ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Strategic Commuication in Leading change

Strategic Commuication in Leading change | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Strategic Commuication in Leading change, บทความ Strategic Commuication in Leading change, ตัวอย่างโดย...อาจารย์กฤษณ์รุยาพร
      
       การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการนำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำเป็นที่จะต้องวางกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อสามารถสื่อความศรัทธาและภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่เข้าไปในหัวใจ
      
       ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความรู้สึกที่หึกเหิมในการนำการเปลี่ยนแปลงตลอดจนสร้างกระบวนการในการประสานความเก่งที่ใช้สมองของทีมงานวางแนวทางปฎิบัติในการสร้างความสามารถใหม่และวัฒนธรรมใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
      
       สื่อสารจากสมองและหัวใจ ผู้เขียนมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาของผู้นำหลายท่านที่ต้องการสร้างการก้าวกระโดดในการเปลี่ยนแปลงแต่มิได้ทำการวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบเพื่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงทำให้ทีมไม่มีความศรัทธาและความเชื่อมั่นในเส้นทางสายใหม่
      
       กระบวนการสื่อสารการตกผลึกของวิสัยทัศน์ที่คมชัดในการเปลี่ยนแปลง ระดับความสามารถใหม่ที่จะสร้างฝันใหม่เป็นจริง ตลอดจน DNA ใหม่ที่เป็นแกนหลักในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศใหม่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีกลยุทธ์เพื่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
       การสื่อสารที่สำคัญทั้ง 4 มิติ ได้แก่
      
       1. Trust ถ้าเราจะต้องนำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลังการมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองและทีมงานในองค์กรเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ การสร้าง Trust ให้เกิดขึ้นในทีมงานจะต้องเริ่มต้นจากการสร้าง Trustworthiness หรือความศรัทธาในตนเองโดยเฉพาะในทีมผู้บริหารที่จะนำการเปลี่ยนแปลงที่จะต้อง Walk the talk ที่จะต้องแสดงให้ดูถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเองและทีมงานเพื่อไปในเส้นทางที่ไม่เคยเดินมาก่อน
      
       ประสบการณ์ในการสัมผัสกับการกระโดดข้ามความกลัวเป็นสิ่งที่สำคัญ ผู้เขียนได้มีโอกาสจัดกิจกรรม Leadership Adventure ในหลายรูปแบบที่ไร่ใจยิ้ม กาญจนบุรีเพื่อจำลองสถานการณ์ให้ผู้บริหารได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของความสามารถเดิมไปสู่การรวมพลังของทีมงานเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยทำมาก่อน
      
       ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้าน การเดินไต่เชือกเพื่อพิชิตความกลัวในระดับความสูงที่ไม่เคยทำมาก่อน (Hi-Rope Challenge) การปีนหน้าผาเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ในการก้าวข้ามความท้าทายใหม่ๆ (Rock Climbing) นวัตกรรมการสร้างเรือกระดาษเพื่อข้ามทะเลสาบ (Innovative paper Boat) เพื่อคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ หรือ การผจญภัยล่าขุมทรัพย์ในสไตล์ Indiana Jones เพื่อประสานความเก่งของทีมในการผจญภัยข้ามเขา ลงถ้ำเพื่อหาขุมททรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
      
       2. Vision เมื่อความเชื่อมั่นและศรัทธาเกิดขึ้นในหัวใจจะสร้างความกล้าในการเดินทางไปใน
       เส้นทางสายใหม่ ถ้าใจกล้าแกร่งที่กระหายจะสร้างภาพความสำเร็จใหม่ด้วยกัน กระบวนการในการร่วมกันตกผลึกถึงภาพของความสำเร็จในทุกระดับของผู้บริหารองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การมีความรู้สึกถึงคุณค่าในการมีส่วนร่วมในการแต่งแต้มภาพความสำเร็จด้วยความสุขจากใจเป็นพลังแห่งแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากภายใน
      
       ผู้เขียนและทีมงาน Vision Crystallization ได้จัด Workshop ให้กับผู้บริหารชั้นนำหลายองค์กรด้วยการใช้การ Painting จากจิตใต้สำนึกด้วยการนำเอาเอกลักษณ์ของความถนัดเชิงอัจฉริยภาพในตัวของผู้บริหารแต่ละคนมาร่วมกันตกผลึกเป็นภาพความสำเร็จขององค์กร
      
       ประเด็นที่สำคัญก็คือความรู้สึกของการโยงใยต่อมสุขใจซึ่งเป็นต่อมพลังของผู้นำในทีมงานแต่ละคนให้เกิดการหล่อหลอมพลังไปในทิศทางเดียวกันด้วยการประสานการ Painting ให้กลายเป็นภาพแห่งความสำเร็จร่วมกัน
      
       3. Competencies เมื่อใจกล้าแกร่ง ภาพแห่งความสำเร็จชัดเจน ทักษะใหม่ที่จะสร้างภาพนั้นให้เกิดขึ้นได้จริงเป็นพื้นฐานที่หลายองค์กรมองข้ามไป แต่ความเชื่อมั่นและคำมั่นสัญญาจะเกิดขึ้นจากทีมงานอย่างรวดเร็วถ้าเขาสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงช่องว่างของการพัฒนาทักษะใหม่ที่ทีมงานสามารถมองเห็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบการเข้าใจความต้องการของทักษะใหม่ การพัฒนาการ และหลักสูตรทั้งในการเรียนรู้ในห้องเรียน การโค้ช การเรียนรู้ข้ามสายงานและการดูงานเพื่อสร้าง Best Practices ใหม่ๆ เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างเป็นระบบเพื่อสร้าง Engagement ในการเรียนรู้พัฒนาด้วยแรงผลักดันที่กระหายจากภายในเพื่อจะก้าวกระโดดไปสู่การเป็นผู้นำสายพันธุ์ใหม่
      
       4. Culture การสร้าง DNA ใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่จะสนับสนุนให้การสร้างภาพแห่งความสำเร็จและ ทักษะใหม่ที่ต้องการให้เกิดขึ้นได้จริง การสร้างและเลือกผู้นำต้นแบบที่สัมผัสได้จริงๆเพื่อเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงพร้อมคุณสมบัติที่
       ต้องการใน DNA ใหม่เป็นปัจจัยที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
      
       Change Ambassador หรือราชทูตของการเปลี่ยนแปลง จำเป็นที่จะต้องถูกการเลือกสรรค์เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้คนในองค์กรมีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดได้จริง และสามารถเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีได้ กระบวนการในการแพร่กระจายผู้นำต้นแบบในดวงใจเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่สัมผัสได้จริงจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ดูยากเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
      
       ถ้าเรามีรูปแบบของการสื่อสารที่วางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างใจที่แข็งแกร่งภาพในสมองที่ชัดเจน มีมือที่พร้อมด้วยทักษะในการสร้างสิ่งใหม่ๆ พร้อมกับวัฒนธรรมที่เอื้ออำนวยก็เปรียบเสมือนเรามีพิมพ์เขียวที่สามารถสร้างบ้านใหม่ที่พร้อมจะสื่อสารไปกับทุกคนในองค์กรเพื่อสร้างบ้านใหม่จากหัวใจและสมองของทุกคนร่วมกัน


โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์

จำนวนผู้ชม 1813 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน