SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]





 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Smart SMEs : มี "แผนธุรกิจ" หรือยัง?

Smart SMEs : มี "แผนธุรกิจ" หรือยัง? | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Smart SMEs : มี "แผนธุรกิจ" หรือยัง?, บทความ Smart SMEs : มี "แผนธุรกิจ" หรือยัง?, ตัวอย่าง



        การที่เราจะประกอบกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั้น Smart SMEs จะต้องกำหนดอนาคตขององค์กรด้วยการจัดทำ "แผนธุรกิจ" (Business Plan) ขึ้น
       
       "แผนธุรกิจ" จะเป็นเสมือนเข็มทิศ เพื่อเราจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ "แผนธุรกิจ" จะคอยกำกับไม่ให้หลงทางหรือเราออกนอกลู่นอกทาง และเรายังสามารถใช้ "แผนธุรกิจ" เพื่อการตรวจสอบหรือประเมินดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพื่อจะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอีกด้วย

       
       โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว เราจะต้องจัดทำ "แผนธุรกิจ" ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน โดยแผนธุรกิจในระยะสั้นจะเป็นการทำแผนรายปี (สำหรับใช้ดำเนินกิจการในหนึ่งรอบปีบัญชี)
       
       แผนธุรกิจที่ว่านี้จะมีด้วยกัน 2 ส่วนที่สำคัญคือ แผนทางการเงินหรืองบประมาณและแผนปฏิบัติการหรือแผนดำเนินการ (Action Plan)
       
       การกำหนดแผนธุรกิจเป็นตัวเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการกำหนดแผนปฏิบัติการที่จะช่วยให้ได้มาซึ่งตัวเลขทางการเงินจำนวนนั้นด้วยแล้ว ย่อมเป็นการยากที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามมุ่งหวังได้
       
       ทุกวันนี้ SMEs จำนวนไม่น้อยที่จัดทำ "แผนธุรกิจ" โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวเลขทางการเงิน (งบประมาณ) มากกว่าการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพราะเชื่อว่า เมื่อกำหนดตัวเลขทางการเงินให้พนักงานรับผิดชอบดำเนินการแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้อง จัดทำแผนปฏิบัติการอีก คือสามารถปล่อยให้พนักงานหรือผู้รับผิดชอบไปดำเนินการกันเองได้ ผู้บริหาร SMEs เพียงแต่ควบคุมดูแล เพื่อให้ตัวเลขที่ได้จากการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ก็น่าจะเพียงพอแล้ว
       
       แต่ในทางปฏิบัติมักจะไม่เป็นเช่นนั้น เช่น หากเราเพียงแต่จัดทำงบประมาณหรือกำหนดเป้าของยอดขายในปีต่อไปเท่านั้น แต่ไม่มีแผนปฏิบัติการว่าจะขายอย่างไร ขาย ให้ใคร เมื่อไหร่ จะมีการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรบ้างหรือไม่ และมากน้อยเพียงใดแล้ว โอกาสที่เราจะทำยอดขายได้ตามเป้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
       
       ขณะเดียวกันที่หลายต่อหลายครั้งที่ปรากฏว่า ฝ่ายขายสามารถทำยอดขาย เข้าเป้า แต่การขายกลับมุ่งแต่ขายให้ลูกค้าเดิม ๆ มากกว่าการแสวงหาลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งในระยะยาวแล้วเราก็จะเสียเปรียบคู่แข่งขัน เพราะถูกคู่แข่งช่วงชิงลูกค้าใหม่ ๆ ไปเสียก่อน
       
       ดังนั้น ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้นั้น Smart SMEs ต้องจัดทำแผนธุรกิจทั้งแผนทางการเงิน และแผนปฏิบัติการควบคู่กันไปเสมอ โดยแผนปฏิบัติการยิ่งละเอียดยิ่งชัดเจนก็จะยิ่งมีประโยชน์
       
       เมื่อดำเนินการตามแผนธุรกิจไปได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว เราก็จะต้องทำการประเมินผล เพื่อทบทวนการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น หากพบว่าไม่เป็นไปตามแผนที่ ตั้งไว้ หรือสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป เราก็ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนใหม่ให้เหมาะสมและต้องรวดเร็วทันการณ์ด้วย
       
       เรื่องที่ Smart SMEs จะต้องระลึกไว้เสมอ ก็คือ จะต้องไม่ทำ "แผนธุรกิจ" อย่างลวก ๆ ครับผม !

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ





จำนวนผู้ชม 2166 ครั้ง




ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ