SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า


  


หางาน สมัครงานจป.วิชาชีพ, สมัครงานอาชีวอนามัย, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
ตำแหน่งงานว่าง : สมัครงานจป.วิชาชีพ
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ
มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี
ความรู้ระบบ ISO 9001, 5 ส. และ KAIZEN
มีทักษะการใช้ Computer ได้ในระดับดี
ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO 14000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านระบบ มอก. 18000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

POOMJAI ENGINEERING CO.,LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
อายุไม่เกิน 30 ปี
จบป.ตรี ด้านความปลอดภัย อนามัย และส่ิงแวดล้อม
มีคุณสมบัติในการเป็น จป.วิชาชีพ
หากมีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานก่อสร้างมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคล่องตัวในการออกตรวจไซท์งานก่อสร้าง
มีความรู้และประสบการณ์ในระบบมาตรฐานต่าง ๆ เช่่น ISO9001-2015

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
 พนักงานป้องกันความสูญเสีย (LP)
เพศชาย
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมุ่งมั่น
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Word , Excel ) ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้และประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นกะได้

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ+HR
1. เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า (จป. สายตรง)
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 มิถุนายน 2561
 รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (เพศชาย)
เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม1-3 ปี
ผ่านการอบรม GMP , ISO 9001 & 14001
มีความรู้ด้านโปรแกรม Word, Excel , Power Point เป็นอย่างดี
สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ชั่งสังเกตุ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้
สามารถเดินทางมาสมัครงานได้ที่โรงงาน จ-ส 08.00-17.00
ขับรถเป็น มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

บริษัท เอกอุทัย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 มิถุนายน 2561
 Safety Supervisor
เพศชาย
อายุระหว่าง 27 ขึ้นไป
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในงานด้าน ระบบ OHSAS 18001

USUI INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2561
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.ว.)
มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไปสำหรับหัวหน้าส่วน และ 5 ปีขึ้นไปสำหรับผู้จัดการส่วน
สามารถใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี
สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2561
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
มีประสบการณ์ จป.วิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี
มีรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ISO : 9001 : 2008
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

OPTICHEM POLYMERS (THAILAND) CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤษภาคม 2561
 จป.วิชาชีพ
เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
จบการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
มีความขยัน และอดทน
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.วิชาชีพ
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 18 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาาขาที่เกี่ยวข้อง
มีภาวะผู้นำ
มีความรับผิดชอบ

บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤษภาคม 2561
 Safety Staff จป.วิชาชีพ
เพศชาย-หญิง
อายุ 25-30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เรื่องกิจกรรม CCCF และกิจกรรม Safety ที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ
สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดได้
มีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤษภาคม 2561
 จป.วิชาชีพ
เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

บริษัท ยู เอส อี.โฟล-ไลน์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤษภาคม 2561
 Assistant Manager Safety or Environment
Male / Female or Male Age 30-35year old.
Education Bachelor's Degree Safety , Enrironment or any related fields.
Knowledge computer such office.
Stong leadership and friendly personality.
Good communication in English or Japanese.
At least 5 years experiencedSafety or Enrironment level.
Working day : Monday - Friday (Some Saturday according to the company calendar)
With GPA 3.00 or higher.

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรีสาขาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความเป็นผู้นำ
มีความรู้ด้านกฏหมายความปลอดภัยเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ด้านการจัดการควาามปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 เมษายน 2561
 Safety Officer (ประจำสำนักงานบางปู)
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
มีเอกสารใบ จป.วิชาชีพ
มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และมาตรฐานในการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างดี
สามารถสื่อสารและสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดในการทำงานให้แก่พนักงาน
สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ
ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการอบรมและทดสอบ หลักสูตรจป.ระดับวิชาชีพ ตามกฎหมาย
หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีความเป็นนักกิจกรรมสัมพันธ์ และสามารถประชาสัมพันธ์งานได้เป็นอย่างดี

Lucky Building System Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 07 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
เพศชาย-หญิง
อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,เคมี,หรือสาขาอื่นๆที่มีวิชาเรียนทางด้านเคมีตั้งแต่15หน่วยกิตขึ้นไป
มีใบรับรองขึ้นทะเบียน เป็นผู้ควบกาก,ผู้ควบคุมน้ำ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถติดต่องาน ประสานงานกับหน่วยงานได้ดีทั้งภายนอก และภายในหน่วยงาน
ขับรถเป็น มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
ผ่านการอบรม ( ISO/IEC17025)
ผ่านการอบรมการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราห์ทดสอบ สารเคมี ( QC&QA)
มีเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุม

บริษัท เอกอุทัย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 มีนาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 มีนาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
อายุ 22- 35 ปี
เพศชาย หญิง
จบการศึกษา วุฒิ ป.ตรี จป.
มีความคิดสร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่งานสูง
สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 มีนาคม 2561คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานจป.วิชาชีพ ซึ่งท่านสามารถ สมัครงานอาชีวอนามัย และ หางานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 สิงหาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52238 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128143 คน