SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แผนสร้าง ยิบอินซอย สู่องค์กร 9 ทศวรรษ

แผนสร้าง ยิบอินซอย สู่องค์กร 9 ทศวรรษ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ แผนสร้าง ยิบอินซอย สู่องค์กร 9 ทศวรรษ, บทความ แผนสร้าง ยิบอินซอย สู่องค์กร 9 ทศวรรษ, ตัวอย่าง

แววรัตน์ ชำนาญภักดี แผนสร้างยิบอินซอยสู่องค์กร 9 ทศวรรษ


ต้องบอกว่า บริษัท ยิบอินซอย จำกัด เป็นองค์กรแห่งการ ผสมผสานคงไม่ผิดนัก เพราะรากของบริษัทนี้ก่อตั้งมานับแต่ ปี พ.ศ.2469

หรือประมาณ 82 ปีผ่านมา

ที่ไม่เพียงเริ่มต้นจากธุรกิจเหมืองแร่ การบรรจุภัณฑ์นมผง เกษตรกรรม ปุ๋ย รวมทั้งยังดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าต่างประเทศอีกจำนวนมาก

สำคัญไปกว่านั้น ผู้บริหารในยุคก่อตั้งอันประกอบไปด้วยตระกูลเลนำคิน (ลายเลิศ) ตระกูลยิบอินซอย และตระกูล จูตระกูล ยังมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด้วยการเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจผู้ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจไอทีโซลูชั่นแก่สถาบันการเงินต่างๆ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ กรมศุลกากร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง

จนทำให้สถานภาพของบริษัท ยิบอินซอย จำกัด เติบโตอย่างยั่งยืนมาจนทุกวันนี้

ทุกวันที่ไม่เพียงบริษัท ยิบอินซอย จำกัด จะมีการปรับโมดุลธุรกิจเข้าหาฐานลูกค้าเดิมในธุรกิจไอทีมากขึ้น หากในธุรกิจอื่นๆ ที่เคยลงทุนผ่านมาอย่างปุ๋ย ก็คงขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นกัน

ยิ่งเฉพาะในธุรกิจไอทีคงต้องกล่าวว่า บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ถือเป็นบริษัทหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางระบบสารสนเทศให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

เนื่องเพราะองค์กรแห่งนี้เป็นพันธมิตรกับ SPA, ซัน ไมโครซิสเต็มส์ และยังเป็นพันธมิตรในระดับ STAR กับ Net App ซึ่งเป็นบริษัทโซลูชั่นเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญด้วย

ผลเช่นนี้เองจึงทำให้บุคลากรที่มีมากกว่า 1,000 คน และมีความแตกต่างกันในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแนวทางในการทำงานขององค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผสมผสานวิธีในการบริหาร

ซึ่งบทบาทของผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บริหารระดับสูงคือ "แววรัตน์ ชำนาญภักดี" ผู้อำนวยการสายงานบุคคลและประชาสัมพันธ์

"แววรัตน์" ยอมรับว่า แม้องค์กรของยิบอินซอยจะบริหารแบบครอบครัวมาก่อน แต่นั่นก็เป็นข้อดีที่ทำให้พนักงานรู้สึกอบอุ่น เพราะผู้บริหารกับลูกน้องมีโอกาสสัมผัสกันค่อนข้างมาก

"ดังนั้นเมื่อดิฉันเข้ามาก็มองเห็นจุดแข็งตรงนี้ และก็เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก เพราะพนักงานหลายคนในองค์กรมีความเป็นมืออาชีพ หลายคนมีทักษะ และความสามารถมาก เพียงแต่อาจไม่ได้นำมาผสมกันเท่านั้นเอง"

"โจทย์ที่ดิฉันคิดคือจะทำอย่างไร ถึงจะให้พนักงานเก่าที่มีประสบการณ์ และฝีมือ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานรุ่นใหม่ที่มีไฟฝันและพลังในการทำงาน"

"ที่สุดจึงมองไปที่กิจกรรมที่น่าจะช่วยละลายพฤติกรรมได้บ้าง ก็เลยใช้กิจกรรมเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นตักบาตรในวันแรกของปีบ้าง หรือตรุษจีน เราก็มีของกระจุกกระจิกให้ หรือสงกรานต์ เราก็สรงน้ำพระกัน หรือในเช้าวันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่คนไม่ค่อยอยากมาทำงาน เราก็จัด Good morning Monday ขึ้น เพื่อให้พนักงานมาทานกาแฟกัน มาพูดคุยกัน หรือมาทำอาหารร่วมกัน"

ที่สุดสามารถละลายพฤติกรรมและ ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยทำงานของคนในองค์กรได้อย่างไม่น่าเชื่อ จากนั้น "แววรัตน์" จึงวางแผนประชาสัมพันธ์ต่อ เพื่อให้คนในองค์กรทราบว่าฝ่ายพัฒนาบุคลากรและองค์กรมีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ยิ่งเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย เพราะฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท ยิบอินซอย จำกัด อยู่ในภาคราชการเสียส่วนมาก

ด้วยการเชิญนักกฎหมายมาบรรยาย ให้ฟังบ้าง หรือบางครั้งก็เชิญผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาบรรยายให้กับพนักงานฟัง ขณะเดียวกันก็ให้พนักงานในส่วนต่างๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันไปด้วย

เพราะ "แววรัตน์" เชื่อว่าการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ไม่เพียงจะทำให้เขารู้จักตัวเขาเอง หากยังทำให้เขาเกิดความรู้สึกชื่นชมตัวเองและชื่นชมคนอื่นไปพร้อมๆ กันด้วย

แต่ทั้งนั้นฝ่าย Human Resource จะต้องทำหน้าที่เป็นคนสื่อสารที่ดี ที่จะต้องทำให้ผู้บริหารและพนักงานมองทิศทางที่ต้องการสื่อไปในทาง positive thinking

"เพราะทุกครั้งเราจะโปรโมตคนของเราก่อนเป็นอันดับแรก ขณะเดียวกันเมื่อเรารับพนักงานใหม่เข้ามาเรา

ก็จะเลือกคนที่ใฝ่ดีที่อยากจะทำงานกับเรา จากนั้นเราก็จะอบรมเขา สอนเขา และดูแลเขาอย่างดี จนเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคนของเราจริงๆ เราก็จะสร้างเขาให้เป็นมืออาชีพต่อไป ในทางกลับกันเราก็ตอบแทนเขาอย่างมืออาชีพด้วย"

ถึงตรงนี้จึงอดถาม "แววรัตน์" ไม่ได้ว่า เมื่อภาพลักษณ์ขององค์กรคงยังผูกติดกับ ผู้บริหารที่มาจากเจเนอเรชั่นแรก แล้วอย่างนี้พนักงานในระดับบริหารที่มีความสามารถจะมีโอกาสเติบโตมานั่งบริหารบ้างไหม เธอจึงตอบว่า...

"มีอย่างแน่นอน เพราะผู้บริหารของยิบอินซอยพูดชัดว่า ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลในตระกูลเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาบริหารได้ แต่เขาก็จะต้องยึดเรื่องวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน และจะต้องยึดถือความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ"

"เพราะทิศทางที่เราวางเรื่องการเติบโตในสายงานจะมี 2 อย่างคือ ถ้าใครเก่งในเรื่องบริหารงาน บริหารคน และบริหารเงิน เขาจะเติบโตไปนั่งตำแหน่งบริหาร แต่ถ้าใครเก่งเรื่องของการทำงานและไม่อยากบริหาร เขาก็จะเติบโตไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ แต่ทั้งนั้นการที่ใครจะเติบโตไปสู่ตำแหน่งไหนๆ เราจะมีการประเมินผลกันพอสมควร"

สำคัญไปกว่านั้นคือผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดจะต้องยืนอยู่บนค่านิยมองค์กรที่ชื่อว่า "EIGHT" คือ

E - Ethic - จริยธรรม อันมีความหมายว่า การมีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เรารุ่งเรืองอยู่ได้จากอดีตสู่ปัจจุบันและเป็นพื้นฐานแห่งความสง่างามต่อไปด้วยความภาคภูมิใจในการดำเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทโดยไม่ละเลยผลประโยชน์ของผู้เกี่ยว ข้อง ด้วยความชอบธรรมและโปร่งใส

I - Innovative - สร้างสรรค์ อันหมายความว่า การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ได้ความแตกต่างที่ดีขึ้นสำหรับการพัฒนา แก้ปัญหาในการทำงาน ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทั้งด้านระบบ กระบวนการ รวมทั้งการสร้างงาน หรือธุรกิจใหม่ที่เกิดเป็นมูลค่าเพิ่ม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

G - Growth - ก้าวหน้า อันหมายความว่า ความก้าวหน้าเป็นปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ ซึ่งเราจะเติบโตก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งในสิ่งที่เชี่ยวชาญอยู่ และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

H - High Performance - มุ่งเน้นผลงาน อันหมายความว่า ทำงานอย่างมืออาชีพที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ วิจารณญาณ และมีจรรยาบรรณในหน้าที่ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลงานให้เป็นเลิศ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่

T - Teamwork - ทำงานเป็นทีม อันหมายความว่า การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธายอมรับ ช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน และรักษาไว้ซึ่งพลังขององค์กร

นอกจากนั้น "แววรัตน์" ยังกล่าวเสริมอีกว่า นอกจากค่านิยมขององค์กรคือ "EIGHT" แล้ว ยังจะต้องมีการออกแบบองค์กรในลักษณะ DBA คือ Designs, Behavior และ Equipment อันได้แก่ Do และ Don"t มาประกอบด้วย

เพราะ Do แทนความหมายของการปฏิบัติโดยตั้งใจและทบทวน ขณะที่ Don"t แทนความหมายของการทำงานโดยไม่ใส่ใจ หรือปฏิบัติงานไม่เต็มที่

เช่นนี้เองจึงทำให้ทิศทางในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ยิบอินซอย จำกัด จึงมุ่งเน้นให้พนักงานมุ่งหวังถึงผลของงานที่กระทำ ไม่ยึดอัตตาตนเองเป็นที่ตั้งเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องยึดหลักนโยบายขององค์กรเพื่อก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนั้นเพราะค่านิยมองค์กรทั้งหมดต้องการส่งเสริมให้องค์กรและพนักงานเติบโตไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังจะต้องเป็นสถาบันที่ดูแลสังคม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังจะต้องรู้ค่าของงาน ปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่อนาคตต่อไป

ซึ่งฟังดูแล้วก็น่าจะเกิดภาพเช่นนั้นจริง หาไม่เช่นนั้นองค์กรของยิบอินซอยคงไม่เติบโตมากว่า 8 ทศวรรษเป็นแน่ และยิ่งผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ในองค์กรด้วย ก็ทำให้เชื่อแน่ว่าองค์กรแห่งการผสมผสานนี้น่าจะเติบโตไปสู่องค์กร 9 ทศวรรษ หรือองค์กรแห่งศตวรรษเป็นแน่

ไม่เชื่อคอยดูกัน ?

หน้า 33

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

จำนวนผู้ชม 3362 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ