SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18000)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18000) | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18000), บทความ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18000), ตัวอย่างISO 18000 หรือ มอก. 18000-1540 คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต้นแบบของ มอก. 18000-2540 มาตรฐาน มอก. 18000-2540 นี้ กำหนดขึ้นโดยใช้ มาตรฐานของประเทศอังกฤษ BS 8800 : 1996 Guide to Occupational Health and Safety Management Systems เป็นต้นแบบหรือแนวทางในการสร้างมาตรฐานนี้จะแบ่งออกเป็น 2 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 คือ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อกำหนด เล่มที่ 2 คือ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อแนะนำด้านเทคนิคและวิธีการนำไปปฏิบัติ มอก. 18000-2540 ที่ได้ประกาศนี้จึงเป็นเพียงมาตรฐานเล่มที่ 1 เท่านั้น ส่านมาตรฐานในเล่มที่ 2 เกี่ยวกับข้อแนะนำด้านเทคนิคและวิธีการนำไปปฏิบัตินั้น น่าจะได้กำหนดและประกาศต่อไปในเวลาอันใกล้นี้

ภาพรวมของ มอก. 18000-2540 ประกอบไปด้วยหมวดหัวข้อที่สำคัญได้แก่

บทนำ
1. ขอบข่าย
2. การนำมาตรฐานไปใช้
3. บทนิยาม
4. ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประกอบด้วยหัวข้อสำคัญได้แก่

บทนำ (Introduction)
นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Policy)
การวางแผน (Planning)
การนำไปใช้และการปฏิบัติ(Implementation and Operation)
การตรวจสอบและแก้ไข (Checking and Correction Action)
การทบทวนการจัดการ (Management Review)ที่มา/ผู้ดำเนินการ :  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จำนวนผู้ชม 4557 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ