SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


4 กลยุทธ์บริหารคน สู่องค์กรโกอินเตอร์

4 กลยุทธ์บริหารคน สู่องค์กรโกอินเตอร์ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ 4 กลยุทธ์บริหารคน สู่องค์กรโกอินเตอร์, บทความ 4 กลยุทธ์บริหารคน สู่องค์กรโกอินเตอร์, ตัวอย่างในแวดวงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่มากคือ จะพัฒนาคนให้ไปสู่ระดับโลกได้อย่างไร ซึ่งฐานะที่ กลุ่ม เบเกอร์ ทิลลี่ ที่เป็นองค์กรที่ปรึกษาที่มีเครือข่ายทั่วโลกได้ให้แนวทางการพัฒนาที่น่าสนใจ
       
       จอห์น เมอร์ฟี่
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายโปรแกรมธุรกิจ บริษัท เบเกอร์ ทิลลี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงปัจจัยหลักของการสร้างบุคลากรให้แข่งขันได้ในระดับโลกต้องประกอบด้วยแนวทางดังนี้
       
        1. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องมีความเข้าใจใน Competency หรือ ความสามารถในการทำงานของแต่ละคนอย่างเหมาะสมกับการทำงาน และต้องมีความสามารถปรับตัวเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
       
        2. HR ต้องมีความรู้ในธุรกิจที่ตนทำอยู่เพราะปัญหาโดยส่วนใหญ่ผู้ปฎิบัติงานมีความรู้ในการจัดการเอกสาร แต่ไม่มีความรู้ในภาพรวมของธุรกิจตนทำให้ไม่มีความเข้าใจในการจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันต้องมีการประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในทางปฏิบัติ
       
        3. ผู้บริหารต้องเอาใจใส่ในการมอบหมายนโยบายและรับฟังความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางพัฒนาคนในองค์กรร่วมกัน ขณะเดียวกันผู้บริหารต้องทำตนเป็นต้นแบบในวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้
       
        4. มีระบบการสร้างแรงจูงใจในการเลื่อนตำแหน่งและให้ Benefit ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะความสารถให้สู่ประสิทธิภาพสูงสุด
       
        ดังนั้น หากองค์กรใดสามารถพัฒนา 4 ทักษะนี้แล้วความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล

ที่มา : โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์

จำนวนผู้ชม 4073 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ