SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 20 หน้า

  

หางาน สมัครงาน, สมัครงาน, | หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
ตำแหน่งงานว่าง : สมัครงาน
 งานกลึง
จบ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 1 ปี
จบ ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 1 ปี
จบ ปวส. สาขาแม่พิมพ์โลหะ มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 1 ปี
จบ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 2 ปี

บริษัท เอแม็กซ์ อินเตอร์เทค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
 ช่างซ่อมบำรุง
สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.โทรคมนาคม หรืออิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง ติดตั้ง Fiber Optic และ Drop wire จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ระบบ IP Network และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
  แม่บ้าน
เพศหญิง อายุ 25- 50 ปี
มีประสบการณ์งานแม่บ้านโรงแรม
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักความสะอาด ชอบงานบริการ
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
  หัวหน้าอาคารและสถานที่
เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปวส./ ป. ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะ การคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
สามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ สำหรับงานซ่อมบำรุงต่างๆ

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
มีความกระตือรือร้น มีทักษะดี วุฒิภาวะ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเรียนรู้ได้เร็ว

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
 เจ้าพนักงานรุกขกร
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
 ช่างก่อสร้าง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อายุ 25 ปี ขึ้นไปบจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
 ช่างทั่วไป
มีทักษะฝีมืองานช่างไม้ ช่างปูน ช่างสี
ไม่จำกัดวุฒิบจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
 ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. (สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์)
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์


บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
 Trainer
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
มีทักษะ ความรู้ทางด้านฟิตเนส ไฮโดรยิม ออนเซน


บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
  หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
อายุ 30 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
ผ่านการอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
 พนักงานนวดไทย สปา
เพศหญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
  ผู้จัดการด้านดูแลสุขภาพ
ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
มีความรู้ด้าน กายภาพบำบัด, นวดไทย, นวดสปา, ออนเซน, ฟิตเนส
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
 พนักงานรักษาความปลอดภัย
เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรักษาภาพลักษณ์อันดีขององค์กร

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
 พนักงานดูแลสวน
อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
  หัวหน้าแม่บ้าน
อายุ 35 ปีขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง
มีประสบการณ์งานแม่บ้านโรงแรม มีความสามารถในการบริหารจัดการ
มีภาวะผู้นำ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
  ผู้จัดการสปาและนวดไทย
เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
มีประสบการณ์บริหารร้านสปา เป็นผู้ดำเนินการสปาอย่างน้อย 2 ปี
มีใบผู้ดำเนินการสปา ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปา 100 ชม. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความสามารถในการบริหารการขาย สต๊อคสินค้า และผลตอบแทนทีมงาน
มีทักษะความเป็นผู้นำ self motivated, service mind
มีความรู้เรื่องการนวดไทย นวดเท้า หรือนวดน้ำมัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
 Call center ด้านธนาคาร ประจำสำนักงานรัชดาภิเษก
- อายุ 21-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส- ป.ตรี ทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการในการคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
- มีใจรักงานด้านการบริการ
- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สามารถทำงานเป็นกะได้ ตารางกะหมุนเวียน

บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 6 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลโครงการภาครัฐ ประจำอนุสาวรีย์ชัยฯ
เพศชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
มีทักษะด้านการสื่อสาร รักงานบริการ
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 20 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565
  Call Center ให้ข้อมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดัง ประจำสำนักงานสาทร
เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
สนใจเรียนรู้ ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
มีทักษะในการสื่อสาร รักงานบริการ

บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 17 มกราคม 2565คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งงาน ซึ่งท่านสามารถ สมัครงาน และ หางาน แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรงติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ