SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Principle-Centered Harmonizer

Principle-Centered Harmonizer | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Principle-Centered Harmonizer, บทความ Principle-Centered Harmonizer, ตัวอย่าง"การสร้างบทบาทที่สมดุลในการบริหารชีวิตเพื่อสร้างวุฒิภาวะในการเข้าใจของความต้องการที่เกิดจากภายในอย่างถ่องแท้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นปัจจัยที่สำคัญของผู้นำสายพันธุ์ใหม่ที่จะเป็นที่ปรึกษาในการช่วยเหลือลูกค้าคนสำคัญให้สามารถสร้างพิมพ์เขียวในการสร้างแบรนด์มีประสิทธิภาพ"

การหยุดให้เวลากับตนเองอย่างมีวินัย เพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้สงบนิ่งและมีปัญญาเป็นสมดุลที่มักจะขาดหายไปในกระบวนการทำงานที่เร่งรีบและรวดเร็ว ผู้นำสายพันธุ์ใหม่จำเป็นที่จะต้องสร้างวินัยอย่างลงตัวในบทบาทที่สมดุลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข

คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ดำรงตำแหน่ง Chairman & CEO ของบริษัท Turnaround Focus Co.,ltd. ได้ให้ข้อคิดในการบริหารชีวิตของผู้นำสายพันธุ์ใหม่ว่าการเน้นการทำงานอย่างเดียวโดยการลืมมองมิติของความสมดุลของความสำเร็จควบคู่ไปกับความสุข ในระยะสั้นเราอาจจะประสบความสำเร็จในด้านการเงิน แต่เราจะสูญเสียความสุขและคุณค่าในการเดินทางของชีวิตเพื่อไปหาความสำเร็จ ประสบการณ์ชีวิตของคุณปารเมศร์ ไม่ว่า การมองภาพของความเข้าใจในกระบวนการทำงานของมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิต ฝ่ายบริหารลูกค้า ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำที่มี demand ของเวลาสูงและมักจะอุทิศชีวิตให้แก่งานโดยลืมมองถึงความลงตัวในการบริหารชีวิตเป็นช่วงชีวิตในการผ่านร้อนผ่านหนาวของชีวิตที่สำคัญ

แต่เมื่อคุณปารเมศร์ได้รับตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยและเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยถึง 2 สมัยทำให้มองเห็นภาพในอีกมุมมิติหนึ่งถึงความสำคัญของการให้เวลากับชีวิตที่มีดุลยภาพในการบริหารความสำเร็จและให้คุณค่ากับความสุขในการเดินทางนั้นสำคัญเช่นไร

คุณปารเมศร์ให้แนวคิดที่น่าสนใจถึงการบริหารชีวิตของผู้นำสายพันธุ์ใหม่ เริ่มตั้งแต่บทบาทการให้คุณค่าและเวลากับตนเองหรือ self ของตัวเรา เราจำเป็นที่จะต้องเคารพ ชื่นชมและเห็นคุณค่าของตัวเองซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญใน การสร้าง self-Esteem เพราะการที่เราจะมีหลักยึดในการตัดสินใจหรือมี principle- centered decision making การเริ่มจากการมีความสงบ มีสมาธิ มีความมั่นคงและรู้จุดยืนที่สำคัญของชีวิตว่าเราต้องการอะไร

การให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพก็เป็นอีกมิติของบทบาทที่เรามักจะละเลยและถือเป็นของตาย แต่เมื่อเราละเลยในการหมั่นให้เวลาและให้ความสำคัญกับสุขภาพ เมื่อร่างกายอ่อนแอภูมิต้านทานทางจิตใจและปัญญาก็มีผลกระทบ ผู้เขียนเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารในองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างความละเมียดละไมในการในการค้นหาศักยภาพ ของผู้นำที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในที่มักจะละเลย มักจะไม่เคยค้นหาและไม่เคยนำออกมาใช้ตลอดจนบทบาทของการบริหารเวลาในการความสำคัญในการรักษาสุขภาพเพราะเมื่อสุขภาพใจและสุขภาพกายแข็งแรง ปัญญาก็จะเฉียบคมตามมา

ผู้บริหารหลายท่านที่เป็นศิษย์เก่าของบริษัทเอเชีย แปซิฟิก อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์มักจะไปใช้เวลาที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทที่วนอุทยานสามร้อยยอด ปราณบุรีเพื่อให้เวลากับตัวเองด้วยการใช้ธรรมชาติและการผจญภัยเพื่อค้นหาและเข้าถึงศักยภาพพื้นฐานที่อยู่ภายในและน้ำมันมาหล่อหลอมให้เกิดเป็นต่อมสนุก ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการดำรงชีวิตตลอดจนใช้เวลาในการสัมผัสกับธรรมชาติร่วมกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการไปขี่จักรยานเสือภูเขา พายเรือคยักหรือแม้แต่ผจญภัยในการพิชิตยอดเขาในวนอุทยานสามร้อยยอด

ผู้บริหารที่มีโอกาสสัมผัสกับความสงบและเข้าใจวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างมีดุลยภาพมักจะกล่าวกับผู้เขียนว่า การสะท้อนตัวตนและบทบาทที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตทั้งในบทบาทของตัวเองให้กับสุขภาพและครอบครัวอย่างสมดุลจะเป็นบ่อเกิดของขุมพลังชีวิตที่สำคัญในการสร้างภูมิต้านทานในการสร้างความพร้อมในการเผชิญการความ เร็วของการเปลี่ยนแปลง

คุณปารเมศร์ยังกล่าวเสริมถึงบทบาทนอกเหนือจากการให้เวลากับตัวเอง สุขภาพและครอบครัวแล้ว ถ้าเราได้นำหลักการในการเจียระไนตัวเองมาใช้ในการเป็นเพื่อนคู่คิดและเป็นที่ปรึกษาเพื่อสร้างและบริหารแบรนด์จะทำให้เราสามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงความต้องการที่แท้จริง ความสุขในช่วยเหลือลูกค้าให้มองเห็นคุณค่าในการสร้างแบรนด์และสามารถสื่อสารคุณค่านั้นออกไปอย่างครบวงจรเป็นอีกบทบาทที่สำคัญที่เปรียบเสมือนการ harmonizer ความสำเร็จและความสุขให้อยู่ร่วมกัน

คุณปารเมศร์กล่าวกับผู้เขียนไว้อย่างน่าสนใจในบทบาท Chairman & CEO ของบริษัท Turnaround focus จำกัด ในการบริหารและสร้างแบรนด์กับลูกค้าว่าก่อนที่เราจะสามารถวางตำแหน่งของ แบรนด์ได้อย่างเหมาะสมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เขารู้เราเสียก่อนนั้นก็คือรู้จักที่จะเริ่มต้นตรวจสุขภาพของแบรนด์เสียก่อนว่า แบรนด์ของลูกค้านั้นมีความแข็งแกร่งและความโดดเด่นในแง่ใดตลอดจนมีส่วนใดที่ยังเป็นศักยภาพที่โดดเด่นแต่ยังไม่ได้มีการสื่อสารในการทำประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องตลอดจนความต้องการที่แท้จริงในการสื่อสารนั้นเป็นเช่นไร

ถ้าเราเข้าใจภาพที่เกิดขึ้นจากภายในอย่างแจ่มชัดแล้ว เราคงจะต้องหันกลับไปมองธรรมชาติของนิเวศวิทยาที่อยู่ล้อมรอบเราเริ่มต้นจากกลุ่มเป้าหมายที่เราจะสื่อสารแบรนด์ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความคาดหวังในแบรนด์ของเราอย่างไร มีความชอบและภูมิศาสตร์อยู่ในลักษณะใด ตลอดจนถ้าสามารถที่จะเข้าใจ brand advantage หรือความได้เปรียบของแบรนด์ของเราต่อคู่แข่งในกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจว่ามี differentiation อย่างไรทั้งในจินตภาพและความรู้สึกทางอารมณ์ ถ้าเรามองภาพของการเปลี่ยนแปลงรอบด้านอย่างแท้จริงจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและสิ่งที่เป็นตัวตนของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติ

คุณปารเมศร์กล่าวเสริมอีกว่า ถ้าเรารู้เขารู้เราอย่างถ่องแท้ การวางตำแหน่งของแบรนด์ที่เหมาะสมก็จะทำได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะถ้าเราวางตำแหน่งให้ถูกต้องแล้วกระบวนการสื่อสารแบบครบวงจรที่จะมาสนับสนุนก็จะทำได้อย่างเต็มที่ได้

การบริหารแบบ principle-centered harmonizer ของคุณปารเมศร์ที่สร้างความนิ่งของขุมพลังจากภายในร่างกาย จิตใจ ปัญญาและครอบครัวพร้อมทั้งความสามารถในการประสานความสำเร็จกับลูกค้าคนสำคัญจะเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำสายพันธุ์ใหม่ที่มีรอยยิ้มแบบไทยๆ

ข้อคิด : คุณเคยเน้นการสร้างดุลยภาพของการบริหารชีวิตของทีมงานหรือไม่ ?

หน้า 49

โดย กฤษณ์ รุยาพร

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติ

จำนวนผู้ชม 2317 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ