SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ISO 9001: แนวทางการตรวจประเมินอย่างไร ในกรณีที่ไม่มีวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน แต่กิจกรรมนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ISO 9001: แนวทางการตรวจประเมินอย่างไร ในกรณีที่ไม่มีวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน แต่กิจกรรมนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO 9001: แนวทางการตรวจประเมินอย่างไร ในกรณีที่ไม่มีวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน แต่กิจกรรมนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ, บทความ ISO 9001: แนวทางการตรวจประเมินอย่างไร ในกรณีที่ไม่มีวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน แต่กิจกรรมนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ, ตัวอย่าง


ในกรณีที่กิจกรรมนั้นๆอาจส่งผลกระทบกับคุณภาพ แนวทางการตรวจประเมินดังนี้
  1. ตรวจสอบกิจกรรมที่คล้ายๆกัน และหาว่าใช้วิธีการใดในการมอบหมายงานให้กับบุคลากร(6.2.1) ตรวจสอบอำนาจหน้าที่ที่กำหนด ( 5.5.1)
  2. ตรวจหาหลักฐานที่ยืนยันว่า ความสามารถในการทำงานนั้นๆได้ถูกกำหนด (6.2.2 a)
  3.  ตรวจหาหลักฐานว่า การฝึกอบรมหรือกิจกรรมใดๆ ได้มีการกระทำเพื่อยืนยันความสามารถในการกระทำงานนั้นๆ(6.2.2b)
  4.  ประสิทธิผลของการฝึกอบรมมีการประเมินอย่างไร(6.2.2c)
  5.  บันทึกอะไรที่ใช้ชี้บ่งเป็นหลักฐานว่าพนักงานมีความสามารถในการกระทำงานนั้นๆ (6.2.2e)
  6. ได้มีการทบทวน สมรรถนะของพนักงานเพื่อชี้บ่งความจำเป็นในการอบรมหรือไม่(6.2.2a)
  7.  พนักงานมีความตระหนักถึง ความสำคัญของการปฏิบัติของงานที่กระทำหรือไม่ (6.2.2d)
  8.   ใช้วิธีการใดในการวัดความมีประสิทธิผลของกระบวนการ (8.2.3) (และข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการหรือไม่)                                                                                                                                                                 
  9.  หากไม่, มีหลักฐานใดที่ชี้บ่งว่าปัญหาเกิดจาก การไม่พอเพียงของการฝึกอบรมหรือความสามารถ หรือ การขาดเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน (8.5.2b)                                                                                                                                                                    
    10.   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนวิธีในการทำงาน ใช้วิธีการใดในการสื่อสารถึงพนักงานที่กระทำงานนั้นๆ(5.5.3)
 
 
 
 
 
"Quality Products and Quality Service, begins with Quality Thinking."
โดย
uss@moodythai.com
จำนวนผู้ชม 2585 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ