ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การรวมระบบการจัดการ ISO9001, ISO14001, TIS(OHSAS)18001

การรวมระบบการจัดการ ISO9001, ISO14001, TIS(OHSAS)18001 | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การรวมระบบการจัดการ ISO9001, ISO14001, TIS(OHSAS)18001, บทความ การรวมระบบการจัดการ ISO9001, ISO14001, TIS(OHSAS)18001, ตัวอย่างองค์กรที่จัดทำระบบไอเอสโอ หรือระบบบริหารอื่นๆ พร้อมกันทีเดียวหลายระบบ โดยที่ไม่มีการรวมระบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน มักประสบปัญหาระบบเกิดความซ้ำซ้อนของระบบ และทำให้มีเอกสารต่างๆ มากมาย พาให้วุ่นวายกันไปหมด ดีไม่ดีก็พาลให้เลิกทำไปเลย เพราะทำไปมีแต่เสีย ไม่มีได้เลย

     ระบบบริหารต่างๆ ในปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะเป็น ISO9001, ISO14001, TIS หรือ OHSAS18001 และอื่นๆ อีกมากมาย มักจะวางรูปแบบโครงสร้างไว้ ให้สามารถรวมเข้าไว้ด้วยกันได้ หรือที่เรียกว่า Integrate ระบบนั่นแหละครับ ยกตัวอย่างก็คือ ระบบการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร มีเหมือนกันทุกมาตรฐาน ก็ทำครั้งเดียวไปเลย และทบทวนให้ครอบคลุมทุกระบบ ไม่ต้องมาแยกวันนี้ทบทวน ISO9001 วันพรุ่งนี้ทบทวน ISO14001 วันมะรืนทบทวน... เห็นความง่ายเข้าของการรวมระบบหรือยังInternal Audit ก็เหมือนกัน ยังมีนะครับองค์กรที่แยกออกเป็น Audit ISO9001 กับ Audit ISO14001 ทั้งที่น่าจะทำครั้งเดียวไปเลยให้ครอบคลุมที่สองระบบ เป็นการประหยัดเวลา ผมจะขอยกตัวอย่างข้อกำหนดของระบบ 3 ระบบ ที่สามารถรวมกันได้ คือมาตรฐาน ISO9001, ISO14001 และ TIS18001 (หรือ OHSAS18001) ดังตารางข้างล่างครับ

     หมายเหตุ : - ข้อกำหนดที่เรียงในแนวนอนเดียวกัน ที่ใช้แถบสีเดียวกัน สามารถรวมกันได้
                 - ข้อกำหนด OHSAS 18001 และ TIS18001ปกติจะเลือกทำเพียงระบบใดระบบหนึ่ง

ข้อกำหนด ISO9001 ข้อกำหนด ISO14001 ข้อกำหนด OHSAS18001 ข้อกำหนด TIS18001
ข้อที่ รายการ ข้อที่ รายการ ข้อที่ รายการ ข้อที่ รายการ
    4.3.1 Environmental Aspect 4.3.1 Planning for Hazard identification, Risk assessment and Risk Control 4.4.1 การประเมินความเสี่ยง
    4.3.2 Legal and Other Requirements 4.3.2 Legal and Other Requirements 4.4.2 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
4.2 Documentation Requirements 4.4.4 EMS Documentation 4.4.4 Documentation 4.5.4 เอกสารและการควบคุมเอกสาร
ในระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
4.2.1 General
4.2.2 Quality Manual
4.2.3 Control of Documents 4.4.5 Document Control 4.4.5 Document and Data Control
4.2.4 Control of Records 4.5.3 Records 4.5.3 Records and Records Management 4.6.4 การจัดทำและเก็บบันทึก

5.3

Quality Policy 4.2 Environmental Policy 4.2 OH&S Policy 4.3 นโยบายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
5.4.1 Quality Objective 4.3.3 Objectives and Target 4.3.3 Objectives 4.4.3 การเตรียมการจัดการอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย
5.4.2 Quality Management System Planning 4.3.4 Environmental Management Programme (S) 4.3.4 OH&S Management Programme (S)
5.5 Responsibility, Authority and Communication 4.4.1 Structure and Responsibility 4.4.1 Structure and Responsibility 4.5.1 โครงสร้างและความรับผิดชอบ
5.5.1 Responsibility and Authority
5.5.2 Management Representative
5.5.3 Internal Communication 4.4.3 Communication 4.4.3 Consultant and Communication 4.5.3 การสื่อสาร
5.6 Management Review 4.6 Management Review 4.6 Management Review 4.7 การทบทวนการจัดการ
5.6.1 General
5.6.2 Review Input
5.6.3 Review Output
6.2.2 Competence, Awareness and Training 4.4.2 Training, Awareness and Competence 4.4.2 Training, Awareness and Competence 4.5.2 การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก
และความรู้ความสามารถ
    4.4.6 Operational Control 4.4.6 Operational Control 4.5.6 การควบคุมการปฏิบัติ
    4.4.7 Emergency Preparedness and Response 4.4.7 Emergency Preparedness and Response 4.5.7 การเตรียมความพร้อมสำหรับ
ภาวะฉุกเฉิน
7.4 Purchasing         4.5.5 การจัดซื้อและการจัดจ้าง
7.6 Control of Monitoring and Measuring Device
8.2.2 Internal Audit 4.5.4 EMS Audit 4.5.4 Audit 4.6.2 การตรวจประเมิน
8.2.3 Monitoring and Measurement of Process 4.5.1 Monitoring and Measurement 4.5.1 Performance Measurement and Monitoring 4.6.1 การติดตามตรวจสอบและ
การวัดผลการปฏิบัติ
8.5.2 Corrective Action 4.5.2 Non Conformance and Corrective and Peoventive Action 4.5.2 Accident, Incident, Non Conformance and Corrective and Peoventive Action 4.6.3 การแก้ไขและการป้องกัน

 

 

 

แหล่งข้อมูล : www.isothai.com

จำนวนผู้ชม 6411 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55402 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน