SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ปฏิรูปการศึกษาด้วย Case Study บิ๊กเอ็มเคฯชี้นักธุรกิจไทยไม่กล้าเผย กลยุทธ์

ปฏิรูปการศึกษาด้วย Case Study บิ๊กเอ็มเคฯชี้นักธุรกิจไทยไม่กล้าเผย กลยุทธ์ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ปฏิรูปการศึกษาด้วย Case Study บิ๊กเอ็มเคฯชี้นักธุรกิจไทยไม่กล้าเผย กลยุทธ์, บทความ ปฏิรูปการศึกษาด้วย Case Study บิ๊กเอ็มเคฯชี้นักธุรกิจไทยไม่กล้าเผย กลยุทธ์, ตัวอย่างจากความสำเร็จของแนวคิดด้าน Corporate University บริษัทชั้นนำของโลกที่ผลักดันให้ผู้บริหารรุ่นใหม่เรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์กรผ่านการจัดทำกรณีศึกษา ทำให้เกิดการตกผลึกทางความคิดและทฤษฎี การบริหารใหม่ ๆ ซึ่งเหมาะสมกับบริบทขององค์กรนั้น ๆ มีการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรเข้าสู่การเรียนรู้และหาทางแก้ไขจากหลาย ๆ มุมมอง ทำให้เกิดการต่อยอดทางความคิดซึ่งสร้างมูลค่ามหาศาล

แต่ในภาคธุรกิจของไทยกลับพบว่ามีบริษัทเพียงไม่กี่รายที่ให้ความสนใจการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารรุ่นใหม่ด้วยการเรียนรู้จากกรณีศึกษาภายในองค์กร อีกทั้งยังมีอุปสรรคในการจัดทำกรณีศึกษา ทั้งเรื่องความพร้อมของข้อมูล ความพร้อมของบริษัท และความพร้อมของผู้เขียน

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มี ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ เป็นคณะทำงานผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบใช้กรณีศึกษา (Case Study Method) ที่ได้มาตรฐาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบัน การศึกษาและภาคธุรกิจในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บริษัทมีการพัฒนากรณีศึกษาขึ้นภายในองค์กรและอนุญาตให้นำกรณีศึกษาที่ได้รับการพัฒนานั้นไปเป็นสื่อ การเรียนการสอน ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและคณาจารย์ เพื่อเป็น การส่งเสริมให้บัณฑิตมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจก่อนจะก้าวสู่ตลาดแรงงานและสามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรของบริษัทได้ดียิ่งขึ้นปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดประชุมระดมสมองขึ้น โดยเชิญนักวิชาการและภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของการนำกระบวนการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาไปปรับใช้ในองค์กร หลังจากปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำกรณีศึกษาบริษัทเอกชนไทย 30 แห่งขึ้นมานำร่อง

โดยที่ประชุมได้มีการนำตัวอย่างกรณีศึกษาของ นายชัยยศ ปีติเจตน์ อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เข้าไปศึกษากระบวนการทำธุรกิจตั้งแต่ต้นจนจบของบริษัท เอ็มเค เรสทัวรองต์ จำกัด รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทประกอบ กรณีศึกษา ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ในวงการศึกษา

ทางด้าน นายฤทธิ์ ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเค เรสทัวรองต์ จำกัด กล่าวว่า องค์กรของเราค่อนข้างเปิดให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามาศึกษากระบวนการทำธุรกิจ แต่บางอย่างที่เป็นความลับหรือกลยุทธ์ก็ให้ไม่ได้

ตนทำงานที่บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มานานถึง 13 ปี จึงมีโอกาสอ่านเรื่องกรณีศึกษามาก หนังสือของประเทศที่พัฒนาแล้วมีกรณีศึกษาให้อ่านมาก กรณีศึกษาที่ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจเขียน ตนมีความเห็นว่า เหมือนอ่านบทวิจารณ์ ยังไม่ลึกพอ จึงเน้นอ่านกรณีศึกษาจากเจ้าของธุรกิจเขียนให้มากที่สุด ในประเทศไทยมีกรณีศึกษาน้อย เพราะเจ้าของไม่กล้าเขียน เพราะหากธุรกิจล้มจะอับอายและไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องกลยุทธ์กัน ของไทยที่มีอ่าน เช่น เรื่องเจ้าสัวเทียม โชควัฒนา ที่เขียนไดอารี่ 3 เล่มต่อเนื่อง อาทิ กลยุทธ์ของกลุ่มสหพัฒนพิบูลที่เอาบริษัทไลอ้อนของญี่ปุ่นมาเป็นเอเย่นต์

หนังสือที่อยู่ในตู้ที่บ้าน 80-90% เจ้าของธุรกิจเขียนกรณีศึกษา ถ้าเล่มใดตรงกับธุรกิจอาหาร เช่น แมคโดนัลด์ ทำอย่างไรธุรกิจจึงประสบความสำเร็จ จะสนใจอ่านเป็นพิเศษ อ่านแล้วทำให้สร้าง Passion ได้ ทำฝันให้เป็นจริงได้ กรณีศึกษาที่จะนำไปใช้ต้องช่วยสร้างนักศึกษาให้มี Passion

ส่วนกรณีที่เอกชนไม่อยากให้เปิดเผยชื่อบริษัท นายฤทธิ์กล่าวว่า เมื่อก่อนคงยังไม่พร้อม การเปิดเผยอาจมีปัญหาติดตามมา คือลูกค้าอ่านแล้วอาจคาดหวังสูง เพราะคนเขียนเขียนดี แต่เมื่อมาเจอของจริงอาจไม่เป็นอย่างนั้น หรือเขียน Case ณ เวลานั้น แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว เพราะโลกสมัยนี้เปลี่ยนเร็ว แต่องค์กรเราไม่กลัว หากเราเร็วพอ และหลายบริษัทอาจขาดความมั่นใจในจุดนี้ กลัวคู่แข่งก๊อบปี้ เพราะมีการเอาหัวใจหรือกลยุทธ์มาขายด้วย

สรุปแล้วการเรียนจาก Case เป็น สิ่งที่ดี เหมือนการสร้างภาพยนตร์ หากภาพยนตร์ไม่ดีก็เสียเวลาไปชม เจ้าของภาพยนตร์ต้องคิดสร้างภาพยนตร์ที่ดี ๆ ออกมา เจ้าของธุรกิจก็ควรให้ความช่วยเหลือ บริษัทระดับชั้นนำของโลกของคนไทยก็มีมาก เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด เจ้าของเซเว่นอีเลฟเว่นในไทย เป็นที่ 2 รองจากบริษัทแม่ในสหรัฐเท่านั้น หรือกรณีเทสโก้ โลตัส ที่เข้ามาเปิดธุรกิจในไทยในจังหวะที่เหมาะสม จนมีสาขามากมายในไทย หรือค่ายกระทิงแดงของไทยที่ไปเติบโตในต่างประเทศ เป็นต้น

หน้า 10

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4180  ประชาชาติธุรกิจ


จำนวนผู้ชม 2953 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ