SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Total Quality Management-TQM

Total Quality Management-TQM | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Total Quality Management-TQM, บทความ Total Quality Management-TQM, ตัวอย่างการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM)

เป็นการบริหารองค์การทั้งหมดเพื่อให้มีลักษณะที่ดีในด้านผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า หรือเป็นการควบคุมคุณภาพซึ่งมุ่งที่เงื่อนไขขององค์การจากการใช้ความพยายามปรับปรุงคุณภาพร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายขององค์การและใช้คุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินการทำงาน หรือปรัชญาที่ผู้บริหารเน้นการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อสินค้าและบริการ หรือเป็นกระบวนการซึ่งบริษัทใช้เพื่อให้บรรลุผลด้านคุณภาพโดยมีเป้าหมายที่จะกำจัดสิ่งที่บกพร่องออกไป การจัดการคุณภาพช่วยให้องค์การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายจากผู้ทำการแทนบริษัทและลูกค้า ทำให้บริษัทเกิดความน่าเชื่อถือในการมีหลักเกณฑ์สำหรับผลิตสินค้า การบริการ และการสั่งซื้อของลูกค้า

หลักสำคัญของการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) นั้นต้องการให้มีการผลิตสินค้าและบริการเป็นที่พึงพอใจและสร้างความสุขแก่ลูกค้า นั่นคือ บริษัทต้องมีกิจกรรมการปฏิบัติเป็นขั้นตอนและตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยจะต้องตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ตลอดจนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ เหล่านี้ถือว่า เป็นเรื่องจำเป็นที่จะทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

การไหลของกิจกรรมซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM)

1. การปฏิบัติขององค์การ (Organization Practices)
ภาวะผู้นำ ( Leadership )
ข้อความบรรยายภารกิจ ( Mission statement )
วิธีดำเนินงานปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล ( Effective operating improvement )
การสนับสนุนช่วยเหลือจากพนักงาน ( Staff support )
การฝึกอบรม ( Training )
ผลตอบแทน (Yields) : อะไรคือส่วนสำคัญ และอะไรคือสิ่งที่ได้รับผลสำเร็จ

2. หลักการด้านคุณภาพ (Quality principles)
มุ่งลูกค้า ( Customer focus )
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( Continuous improvement )
มอบอำนาจให้พนักงาน ( Employee empowerment )
มีการสร้างมาตรฐานเทียบเคียง ( Benchmarking )
ระบบส่งสินค้าทันเวลาพอดี [ Just-in-time (JIT) ]
ใช้เครื่องมือการบริหารคุณภาพโดยรวม ( Tools of TQM )
ผลตอบแทน (Yields) : หาวิธีการว่าอะไรสำคัญและจะต้องประสบความสำเร็จ

3. บรรลุความสำเร็จด้านพนักงาน ( Employee fulfillment )
มอบอำนาจ ( Empowerment )
ความผูกพันกับองค์การ ( Organization commitment )
ผลตอบแทน (Yields) : ทัศนคติของพนักงานซึ่งสามารถประสบความสำเร็จ โดยพิจารณาว่าอะไรสำคัญและอะไรคือสิ่งที่ได้รับผลสำเร็จ

4. ความพอใจของลูกค้า ( Customer satisfaction )
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ( Meeting customer needs )
ลูกค้ามีการซื้อซ้ำ ( Repeat customer )
ผลตอบแทน (Yields) : องค์การมีประสิทธิผลด้วยข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน

จำนวนผู้ชม 3564 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ