SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


IBM สุดยอดเอาท์ซอร์ซโลก

IBM สุดยอดเอาท์ซอร์ซโลก | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ IBM สุดยอดเอาท์ซอร์ซโลก, บทความ IBM สุดยอดเอาท์ซอร์ซโลก, ตัวอย่าง    ก่อนหน้านี้ หากเอ่ยชื่อของบริษัทไอบีเอ็ม ทุกคนจะนึกถึงกิจการที่ให้บริการเทคโนโลยีทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และงานบริการอันดับหนึ่งของโลก แต่ในปีที่ผ่านมา ไอบีเอ็มได้รับการยกย่องให้ได้รับตำแหน่งใหม่เป็นกิจการที่ครองอันดับ 1 ในการทำหน้าที่ outsourcing 100 อันดับแรกของโลกไปแล้ว
       
        การจัดอันดับสุดยอด 100 บริษัทในด้านการทำหน้าที่ outsourcing ให้แก่บริษัทอื่นนี้ จัดขึ้นโดยInternational Association of Outsourcing Professional หรือ IAOP ที่มีสมาชิกประกอบด้วยบริษัทที่ให้บริการด้าน outsourcing กว่า 250 รายทั่วโลก
       
        ในส่วนของไอบีเอ็มในฐานะของผู้นำที่ได้รับการจัดอันดับสุดยอดของกิจการที่มีความฉกาจฉกรรจ์ด้าน outsourcing อาจจะสร้างความแปลกใจให้กับนักการตลาดที่นึกไม่ถึงในบทบาทใหม่ด้านนี้ของไอบีเอ็ม นอกเหนือไปจากการเป็นเจ้าแห่งการคิดค้นใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี
       
        ในยุคสมัยที่ทุกอย่างแข่งขันกับเวลาและค่าใช้จ่ายเช่นนี้ ขอบเขตงานของการทำหน้าที่ outsourcingดูเหมือนจะขยายกว้างขวางออกไป และบางครั้งครอบคลุมไปถึงงานที่ไม่เคยมีใครนึกมาก่อนว่าจะไว้ใจให้outsourcing เข้าไปทำหน้าที่แทนทีมงานจากภายในบริษัท
       
        ข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับ outsourcing ได้แก่ ประการแรก บริษัทที่อยู่ในอันดับ 100 บริษัท outsourcingรวมกันแล้ว มีรายรับรวมกันประมาณ 6.89 หมื่นล้านดอลลาร์ มีพนักงานที่อยู่ในธุรกิจเหล่านี้รวมกันกว่า 1.03 ล้านคนทั่วโลก  ประการที่สอง กิจการที่ว่าจ้างบริหารงานในลักษณะ outsourcing ที่รู้จักกันดี ได้แก่ จีเอ็ม ฟอร์ด
       ซิตี้กรุ๊ป แบงก์ ออฟ อเมริกา  เอ็กซอล โมบิล  เวอริซัน ซึ่งล้วนอยู่แต่ในกลุ่ม ฟอร์จูน 500 และไฟแนนเชียล ไทม์ 2500 โดยส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ใน 13 ประเทศชั้นนำ
       
        ประการที่สาม อัตราการเติบโตของรายรับและพนักงานที่กิจการรับจ้างเป็น outsourcing เหล่านี้ อยู่ในราว 15% ในปี 2005 หรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ยต่อบริษัทมีพนักงานประมาณ 10,000 คน ในสายการผลิต ดำเนินกิจการใน 8 ประเทศหลัก 
       
        ประการที่สี่ ลักษณะของงานการให้บริการ ได้แก่ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติการในกระบวนการทำธุรกิจ การให้บริการอำนวยความสะดวก อสังหาริมทรัพย์ บริหารเงินทุน กระบวนการผลิต  และขนส่ง
       
        ประการที่ห้า การจัดอันดับ พิจารณาจากประเด็นต่างๆ ประมาณ 18 รายการ เช่น จำนวนของพนักงานที่รองรับงาน outsourcing การอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติการงานด้านการบริหารเพื่อกิจการภายนอกโดยเฉพาะ และอัตราการเติบโตของรายได้ส่วนที่มาจากการทำสัญญารับจ้างเป็น outsourcing จำนวนของงานการบริการที่มีการประกันผลงานทางธุรกิจและทางเทคนิค
       
        ระยะเวลาที่เป็นประสบการณ์ของการบริหารงานของทีมที่รองรับงาน outsourcing  และรูปแบบการให้บริการลูกค้าที่เป็น outsourcing ประการที่หก แยกตามสัญชาติของกิจการ  จะพบว่ากิจการ outsourcing ส่วนหนึ่งเป็นกิจการที่บริการงานให้กับในเครือข่ายของบริษัทฝรั่งเศส เช่น โซเดกโฮ  อะลายอันซ์ และแคปเจมีนี่
       
        นอกจากนั้น ก็เป็นกิจการจากอินเดีย เช่น  ไวโปร เทคโนโลยี และบริษัทเจนแพค ที่แยกตัวออกมาจากยักษ์ใหญ่จีอี ในส่วนของบริษัทจากสหรัฐฯ มีที่ติดอันกับ 100 บริษัทดังกล่าวอยู่ในราว 63 ราย รองลงมา คือ บริษัทอินเดีย  14 ราย สหราชอาณาจักร 6 ราย แคนาดา จีน ประเทศละ 4 ราย จากรัสเซีย 3 ราย จากสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ และฝรั่งเศสอีกอย่างละ 2 ราย
       
        นักวิจัยได้พบว่า ตอนนี้ กิจการที่รับงาน outsourcing ได้กระจายออกไปแทบจะทุกมุมโลกแล้วในขณะที่การว่าจ้างให้ทำงานที่เป็น outsourcing ไม่ได้จำกัดเพียงด้านไอที หรือบริหารบุคคลและกระบวนการทางการตลาดเท่านั้น แต่ขยายไปครอบคลุมงานบริการด้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การท่องเที่ยว การบัญชี การบริหารงานเอกสาร และบริการพิเศษที่เป็นกิจกรรมหลังการขายอีกมากมาย
       
        การบริหารธุรกิจด้วยการทำสัญญาจ้าง outsourcing กลายเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า สำหรับการให้บริการทางการเงินการธนาคาร การประกันภัย การผลิต อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน   ศูนย์ดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมยา บริการสาธารณูปโภค พลังงาน โทรคมนาคม การค้าปลีก การบรรจุหีบห่อสินค้าสำหรับการบริโภค ตลอดไปจนถึงกิจการภาครัฐด้วย
       
        นักการตลาดส่วนใหญ่เชื่อกันว่า นี่เพิ่งจะเข้าสู่ยุคเริ่มต้นของการขยายตัวของกิจการ outsourcing ที่จะพัฒนาไปสู่กรให้บริการที่เต็มรูปแบบในไม่ช้านี้ นั่นหมายความว่า กิจการ outsourcing กำลังจะเข้าไปมีบทบาทในฐานะของส่วนประกอบที่สำคัญและขาดไม่ได้ของเศรษฐกิจโลก และเป็นส่วนหนึ่งของการทำแผนยุทธศาสตร์การแข่งขันทางการตลาดที่กิจการประเภทต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตน ไม่ว่าจะเป็นกิจการที่ตั้งอยู่ในส่วนใดของโลก หรือในส่วนใดของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ต้องการความเป็นเลิศในด้านงานบริการทั้งก่อนและหลังการขาย
       
        เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมทำให้แรงงานที่ถูกฝึกฝนและการอบรมอย่างดีส่วนหนึ่งหลั่งไหลเข้าไปอยู่ในกิจการบริการ  outsourcing มากขึ้น และสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการเพื่อกิจการอื่นของกิจการที่ทำหน้าที่ outsourcing ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

แหล่งที่มา :หนังสือพิ พิมพ์ผู้จัดการ


จำนวนผู้ชม 2607 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ