SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 4

  


หางาน สมัครงานบุคคล, สมัครงานสรรหา, ฝึกอบรม | หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
ตำแหน่งงานว่าง : สมัครงานบุคคล
 HR Payroll 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การด้านการทำเงินเดือน/ งานบุคคลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้ งานประกันสังคม กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 เมษายน 2561
 Sale Executive
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในงานขายต่างประเทศอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
สามารถเดินทางไปต่างประเทศโดยลำพังได้
มีใบอนุญาติขับรถ และมีรถยนต์ของตนเอง
สามารถพูดภาษาอังกฤษ/จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม MS Office

Latex Systems Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เพศหญิงเท่านั้น (**อายุไม่เกิน 25 ปี**)
วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ /บริหารทรัพยากรมนุษย์ /การจัดการทรัพยากรมุนษย์
เกรดเฉลี่ยตามสาขาข้างต้น 2.80 ขึ้นไป
ใช้โปรแกรม Ms.Office ได้คล่อง **เน้น Word Excel
มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม งานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานใหม่ๆ ได้เร็ว
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวเข้ากับระบบบริษัท และเพื่อนร่วมงานได้
ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่มีความตั้งใจเรียนรู้งาน
***กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนสมัครงาน

บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 เมษายน 2561
 HRD / HRBP
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงาน HR (งานสรรหาว่าจ้าง,งานเงินเดือนสวัสดิการ,งานฝึกอบรม)
**ตำแหน่ง HRD หากสามารถเขียนหลักสูตร หรือจัดอบรมพัฒนาบุคลากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถโฟกัสที่เป้าหมายและมีการวางแผนหรือกลยุทธ์ที่ดี
รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ รักการถ่ายทอดหรือพัฒนาให้คนรอบข้างเก่งขึ้น
มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีเทคนิคการพูด
สามารถทำงานได้ วันจันทร์ -เสาร์ (หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน)

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล-ธุรการ
จบการศึกษา ปวส.- ป.ตรี สาขาใดก็ได้
เพศชาย-หญิง อายุุ 25-35 ปี
มีความรู้ด้านงานทรัพยากรบุคคล หรือประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
มีความละเอียดรอบคอบ คล่องตัว อดทนไม่เกี่ยงงาน
มีประสบการณ์การทำงานด้าน BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โออีไอ ยามานากะ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 เมษายน 2561
 พนักงานฝ่ายบุคคล
เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
มีความกระตือรือร้น ขยัน และอดทน
สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ได้เข้าใจเป็นอย่าง
มีเป้าหมายในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
ตรงต่อเวลา
ลายมืออ่านง่าย มีความแม่นยำในภาษาไทย

Inter Credit
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2561
 หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์
เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ หรือจิตวิทยาองค์กร
มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพายากรมนุษย์อย่างน้อย 5 ปี
มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นในการทำงาน
มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทให้กับงาน
สามารถรับความกดดันได้ดี

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2561
 พนักงานบุคคลและธุรการ รับสมัครด่วน
เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
ปริญญาตรี/ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย2ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
อายุ 23 ? 30 ปี
ผ่านงานด้านฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
สามารถเขียนหลักสูตรการฝึกอบรม หรือเป็นวิทยากรได้ในบางหลักสูตร
จัดทำเอกสารการฝึกอบรมยื่นต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีความละเอียดรอบครอบในการจัดเก็บเอกสารด้านการฝึกอบรมเข้าแฟ้ม ให้เป็นระบบ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2561
 ผู้จัดการแผนกสรรหาและฝึกอบรม
ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้าง 3 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี , โปรแกรม Photoshop
มีความคิดสร้างสรรค์
บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 เมษายน 2561
 Training Officer (Digital Marketing)
เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
จบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปะศาสตร์ การตลาดหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ / ใช้โปรแกรม Microsoft Office, Photoshop, illustrator, Excel
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้ดี
มีความกระตือรือร้น มีความอดทนสูง รับแรงกดดันได้ดี ทำงานเป็นทีมได้ มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อัธยาศัยดี มีความสามารถในการประสานงานกับภายในและนอกองค์กร / มีความสามารถในการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้
สนใจและค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับกระแสใหม่ๆของ online marketing ตลอดเวลา
มีความสนใจเรื่องการเรียนการสอน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร online marketing
หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruitment)
ชาย/หญิง อายุ 22 ? 28 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆทีเกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์สรรหาบุคลากรในธุรกิจร้านอาหาร อย่างน้อย 0-2 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2561
 ผู้จัดการแผนกบุคคล/เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
เพศ ชาย-หญิง / อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส -ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
ระดับผู้จัดการ มีประสบการณ์ด้านฝ่ายบุคคล 3 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และทำงานเป็นทีมได้
ระดับผู้จัดการสามารถสร้างและพัฒนาระบแผนกบุคคลได้
มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่นๆ เช่น การใช้ Presentation Software งานออกแบบ Graphic)
มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 เมษายน 2561
  HR Payroll and Recruitment ประจำศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง
วุฒิป.ตรี ทุกสาขา
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารดี
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และ MS Office ดี
หากมีประสบการณ์ด้านการสรรหา หรือ การบริหารค่าตอบเเทนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 เมษายน 2561
 HR Officer (Part-Time) ประจำสนามบินดอนเมือง
-เพศชาย-หญิง อายุ 18-30 ปี
-มีความรู้ในคอมพิวเตอร์ Ms.Office
-เริ่มงานได้ทันที
-ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่

บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 เมษายน 2561
  เจ้าหน้าที่สรรหา-ฝึกอบรม
เพศชาย-หญิง
วุฒิการศึกษา ป.ตรี
มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปด้านงานบุคคล
สามารถทำงาน 6 วันได้ (จ.-ส.)
มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานและแรงงานต่างด้าว

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 เมษายน 2561
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหา(Assistant Recruitment Manager)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีในการสรรหาหรือการขายจากธุรกิจจัดหางานหรือธุรกิจประเภทที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีโดยเฉพาะ MS Office - Excel
มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
สามารถบรรลุเป้าหมายการสรรหาบุคลากร
สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
เพศ ชาย , หญิง
อายุไม่จำกัด
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 1 - 2 ปี

Smile Siam Printing Service Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 เมษายน 2561
  HR ASSISTANT ? CHINESE SPEAKING
Bachelor degree in Business Administration, HRM, and General Management of related filed.
Thai Nationality, age between 24 - 30years.
At least 1 years in administration, secretary or HR functions.
Female only.
Open minded characteristic.
Service mind and good interpersonal characteristic
Good confidential keeper & team work, very communication skills and good attitude.
Good command of spoken and written in both English & Chinese Mandarin is a must.
Good personality and high responsibilities
Able to work under pressure and willing to work hard.

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 เมษายน 2561
 HR Recruit (Researcher) ประจำตึกอิตัลไทย
Male, Female
Bachelor degree in any field
Age not over 27 years old
Fresh graduate are welcome
Good command of both spoken and written English
Good co-operating with others
Ability to handle multiple tasks simultaneously
welcome fresh graduate

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 04 เมษายน 2561คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานบุคคล ซึ่งท่านสามารถ สมัครงานสรรหา และ หางานฝึกอบรม แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51709 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127935 คน