SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 8 หน้า


  


ประกาศตำแหน่่งงานว่าง จังหวัดสมุทรปราการ อัพเดทที่นี่


 หางาน สมัครงาน สมุทรปราการ
หางานสมุทรปราการ, ประกาศงานว่างจังหวัดสมุทรปราการ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com

บริษัท เวหา คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพศชาย/ หญิง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล

บริษัท เวหา คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
 QL Supervisor (สาขากบินทร์บุรี)
เพศหญิง / ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางด้านจุลชีววิทยาอย่างน้อย 1 ปี
มีพื้นฐานความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา/ประสบการณ์ทางด้านจุลชีววิทยา, GMP & HACCP, ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001,14001, ISO/IEC 17025
มีความรับผิดชอบสูง
มีภาวะความเป็นผู้นำ
สามารถ อ่าน, เขียน ภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
 หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป (สาขาเทพารักษ์)
เพศหญิง/ชาย อายุ 30-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และการปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป
ใช้โปรแกรม MS. Office ได้อย่างดี และมีความชำนาญการใช้ Excel เป็นอย่างดี
หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
 Supervisor-Leader ฝ่ายผลิต/ Leader cleaning (สาขากบินทร์บุรี)
ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีทุกสาขา
ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในโรงงาน
มีความรับผิดชอบ/ มีความเป็นผู้นำ
มีความกระตือรือล้นในการทำงาน
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
 ช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Technician)
เพศชาย อายุ 20-35 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานปรับฉีดเครื่องพลาสติก
สามารถปรับ/ติดตั้ง/ซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติกได้ในระดับพื้นฐาน
สามารถทำงานล่วงเวลาหรือเข้ากะได้
มีความขยัน, อดทน

POOMJAI ENGINEERING CO.,LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
 หัวหน้างานฉีดพลาสติก
เพศชาย อายุ 25-30 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 - ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ทางด้านหัวหน้างาน หรือ ผู้ช่วยหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะความเป็นผู้นำ, ทัศนคติเชิงบวก, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

POOMJAI ENGINEERING CO.,LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ
มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี
ความรู้ระบบ ISO 9001, 5 ส. และ KAIZEN
มีทักษะการใช้ Computer ได้ในระดับดี
ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านระบบ ISO 14000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านระบบ มอก. 18000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

POOMJAI ENGINEERING CO.,LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
 พนักงานดูแลคลังสินค้า
เพศชาย
อายุ 25 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
ทำงานวันเสาร์ 8.30 -15.30 น.

บริษัท แอคทีโว เทคโนโลยี (2556) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
 ช่างเทคนิคไฟฟ้า อาวุโส
เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
เคยทำงานด้านอ่านไฟฟ้าวงจร, อ่านแบบวงจร, ซ่อมบำรุงทั่วไป
มีพื้นฐาน PLC เบื้องต้น
มีัความรู้ระบบ control วงจรไฟฟ้า, และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานอย่างดี

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด (SHARP)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
 Sales freelancers / Part-time
อายุ 25 ? 35 ปี
รูปร่าง หน้าตา และบุคลิกอยู่ในเกณฑ์ดี
พูดจาฉะฉาน มนุษย์สัมพันธ์ดี และรักการบริการ
สามารถทำงานเต็มเวลาตั้งแต่เปิดร้าน ถึง ปิดร้าน
สามารถเดินทางได้

Teamfurn (Thailand) Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
 ผู้จัดการส่วน QAI/ QA
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี / วุฒิ ฯ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
สาขา เครื่องกล, อุตสาหการ,เทคโนโลยี่อุตฯ /ใช้เวอร์เนียร์ได้ อ่านแบบได้
มีความรู้เรื่องระบบ 9001,16949 ( เช่น PPAP,APQP,MSA,SPC ฯลฯ )

บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
 พนักงานบัญชี , การเงิน
อายุ 20 ปี ขึ้นป
เพศ หญิง , ชาย
วุฒิการศึกษา ปวช.การบัญชี ขึ้นไป
มีทักษะในการประสานงาน มีใจรักงานบริการและมีคติเชิงบวกเกี่ยวกับงานด้านบัญชี
มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น มีความอดทนและมีความรับผิดชอบสูง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชี
สามารถใช้งาน MS Office , E-mail , Internet

บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 สิงหาคม 2561
 ตัวแทนขาย - โมเดิร์นเทรด Modern Trade + กรุงเทพ
เพศ ชาย/ หญิง
อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์งานขาย Modern Trade ด้านวัสดุก่อสร้าง
มีความเข้าใจระบบงานขายปลีกของห้าง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
สามารถเดินทางไปดูหน้างานขาย ต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
ขับรถยนต์ได้และมีรถส่วนตัว
พร้อมปรับตัวกับระบบ,วิธีการทำงานใหม่ ๆ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายปั้มน้ำ,วาล์วน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 สิงหาคม 2561
 ช่างเทคนิคไฟฟ้า
เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
วุฒิ ปวช. หรือสูงกว่า ภาคไฟฟ้า หรือ อิเล็คทรอนิคส์
มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Maxtron Control co.,ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2561
 วิศวกรวางแผนผลิต
อายุ 30-35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ
ประสบการณ์โรงงานผลิตโลหะ (เน้นการขึ้นรูปร้อน หล่อ/ปั้ม/กลึง/ประกอบ และขัดเงา

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2561
 ผู้จัดการส่วนผลิต - โรงหล่อ
เพศชาย
อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิการปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลหะ/สาขาอุตสาหกรรม,วิศวกรรมเครื่องกล หรือด้านที่เกี่ยวข้อง(หรือไม่มีวุฒิแต่มีประสบการณ์สูงก็พิจารณา)
มีประสบการณ์บริหาร และพัฒนาทีมงาน อย่างน้อย 3 ปี ,มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
ควบคุมกระบวนการผลิตและคุมให้ผลิตสินค้าได้ตามแผนผลิต
มีความรู้เรื่องหลอมน้ำโลหะ/การหล่อขึ้นรูป (แม่พิมพ์ทราย และไส้แบบ)
การออกแบบพื้นฐานของแม่พิมพ์
วิเคราะห์งานเสีย และแก้ไขได้
บริหารกำลังคนในการผลิตให้ได้ตามแผนผลิต,การใช้เครื่องจักร,วัถุดิบ ที่ใช้ในการผลิต ,ไม่กลัวเลอะ
กำกับดูแลกำหนดมาตราการในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต ลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า , ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2561
 ธุรการประสานงานขาย -โมเดิร์นเทรด
เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์งานขาย Modern Trade ด้านวัสดุก่อสร้าง
มีความเข้าใจระบบงานขายปลีก ของห้าง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้ดี
มีความขยัน,อดทน,คล่องแคล่วว่งไว ,มีน้ำใจไม่เกี่ยงงาน,ประสานภายใน-ภายนอกแผนก ได้ดี
พร้อมปรับตัวกับระบบ ,วิธีการทำงานใหม่ ๆ

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 สิงหาคม 2561
 QMR/QA
วุฒิปริญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเป็น FOOD SCIENCE ได้
ผ่านการอบรมหลักสูตร GMP, HACCP (หากผ่านการอบรม FSSC22000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสอบการณ์ การเป็น QMR ด้านอาหารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความอดทน ทำงานภายใต้ภาวะความกดได้

บริษัท คาเนะจิน เจแปน (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 กรกฎาคม 2561
 Production Supervisor
อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร , สาขาเครื่องกล , สาขาอุตสาหการ หรือ สาขาเทคโนโลยีอาหาร
มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะการเป็นผู้นำ , มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ , มีทัศนคติเชิงบวก
มีทักษะการวิเคราะห์
ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 กรกฎาคม 2561


คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งท่านสามารถหางานสมุทรปราการ ในตำแหน่งต่างๆ ที่อัพเดทได้ หรือ สมัครงานสมุทรปราการ แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 สิงหาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52238 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128143 คน