SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

  การจัดการและการพัฒนาองค์การ
การจัดการและการพัฒนาองค์การ | การบริหาร การจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการและการพัฒนาองค์การ, บทความ การจัดการและการพัฒนาองค์การ, ตัวอย่าง การจัดการและการพัฒนาองค์การ
กับจุดเปลี่ยน การบริหารคน
ถอดรหัส แผนธุรกิจ เติบโตสไตล์ “โนเบิล” (Advertorial)
ปัจจัยที่ทำให้เราไม่ก้าวหน้าในงาน
ทฤษฎีผู้นำ ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย
8 วิธี สำหรับการเป็นผู้นำในองค์กร
หลักทั่วไป ของการจัดการภายในองค์กร
แนวโน้ม “กระแสสีเขียว” ทิศทางบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน
สรุปหลักการจัดการ (Management)
จริยธรรมของนักบริหาร (Management Ethics)
กิจกรรมของนักบริหาร (Managerial Activities)
ทักษะของนักบริหาร (Management Skills)
บทบาทของการจัดการ (Managerial roles)
การควบคุม (controlling)
การโน้มนําพนักงาน (leading/influencing)
การจัดองค์การ (organizing)
การวางแผน (planning)
ขบวนการจัดการ (Management process)
ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness)
ความหมายของการจัดการ (Defining management)
องค์การสมัยใหม่ (Modern organization)


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ