SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 5 หน้า


  


ประกาศตำแหน่่งงานว่าง จังหวัดปทุมธานี อัพเดทที่นี่


 หางาน สมัครงาน ปทุมธานี
หางานปทุมธานี, ประกาศงานว่างจังหวัดปทุมธานี | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 Sales Relationship
เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี) / สถานภาพโสด
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กรและลูกค้าได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้น ในการทำงาน
มีประสบการณ์ด้านงานขายติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้าหรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีประสบการณ์ด้านงานขายติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้าหรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 กันยายน 2561
 เจ้าหน้าที่ขายประจำสำนักงาน
เพศหญิง/ชาย อายุ 22 35 ปี / สถานภาพโสด
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
ประสบการณ์ด้านการขายหรือประชาสัมพันธ์หรืองานด้านการบริการ อย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะในการขาย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มึความกระตือรือร้น มีความรับชอบ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้น
มีความรู้ด้าน IT (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 03 กันยายน 2561
 Admin for Support Engineer
เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม / อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หากมีความสามารถ ในการเขียนบบ 3D หรือ สามารถออกแบบท่อน้ำ / ท่อลม หรือมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับออกแบบการผลิตเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หรือหากมีประสบการณ์ด้านระบบ ISO : 9001 : 2015 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 03 กันยายน 2561
 ช่างปรับตั้ง เครื่องฉีดพลาสติก (Set up Mold Injection)
เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในด้านการควบคุมดูแลเครื่องฉีดพลาสติก ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการซ่อม Mold และ Set Up Mold จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า และ Utility ต่างๆ
มีความอดทนต่อหน้าที่ สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานล่วงเวลาในบางครั้งได้
มีความรับผิดชอบสูง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และมีการคิดพัฒนางานที่รับมอบหมายให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี และมีการพัฒนางานเกี่ยวกับด้าน Mold เป็นอย่างดี
สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สยาม เค็นเซทสุ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 สิงหาคม 2561
 Sales & Marketing Officer
ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป มีรถยนต์ส่วนตัวที่มีใบอนุญาตขับขี่
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี มีประสบการณ์ด้าน Supply Chain และ Solution Supply เป็นอย่างดี
การนำเสนอที่ดีการเจรจาต่อรองการแก้ปัญหาและทักษะการบริการลูกค้า
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์, MS Word, Excel, Power point, Internet, E-commerce
มุ่งมั่นตั้งใจมุ่งมั่นกระตือรือร้นสร้างบุคลิกภาพที่ดีและมีจิตสำนึกในการให้บริการ

บริษัท ศรีไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 สิงหาคม 2561
 ผู้จัดการโครงการ
เพศชายอายุ 40 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงานด้านงานก่อสร้างบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์
จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น
ต้องมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
มีความเป็นผู้นำสามารถนำทีมก่อสร้างได้ และสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
สามารถให้คำปรึกษาทีมงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สามารถอ่านแบบ แก้ไขแบบได้ และมีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
สามารถเดินทางไปหน่วยงานก่อสร้างอื่นได้

บริษัท ธนาคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
 Parts Engineer
Bachelor degree Engineering in Mechanical, Plastic , Electrical, Industrial or related field.
Welcome new graduated
Good command of spoken and written English
Good problem solving and analysis skills
Mold & Injection knowlede will be advantage

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
 พนักงานฝ่ายผลิต (บุคคลทุพพลภาพ)
เพศชายและหญิง อายุ 18 - 40 ปี
วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ากะได้
ยินดีรับผู้ที่มีความพิการ (โปรดระบุความพิการ ในใบสมัคร)

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
 พนักงานขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี จังหวัด เพชรบุรี
คุณคือคนที่ รักคุณค่าในตัวของคุณ
คุณคือคนที่ รักในสิ่งที่คุณทำ
ทุกเพศ
วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
 ช่วยฝ่ายผลิต
เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ม.3-ม.6 ปวช./ปวส , ปริญญาตรี
มีความกระตือรือล้น เรียนรู้งานได้เร็ว
มีความอดทน เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
หากมีประสบการณ์จะรัีบพิจารณาเป็นพิเศษ
มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมีมนุษยสัมพันธ์
สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ได้

บริษัท ไทยซัมมิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
 Purchase Oversea


Bachelor degree in Logistics Engineering, Management Engineering or any related field.
Welcome new graduated.
Good command of written and spoken in English.
Clearly communication, good relationship.


วิธีการสมัคร


SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 กรกฎาคม 2561
 ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุงService
เพศชาย
อายุ24-35ปี
ไม่จำกัด วุฒิการศึกษา
มีความละเอียดรอบครอบ
มีความขยัน ซื่อสัตย์
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีทัศนคติที่ดีกับบริษัท

บริษัท ไอยรา วิศวกรรม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 20 กรกฎาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้างทั่วไป (ประจำงานคอนโด)
เพศ ชาย
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง (พิจารณาไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเฉพาะผู้ที่ที่มีประสบการณ์)
อายุ 25 ปีขึ้นไป
สามารถพักอาศัยประจำคอนโดได้

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กรกฎาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้างทั่วไป (ประจำงานคอนโด)
เพศ ชาย
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง (พิจารณาไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเฉพาะผู้ที่ที่มีประสบการณ์)
อายุ 25 ปีขึ้นไป
สามารถพักอาศัยประจำคอนโดได้

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กรกฎาคม 2561
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมบำรุง)
เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจหลักการในการทำงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดั
สามารถวิเคราะห์วงจร ตรวจเช็ค วิเคราะห์ ว่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกศ์ได้

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร อัตรา
ประกาศงาน 14 กรกฎาคม 2561
 พนักงานขาย ประจำ สาขา แพล็ทตินั่ม แฟชั่นมอลล์
คุณคือคนที่ รักคุณค่าในตัวของคุณ
คุณคือคนที่ รักในสิ่งที่คุณทำ
ทุกเพศ
วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 11 กรกฎาคม 2561
 พนักงานจดบันทึก คำนวนยอดทั่วไปเกี่ยวกับสต๊อคสินค้า
เพศชาย - หญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
จบสาขาบัญชี ปวช หรือ ปริญญาตรี

บริษัท เหลืองรัศมี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 04 กรกฎาคม 2561
 ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
เพศชาย
หน้าที่หลักดูแลระบบพลังงาน เครื่องชิลเลอร์ ไฟฟ้า ประปา
มีความรับผิดชอบ
มีประสบการณ์และความรู้ชำนาญ เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น ชิลเลอร์ พิจารณาพิเศษ

บริษัท บริรักษ์ ประชานันท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 กรกฎาคม 2561
 ช่างสติกเกอร์ รถยนต์ Wrap Car
รับสมัคร ช่างสติกเกอร์ ช่างติดสติกเกอร์ สติกเกอร์รถยนต์ Wrap car มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัตรผู้สมัคร
1. เป็นผู้ชาย อายุระหว่าง 24- 40 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านการติดสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ หรือสติ๊กเกอร์ติดรถ

รายได้ 10,000-20,000 ขึ้นอยุ่กับประสบการณ์

สนใจติดต่อ
SR Auto Car
โทร. 095-492-5222 , 081-839-3616 คุณ อ๋อง
ID Line : @srautocar
Rest'er Day
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 มิถุนายน 2561
 พนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า( TV ) ประจำ Lotus บางปะกอก
1. เพศชาย หรือหญิง
2. อายุ 20-40ปี
3. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
4. รักงานบริการ
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีประสบการณ์ตรงในงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ( ทีวี )

ใครสนใจสามารถติดต่อ เข้ามาได้ทันที ที่ ID Line 0655027266
เบอร์ติดต่อ 065-5027266

ขอมีประสบการณ์ขายทีวีโดยตรง
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 มิถุนายน 2561


คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งท่านสามารถหางานปทุมธานี ในตำแหน่งต่างๆ ที่อัพเดทได้ หรือ สมัครงานปทุมธานี แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2561

ผู้ใช้งาน 52403 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128172 คน