ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Benchmarking

Benchmarking | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Benchmarking, บทความ Benchmarking, ตัวอย่างBenchmarking เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการ สินค้าและบริการ และกิจกรรมต่างๆขององค์การ ที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศว่าองค์การเหล่านั้นมีวิธีการอย่างไร และนำมาประยุกต์ใช้ในองค์การของตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์การ

รูปแบบของ Benchmarking แบ่งออกได้ 4 กลุ่มคือ

1. Competitive Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบกับองค์การที่เป็นคู่แข่งขันกันโดยตรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับองค์การที่อยู่ตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีสินค้าหรือกระบวนการในการทำงานที่แข่งขันกันโดยตรง

2. Functional Benchmarking การเปรียบเทียบในลักษณะนี้องค์การที่ต้องทำมาตรฐานเเปรียบเทียบจะติดต่อกับองค์กรเป้าหมาย ที่เป็นที่หนึ่งในแต่ละอุตสาหกรรม และขอความร่วมมือในการแบ่งปันความรู้กับทีมงานของตนที่เข้าไปทำมาตรฐานเปรียบเทียบ องค์การเป้าหมายมักจะไม่ใช่องค์การที่เป็นคู่แข่งขันกันโดยตรง จึงมักจะไม่เกิดปัญหาในเรื่องความลับ เพื่อมาสร้างกระบวนการ หรือวิธีการให้มีผลงานได้เท่าเทียมกัน

3. Internal Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์การ วิธีการนี้เป็นที่นิยมขององค์การขนาดใหญ่ เพื่อกระจายข้อมูลหรือความรู้เหล่านั้นไปยังกลุ่ม หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์การ และยังเป็นวิธีที่ประหยัดและง่ายที่สุด

4. Generic Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบทั่วไปแม้จะต่างกิจกรรม หรือต่างอุตสาหกรรมก็ตาม

ประโยชน์ของ Benchmarking

1. การกำหนดช่องว่างระหว่างผลการปฏิบัติงานขององค์การกับองค์การอื่น และต้องการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์

2. การรวบรวมวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเข้าสู่องค์การ

3. การนำไปสู่วิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ ที่สามารถส่งเสริมให้องค์การมีผลปฏิบัติการที่ดีขึ้น และมีอัตราความเสี่ยงลดลงจาการลองผิดลองถูก

4. ส่งเสริมการปฏิบัติงานภายในองค์การให้ดีขึ้น

5. นำไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน และการสร้างความร่วมมือที่จะพยายามให้องค์การมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

6. องค์การสามารถสร้างจุดแข็ง เช่นเดียวกับข้อด้อยขององค์การที่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น

7. การสร้างความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลและภาระหน้าที่ของพนักงานภายในองค์การที่ต้องการจะปรับปรุงแก้ไขให้องค์การพัฒนาไปสู่ระดับสากล

จำนวนผู้ชม 3023 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน