SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


Smart SMEs : การควบคุมต้นทุนการผลิต

Smart SMEs : การควบคุมต้นทุนการผลิต | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Smart SMEs : การควบคุมต้นทุนการผลิต, บทความ Smart SMEs : การควบคุมต้นทุนการผลิต, ตัวอย่าง       "การควบคุมต้นทุนการผลิต" ให้อยู่ในกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ นับเป็นวิธีการลด ต้นทุนของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้ผลน่าพอใจยิ่งอีกวิธีหนึ่ง
       
       ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผู้ที่จะทำหน้าที่ควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มักจะต้องมีความรู้ความชำนาญในเรื่องต่อไปนี้
       
       เรื่องแรก คือ ความสามารถในการประมาณต้นทุนการผลิต และการกำหนด เป้าหมาย
       
       ในการประมาณต้นทุนการผลิตนั้น เราจะต้องทราบก่อนว่า เราจะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาเท่าใด แล้วคิดคำนวณกำไรที่ต้องการออกมา แล้วจึงทำการกำหนด (ประมาณ) ต้นทุนการผลิต ซึ่งประกอบด้วยการคำนวณค่าวัตถุดิบที่ใช้ ต้นทุนการจัดซื้อ ต้นทุนการผลิตหรือแปรรูปและอื่น ๆ
       
       การที่จะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น เราจำเป็นจะต้องรู้ถึงราคาของชิ้นส่วนแต่ละชนิดอย่างละเอียดด้วย
       
       เรื่องที่สอง คือ ความเข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการผลิต
       
       ในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการผลิตอย่างชัดเจน และเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งหมดที่จะทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ด้วย
       การที่เราจะต้องรู้ถึงขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งหมดของแต่ละกระบวนการผลิต ก็เพราะว่าหากมีความผิดปกติในแต่ละขั้นตอนเกิดขึ้น เราจะได้สามารถค้นหาสาเหตุที่แน่ชัดและหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ โดยอาจจะศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือวิธีการที่เคย แก้ปัญหาได้แล้ว
       
       เรื่องที่สาม คือ ความเข้าใจถึงราคาของวัตถุดิบ
       การทำความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงค่าใช้จ่ายหรือราคาของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าชิ้นหนึ่ง ๆ หรือทราบว่าวัตถุดิบแต่ละหน่วยนั้นมีราคาเท่าไร จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมต้นทุนการผลิต
       
       เรื่องที่สี่ คือ ความเข้าใจถึงงบประมาณในการผลิต
       ในการผลิตสินค้าให้ได้ 1 ชิ้นนั้น เราจะต้องรู้ว่าต้องใช้วัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองอะไรบ้าง เช่น ต้องใช้กระดาษและกาวเป็นปริมาณเท่าใด ในราคาเท่าไร จะต้องใช้ใบมีดและน้ำมันหล่อลื่นเท่าใด หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดต่อต้นทุนการผลิตทั้งหมด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้และทำความเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อที่จะนำมาคำนวณเป็นงบประมาณสำหรับการผลิตสินค้าหนึ่ง ๆ ได้
       
       เรื่องที่ห้า คือ ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อ
       เรามักจะคิดกันว่าราคาของอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่จะจัดซื้อเข้ามาเพื่อการผลิตนั้น เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อโดยตรง ฝ่ายผลิตไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย การคิดกันเองเช่นนี้นับเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะเรามีหน้าที่จะต้องให้ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดซื้อจัดหาให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่ราคาประหยัดและมีคุณภาพด้วย
       
       นอกจากเรื่องของ "ต้นทุน" หรือ "ราคา" ที่เป็นเรื่องของ "ตัวเงิน" ทั้งห้าเรื่องที่กล่าวข้างต้นแล้ว เราควรจะต้องมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของ "การบริหารจัดการคุณภาพ" ด้วย
       เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตที่อาจจะบานปลาย อันเนื่องมาจาก "สินค้าที่ด้อย คุณภาพ" ครับผม !

 

 

แหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

จำนวนผู้ชม 3617 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ