SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.3 นโยบายคุณภาพ (Quality policy)

ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.3 นโยบายคุณภาพ (Quality policy) | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.3 นโยบายคุณภาพ (Quality policy), บทความ ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.3 นโยบายคุณภาพ (Quality policy), ตัวอย่าง5.3 นโยบายคุณภาพ (Quality policy)

ผู้บริหารระดับสูงต้องทำให้มั่นใจว่า   นโยบายคุณภาพขององค์กร
a)  มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
b)  ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นในการทำตามข้อกำหนด  และการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
c)  ให้แนวทางในการกำหนด และการทบทวนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ
d)  ได้รับการสื่อสารและเป็นที่เข้าใจภายในองค์การ
e)  ได้รับการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
 
5.3 นโยบายคุณภาพ
ผู้บริหารสูงสุดควรใช้นโยบายคุณภาพเพื่อเป็นสื่อในการนำองค์กรไปสู่การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร
นโยบายคุณภาพขององค์กรควรเสมอและสอดคล้องกับนโยบายโดยรวม  และกลยุทธ์ขององค์กรในการกำหนดนโยบายคุณภาพ  ผู้บริหารสูงสุดควรพิจารณา :
-  ระดับและประเภทของความต้องการที่จะปรับปรุงในอนาคตเพื่อความสำเร็จขององค์กร
-   การคาดคะเนหรือพิจารณาระดับความพึงพอใจของลูกค้า
-   การพัฒนาบุคลากรในองค์กร
-   ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอื่น
-   ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดของ  ISO 9001
-   ศักยภาพที่จะให้ความช่วยเหลือต่อผู้ส่งมอบ  และพันธมิตร
 
นโยบายคุณภาพสามารถใช้เพื่อปรับปรุง :
-   สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของผู้บริหารสูงสุดสำหรับอนาคตขององค์กร
-   ทำให้เป้าหมายด้านคุณภาพเป็นที่เข้าใจและทำตามตลอดทั้งองค์กร
-   แสดงถึงข้อผูกพันด้านคุณภาพของผู้บริหารสูงสุดและการจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมาย
-   ช่วยสนับสนุนให้ทุกระดับในองค์กรมีข้อผูกพันด้านคุณภาพ  โดยแสดงความเป็นผู้นำของผู้บริหารสูงสุดอย่างชัดเจน
-   รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในส่วนเกี่ยวข้องกับควมพึงพอใจในความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  และผู้มีส่วนได้เสียอื่น  และ
-  การวางกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิผลและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
เช่นเดียวกับนโยบายทางธุรกิจ  นโยบายคุณภาพควรได้รับการทบทวนเป็นระยะ
 
 
จำนวนผู้ชม 3339 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ