใช่ส่วนหนึ่งขององค์กร”
      
       นี่คือคำกล่าวของผู้นำที่มองเห็นหนทางใหม่ในการพัฒนาองค์กร และกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมพนักงานบางส่วนเข้ารับการฝึกอบรม และร่วมกับที่ปรึกษาปรับปรุงพัฒนาองค์กรขนานใหญ่ แม้ว่าโครงการจะเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่พนักงานและผู้บริหารยังไม่หยุดคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดไปอีก

 โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์

จำนวนผู้ชม 2847 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ