SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]





 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


5ส ฉบับปฏิวัติโรงงาน (ตอน 3)

5ส ฉบับปฏิวัติโรงงาน (ตอน 3) | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ 5ส ฉบับปฏิวัติโรงงาน (ตอน 3), บทความ 5ส ฉบับปฏิวัติโรงงาน (ตอน 3), ตัวอย่าง



         การละเลยไม่ควบคุมให้เกิดสภาวะที่จำเป็นพื้นฐาน (กระบวนการผลิตทุกอย่างต้องมีการกำหนดสภาวะการผลิตที่จำเป็นเบื้องต้น และต้องควบคุมให้มีสภาวะที่สม่ำเสมอ) ยังไม่ส่งผลให้เกิดของเสียหรือเครื่องจักรเสียขึ้นในทันที คนส่วนใหญ่จึงมักลืมนึกถึงความสำคัญของการควบคุมสภาวะที่จำเป็นเหล่านี้ไป เป็นธรรมดาถ้าเมื่อไรที่ปัญหานั้นยังไม่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงจนเห็นได้ชัด และไม่เป็นปัญหาเร่งด่วน ปัญหานั้นก็จะถูกมองข้ามไปได้ง่าย
       
        เช่นเดียวกับปัญหาเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานเมื่อชิ้นงานที่ผลติออกมาแม้จะมีระดับคุณภาพเพียง “ใกล้เคียง” กับมาตรฐานแทนที่จะเป็นงานที่มีคุณภาพ “ถูกต้อง” ตามมาตรฐานก็ตาม คนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าไม่เป็นไร การควบคุมให้เกิดสภาวะที่จำเป็นพื้นฐานเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องเล็กๆ และถูกละเลยไม่เอาใจใส่เพราะความเคยชินที่ไม่รู้ว่าเป็นปัญหา
       
        แต่เมื่อไรก็ตามที่ปัญหารุนแรงขึ้นและสร้างความเสียหายชัดเจน ก็จะพบอาการ (ปกติ) อย่างหนึ่งของระดับจัดการของฝ่ายต่างๆ ที่จะวิ่งวุ่นไปทั่วโรงงาน เพิ่มความสับสนวุ่นวายให้เกิดเป็นปัญหาใหม่บนปัญหาเดิม คนกลุ่มนี้จะมีอาการวุ่นวายตื่นตระหนกตกใจ และพยายามแก้ไขปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้า โดยข้ามขั้นตอนที่จะพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเนื่องจากไม่มีเวลา จากนั้นก็จะเริ่มส่ายสายตามองหาคนผิดเพื่อที่จะต่อว่า แทนที่จะค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกัน
       
        จริงๆ เป็นฝ่ายจัดการต้องมีความเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหาที่แท้จริง และต้องใช้เวลาในการพิจาณาปัญหาและหาสาเหตุการทำงานที่ไม่ประสานสอดคล้องกันให้ลึกซึ้ง รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานที่มีผลให้พนักงานไม่สามารถควบคุมมาตรฐานปฏิบัติงานได้ ฝ่ายจัดการต้องสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมั่นใจ และรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนเป็นอย่างดี และลงมือทำสิ่งนั้นให้ถูกต้อง พร้อมกับเพิ่มกระบวนการควบคุมตรวจสอบการปฎิบัติงานให้มากขึ้นด้วยเรื่องต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น และมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน
       
       เพาะเชื้อความไร้ประสิทธิภาพ
       
        คนส่วนใหญ่ขาดความเอาใจใส่และละเลยการสร้างสภาวะที่จำเป็นพื้นฐานของการผลิต เพราะต้องการ “ประหยัดเวลา” แต่หากปล่อยสภาพเช่นนี้ทิ้งไว้นานๆ สถานที่ทำงานย่อมมีสภาพไม่ต่างไปจากสถานที่สกปรกทั่วไปที่เป็นแหล่งเพราะเชื้อโรค หรือที่เรียกว่าเป็น “ที่เพาะเชื้อของความไร้ประสิทธิภาพ”
       
        สำหรับสถานประกอบการที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นปรับปรุงที่ทำงานได้อย่างไร เนื่องจากมองไม่เห็นว่าปัญหาอยู่ตรงไหนบ้าง แต่ในที่สุดกิจกรรม 5ส จะทำให้พบปัญหาที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้อีกมาก หากใช้เวลาเพียงเล็กน้อยมองดูรอบๆ ตัวมองดูสถานการณ์ต่างๆ ในที่ทำงานด้วยมุมมองใหม่โดยใช้สายตาที่มีความตระหนักในเรื่อง 5ส มองเข้าไปก็จะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาต่างๆ อีกมากมาย และเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ในทันที ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะรุนแรงขึ้นในอนาคตได้
       
        ตัวอย่างของปัญหาที่อาจค้นพบ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักรขาดการบำรุงรักษา ซึ่งอาจทำให้ผลิตของเสียได้ในอนาคต เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพที่สกปรกและขาดการสอบเทียบ เครื่องดับเพลิงที่ตั้งทิ้งไว้จนฝุ่นจับหนา และไม่เคยตรวจสอบเพื่อเติมน้ำยาตามระยะเวลา กล่องเก็บเครื่องมือที่ไม่รู้ว่าอยู่ไหน อุปกรณ์ที่รอการซ่อมแซมแต่ยังทำไม่ได้เพราะมีคราบน้ำมันรวมกับฝุ่นละอองจับเป็นคราบสกปรกติดแน่น เป็นต้น ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือ และสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อทำกิจกรรม 5ส ก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะจะช่วยเพิ่มอัตราของดี (yield) ได้มากในอนาคต รวมทั้งส่งผลดีต่อคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต การป้องกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ อีกมากมาย
       
       ปรับสิ่งแวดล้อม ยืดชีวิตยืนยาว
       
        จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน จะเห็นว่าสัตว์ทุกประเภทมีแนวโน้มีที่จะลดจำนวนลงตามธรรมชาติจนสูญพันธุ์ในที่สุด แต่สำหรับประชากรมนุษย์กลับมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และยังมีช่วงอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้วต้องบอกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแทย์ก้าวหน้าขึ้น เพราะมนุษย์มีความสามารถในการคิดค้นยารักษาโรคที่ทันสมัย และมีวิธีการรักษาโรคที่ดีมากขึ้น มนุษย์รู้จักนำเอาความเฉลียวฉลาดและหัวคิดของหลายๆ คนมาใช้งานร่วมกัน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิต และมนุษย์ก็รู้จักระวังตนเองไม่ให้เจ็บป่วยและรู้จักหลบเลี่ยงภัยจากอุบัติเหตุเพื่อการดำรงชีวิตที่ยาวนานขึ้น
       
        มนุษย์เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ในการดำรงชีวิตมากมาย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เช่น รู้จักประโยชน์ของการล้างมือ รู้จักการทำความสะอาด สร้างระบบการไหลเวียนและการกรองน้ำ มีวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย รู้จักการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ Sterilizer และ Pasteurize มนุษย์ใส่ใจกับอาหารที่รับประทานและมีกิจกรรมเพื่อการออกำลังกาย เราเรียกความพยายามเหล่านี้ว่าอารยธรรมของมนุษย์(civilization)
       
       เป็นเครื่องมือป้องกันการทำผิด
       
        คงไม่เกินเลยไปนักถ้าจะกล่าวว่า 5ส เป็นสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์อื่นเนื่องจากมนุษย์มีความพยายามที่จะรักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้สะอาดและน่าอยู่ รู้จักสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าเพื่อนร่วมงาน รู้วิธีการสร้างเขื่อนและกังหันลมเพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้ำ สามารถจัดเก็บสิ่งของต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งทำให้ทราบได้ง่ายขึ้นเมื่อมีของบางอย่างที่เก็บไว้หายไป มนุษย์รู้ว่าความเฉื่อยชาของตนเอง และความสกปรกเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน และด้วยหลักการ 5ส มนุษย์ก็สามารถกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎของบ้านเมืองที่เขาอาศัยอยู่ได้เช่นกัน อย่างเช่น ในประเทศที่ทำ 5ส กันทั้งเมืองอย่างสิงคโปร์ การทิ้งขยะหรือทำให้เกิดความสกปรกในที่สาธารณะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและจะต้องเสียค่าปรับ
       
       พฤติกรรมที่บ้านสู่ที่ทำงาน
       
        ในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนจะมีพฤติกรรมเหมือนกันอยู่หลายอย่างที่ต้องทำซ้ำๆ อยู่เป็นประจำเพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น การประพฤติเรื่องเหล่านี้เรียกว่า การใช้ชีวิตประจำวันอย่างชาญฉลาด (Everyday-life smart) เช่น ทุกคนมีการกล่าวคำทักทายสวัสดีผู้อื่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การแปรงฟันเพื่อทำความสะอาดทุกครั้งหลักรับประทานอาหาร การรู้ว่ามีด ช้อน และส้อมเก็บไว้ที่ไหน มีการทำความสะอาดบ้านเรือน การใช้ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ ผ้าขนหนู ไม้กวาดและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อช่วยในการทำความสะอาด มีพฤติกรรมและแนวทางการใช้ชีวิตที่ดี และมีนวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและสุขอนามัย เช่น มีรางน้ำฝนและชายคาที่หลังคาสำหรับกันน้ำฝนตกกระเด็น มีช่องลมเพื่อถ่ายเทอากาศ และระบายความชื่นช่วยให้หลังคาและเสาคานไม่ผุ รวมทั้งการนำที่นอนออกมาผึ่งแดดอย่างสม่ำเสมอ
       
        หากคิดดูให้ดีๆ สิ่งเหล่านี้ก็คือ การทำ 5ส ที่บ้านนั่งเอง เช่น การล้างจานหลังจากรับประทานอาหาร การทำความสะอาดสิ่งของและเสื้อผ้าที่สกปรกในทันที เพื่อช่วยให้การชะล้างและขจัดคราบสกปรกทำได้ง่ายขึ้น จึงเห็นได้ว่า 5ส เป็นสิ่งที่ทุกคนทำเป็นประจำอยู่แล้วที่บ้าน และรู้ดีว่ามีประโยชน์มากแค่ไหน
       
       ดูแล-รักษา ใช้งานได้สะดวก
       
        ถ้านำพฤติกรรม และแนวทางการใช้ชีวิตด้วย 5ส จากที่บ้านมาใช้ในที่ทำงานด้วยจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการทำงาน เพราะสามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น ช่วยให้เกิดการจัดเก็บ ดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ประเภทต่างๆ ให้เป็นที่เป็นทาง ดังนั้นจึงไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาสิ่งของ เมื่อต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วน และการหาที่จัดเก็บเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ของก็ไม่สูญหาย เทียบได้กับการจัดเก็บของใช้ภายในบ้านที่ทุกคนต้องรู้ว่ามีดและช้อน ส้อมเก็บไว้ที่ไหน และสามารถหยิบได้ทันทีเมื่อต้องการใช้งานโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา
       
        จากหนังสือ 5ส ฉบับปฏิวัติโรงงาน แต่งโดย Takashi Osada แปลโดย อมรรัตน์ สนธิไทย เจ้าของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 

แหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ





จำนวนผู้ชม 2400 ครั้ง




ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ