SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ISO 9001: คู่มือคุณภาพ

ISO 9001: คู่มือคุณภาพ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO 9001: คู่มือคุณภาพ, บทความ ISO 9001: คู่มือคุณภาพ, ตัวอย่าง


คู่มือคุณภาพต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง??

ตามมาตรฐาน ISO 9000 ข้อ 4.2.2   คู่มือคุณภาพ (Quality manual) กล่าวว่า

"องค์กรต้องจัดทำ และดูแลรักษา คู่มือคุณภาพ  ซึ่งมีเนื้อหารวมถึง
 
a)  ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ  รวมถึงรายละเอียดและเหตุผลของการยกเว้นข้อกำหนด (ตามข้อ 1.2)
 
b)   เอกสารระเบียบปฏิบัติต่างๆสำหรับระบบบริหารคุณภาพหรืออ้างอิงไปถึงเอกสารระเบียบปฏิบัติ
 
c)  รายละเอียดของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ  ในระบบบริหารคุณภาพ"
 
คู่มือคุณภาพเป็นเอกสารที่ระบุภาพรวมของระบบบริหารคุณภาพ กระบวนการ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ  คู่มือคุณภาพสามารถที่จะมีเนื้อหารรวมถึงหรืออ้างอิงไปถึงระเบียบปฏิบัติก็ได้ คู่มือควรเป็นเอกสารที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจระบบให้มากที่สุด ดังนั้นไม่ควรต้องกังวลในรูปแบบมากนัก หน้าตาและเนื้อหาควรถูกจัดทำเพื่ออธิบายว่าระบบบริหารคุณภาพมีการสั่งการและควบคุมอย่างไรในองค์กร
ในขณะที่มาตรฐานISO 9001:1994 ข้อ 4.2.1 ที่กล่าวในเรื่องคู่มือคุณภาพต้องการให้มีการระบุหรืออ้างอิงเนื้อหาถ้อยความมาตรฐานในคู่มือว่าจะมีการประยุกต์ใช้อย่างไร(ดังนั้นจึงนำข้อกำหนดมาเป็นโครงสร้างหลักของคู่มือ)แต่มาตรฐาน ISO 9001:2000 ต้องการให้มีการอธิบายกระบวนการรวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการซึ่งเป็นโครงสร้างของระบบ จะเห็นว่ามีการเน้นในประเด็นที่แตกต่าง
 
คู่มือคุณภาพควรให้ข้อมูลดังนี้
ใช้ในการสื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธะกิจ นโยบาย และเป้าประสงค์ขององค์กร
แสดงว่าใครทำอะไร
แสดงว่าระบบได้ถูกออกแบบอย่างไร มีกี่กระบวนการ แต่ละกระบวนการมีการประสานกันอย่างไร
แสดงความสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ
ใช้ในการอบรมพนักงานใหม่ ให้ทราบระบบองค์กรอย่างรวดเร็ว
การจัดทำคู่มือไม่ควรถูกจัดทำโดยยึดโครงร่างของข้อกำหนดเป็นหลัก หากมีการจัดทำโดยลอกข้อกำหนดหรือล้อข้อกำหนดในคู่มือนั้น  เอกสารนั้นไม่ควรเรียกชื่อเป็นคู่มือแต่ควรถูกเรียกเป็นเอกสารอธิบายข้อกำหนดแทน
 
คู่มือควรจะมีเนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่1. แนะนำ
วัตถุประสงค์ (ของคู่มือ)
ขอบเขต (ของคู่มือ)
คำจำกัดความ(ที่ใช้ในคู่มือ)
 
ส่วนที่2. ภาพรวมทางธุรกิจ
ประวัติขององค์กร ขอบเขตของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับองค์กร ผู้ถือหุ้น เจ้าของ
ผังธุรกิจ  (Business Flow)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่วนที่ 3. องค์กร
ระบุผังองค์กร อธิบายสายการบริหาร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ
 
ส่วนที่ 4. กระบวนการทางธุรกิจ
อธิบายกระบวนการต่างๆในองค์กร อธิบายกระบวนการต่างๆ ทั้งที่ระบุในBusiness Flow และอื่นๆ 
เอกสารแนบ
ผังความสัมพันธ์ระหว่าง หน้าที่งานกับกระบวนการ (ระเบียบปฏิบัติ)
ผังความสัมพันธ์ระหว่าง หน้าที่งานกับข้อกำหนด
 
 

"Quality Products and Quality Service, begins with Quality Thinking."
โดย
uss@moodythai.com
จำนวนผู้ชม 7406 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ