SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 3

  


หางาน สมัครงานIT, สมัครงานโปรแกรมเมอร์, คอมพิวเตอร์ | หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
ตำแหน่งงานว่าง : สมัครงานIT
 IT Support (Implementer)
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี (เพศชายต้องไม่มีพันธะทางทหาร)
สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
รักงานการให้บริการ มีมนุษสัมพันธ์ดี
มีความขยัน อดทน ในการทำงาน
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาบัญชี โดยเคยใช้คอมพิวเตอร์ในการลงบัญชีหรือ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หากสามารถเขียน Crystal Report ได้ จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอส เอส บี (กรุงเทพ) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 25 เมษายน 2561
 WEB Application PHP Developer
เพศหญิง/เพศชาย
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หากมีผลงานด้าน PHP (framework) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

KNACX Corporation .Co.,Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 24 เมษายน 2561
 IT Supervisor (ประจำสมุทรสาคร)
เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรีด้านไอที, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้าน IT และระบบเครือข่าย / ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows และโปรแกรม MS Office application / ความรู้และความเข้าใจใน(Hardware, Software และ Network)
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (LAN / WAN) / ความรู้ใน Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2012
ความรู้ในการซ่อมบำรุงและเช็คอาการเสียของคอมพิวเตอร์
หากมีความรู้ด้าน Linux จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ด้านระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบกันขโมย (Alarm Security System) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท รามา โปรดั๊กชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2561
 จนท ฝ่ายพัฒนาซอฟท์แวร์
เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป จบและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยตรง
สามารถทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ได้
ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้านนวัตกรรม สามารถเดินทางต่างประเทศได้

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Programmer ยินดีรับนักศึกษา จบใหม่
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 29 ปี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีใจรักงานบริการ
สามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Ms Office, Internet)
สามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถแก้ไขปัญหา การใช้งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้ดี
สามารถพัฒนา web application (VB.Net) ร่วมกับ SQL Server ได้อย่างดี
มีความรู้เกี่ยวกับ CSS, HTML, AJAX, Telerik, Java script หรือ JQuery ,PHP, Joomla, Wordpress, MySQL

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 14 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
ชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานเว็บไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้และทักษะในการใช้ Internet ,Browser และการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
อ่านเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี สามารถจับใจความและสรุปประเด็นได้
มีความอดทดและมีใจรักงานบริการ

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2561
 Product Sales ( IT Enterprise Product )
การศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการขายคอมพิวเตอร์ ที่เป็นด้านงานโปรเจคและเป็น IT Solution 2 ปีขึ้นไป
มีความรู้ทางด้าน IT Enterprise Product ทั้ง Hardware และ Software และระบบไอที (Network, Server, Database) เป็นอย่างดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2561
 Senior/ Junior Programmer( ปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่/กรุงเทพ )
เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35ปี
ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความถนัดในการใช้เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ตัว (เช่น SQL server, Oracle, MySQL)
มีความถนัดในการใช้ภาษาโปรแกรมอย่างน้อย 1 ตัว (เช่น .Net, Java, Php)
มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้

บริษัท ฟิชชั่น ซอฟต์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 11 เมษายน 2561
 จนท.ระบบสารสนเทศ (IT-network)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์
มีความรู้ และสามารถใช้โปรแกรม PHP ,JAJA ,VB,C+และโปรมแกรมอื่นๆ ได้ดี
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม เรียนรู้เร็วและสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
สามารถเรียนรู้ หรือใช้งานโปรมแกรม Gis web งานประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 11 เมษายน 2561
 IT Support
เพศชาย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
ใช้ภาษาต่างประเทศได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และรับผิดชอบในหน้าที่

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 เมษายน 2561
 Programmer (Supervisor / Assistant Manager) (hotel e-booking system)
Male or Female, Thai Nationality. Aged not over 35 years old.
Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering, IT or related fields.
5 - 10 years experience in Programmer position, good skills of: 1. MS Visual Studio C# ASP.NET Framework (Web Site & Web Application) 2. PHP, HTML, CSS, Java Script, JQuery, Ajax, SEO. 3. Microsoft SQL Server (SQL command & Stored Procedure), MySql. 4. Web Service (JSON & XML). 5. Mobile Application (Native App). 6. Setup hosting (VMWare, SQL Server, IIS, Apache2 + nginx, etc) on Azure.
Experience in website development (ecommerce & payment gateway & web service & network, reservation/booking engine) , will be an advantage.
Competent computer skills. (Azure, Windows Server 2016 or higher, MS SQL 2008 or higher, Microsoft Office, Hosting, Email Server, Linux)
Creative and eager to learn the new technology. Excellent problem solving and analytical skill.
Willing to work hard and able to work under pressure.
Well organized with ability to meet deadline.
Able to work independently and also good team-player.
Good command of English.

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 เมษายน 2561
 วิทยากรฝึกอบรมด้านไอที (Software Trainer)
เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
ประสบการณ์ 0 -5 ปี เกี่ยวกับงานฝึกอบรม หรืองานสอน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท คณะครุศาสตร์ ,ศึกษาศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
บุคลิกดี ร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ดีที่ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ สามารถควบคุมและจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีทักษะการสอน และการนำเสนอข้อมูลที่ดี ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับ สามารถพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก หรือในที่สาธารณะได้ตามโอกาส
สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว (Word,Excel,Powerpoint)
สามารถทำสื่อการสอนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ตัดต่อวิดีโอ (Premiere Pro หรือโปรแกรมที่ตนเองถนัด) , photoshop เป็นต้น
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Internet ได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการทำงานได้
มีความสนใจและใช้งาน Social Media ได้ เช่น facebook ,Line ,Youtube เป็นต้น
มีความรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ หรือการตลาดออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Vevo Systems Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 เมษายน 2561
 โปรแกรมเมอร์ PHP, Python, Webmaster, ธุรการคอมพิวเตอร์, IT Suuport, HelpDesk
เพศหญิงและชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา รับวุฒิปวช., ปวส., ป.ตรี ทุกสาขา
มีไหวพริบดี เรียนรู้เร็ว
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ ***
ไม่สูบบุหรี
Programmer เขียนติดต่อฐานข้อมูลได้
รักการทำงานใน อาชีพ Programmer, Webmaster, Support ลูกค้า
ต้องผ่านทดสอบความสามารถ logic อย่างง่ายก่อน
ถ้าสื่อสาร อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ แต่่ใจรัก เรามี Training ก่อนทำงาน

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 10 เมษายน 2561
 พนักงาน Data Entry

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 08 เมษายน 2561
 Revit Modeler (BIM technician)
สามารถใช้โปรแกรม Revit และ AutoCAD ได้
ทำงานเป็นทีมได้ดี
มีความรับผิดชอบสูง
ใฝ่รู้ รักการพัฒนาตนเอง
จบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมงานระบบอาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง
หากมีความรู้ด้าน IT หรือ Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป

บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561
 Web Programmer / Application Developer [สำนักงานใหญ่]
เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านกากรเกณฑ์ทหารแล้ว)
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาโปรแกรม Web Application โดยใช้ C#.Net, PHP, HTML5, CSS3, JavaScript
สามารถใช้ฐานข้อมูล SQL server หรือ Oracle ได้
สามารถพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง
ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
สามารถนำเสนอผลงานจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561
 Software Implement & Support [สำนักงานใหญ่]
เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านกากรเกณฑ์ทหารแล้ว)
ปวส-ปริญญาตรี หรือ มีประสบการณ์ด้านการ supportโปรแกรม
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS word/Excel/PWP
สามารถใช้งานและติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานทั่วไปได้
สามมารถบริหารและลำดับความสำคัญของงานได้ด้วยตัวเอง
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ (บริษัทมีรถระหว่างติดต่อลูกค้า)
มีความมั่นใจในตัวเองและความสามารถในการนำเสนอ
มีความรอบรู้ด้านอุปกรณ์อีเล็คโทรนิกส์ในการจัดซื้ออุปกรณ์
หากมีประสบการณ์ในการ Implement software หรือ มีความรู้เรื่องระบบบัญชี หรือสามารถพูด-เขียนภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้พิ้นฐานดด้านคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ค, การเขียนโปรแกรม, ระบบฐานข้อมูล, ระบบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561
 C# Programmer [MRT พระราม9]
เพศหญิง /ชาย (ชายต้องผ่านกากรเกณฑ์ทหารแล้ว)
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาโปรแกรม Web Application โดยใช้ C#.Net, HTML5, CSS3, JavaScript
สามารถใช้ฐานข้อมูล SQL server หรือ Oracle ได้
สามารถพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง
ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
สามารถนำเสนอผลงานจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561
 SQL Developer [สำนักงานใหญ่]
เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านกากรเกณฑ์ทหารแล้ว)
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถเขียนคำสั่ง join group by และ having
สามารถใช้ฐานข้อมูล SQL server หรือ Oracle ได้
ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
สามารถนำเสนอผลงานจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561
 Sr. Software Tester (QA)
At least 3 years of work experience in Software Testing
A strong background within testing, including automation
Experience with Automation Test Tools such as Appium, Selenium Webdriver, & IOS Automated Test
Familiar with JIRA
Experience with Agile based testing approaches is advantage
Experience with API testing or cloud app testing is advantage

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 03 เมษายน 2561คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานIT ซึ่งท่านสามารถ สมัครงานโปรแกรมเมอร์ และ หางานคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51709 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127935 คน