SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.4.1 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (Quality Objectives)

ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.4.1 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (Quality Objectives) | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.4.1 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (Quality Objectives), บทความ ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.4.1 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ (Quality Objectives), ตัวอย่างบริหารระดับสูงต้องทำให้มั่นใจว่า ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่จำเป็นในการบรรลุถึงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ (ดูข้อ 7.1 a) ได้มีการจัดทำในส่วนงานและระดับการบังคับบัญชาที่เหมาะสมภายในองค์การ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพต้องสามารถวัดผลได้ และต้องสอดคล้อง กับนโยบายคุณภาพขององค์การ

 

5.4.1  เป้าหมายด้านคุณภาพ
 
การวางแผนด้านกลยุทธ์และนโยบายคุณภาพขององค์กรทำให้มีกรอบงานสำหรับกำหนดเป้าหมายด้านคุณภาพ  ผู้บริหารสูงสุดควรจัดทำเป้าหมายเหล่านี้  นำไปสู่การการปรับปรุงสมรรถนะขององค์กร  เป้าหมายควรที่จะวัดได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้การทบทวนโดยฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการกำหนดเป้าหมายเหล่านี้  ฝ่ายบริหารควรพิจารณา
 
-   ความต้องการในปัจจุบันและอนาคตขององค์กรและการสนองตอบต่อตลาด
 
-   สิ่งที่ตรวจพบจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 
-   สมรรถนะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์  และกระบวนการ
 
-   ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
 
-   ผลจากการประเมินตนเอง
 
-   การเปรียบเทียบกับผู้ที่ดีที่สุด  การวิเคราะห์คู่แข่งโอกาสในการปรับปรุง  และ
 
-  ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับทำให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 
เป้าหมายด้านคุณภาพควรได้รับการสื่อสารในหนทางที่บุคลากรในองค์กรสามารถนำมาช่วยเพื่อให้เกิดความสำเร็จ  ระบุผู้รับผิดชอบการแปลงเป้าหมายด้านคุณภาพ  เป้าหมายควรได้รับการทบทวนอย่างเป็นระบบ  และแก้ไขเมื่อจำเป็น
 
จำนวนผู้ชม 3411 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ