SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า


  


ประกาศตำแหน่่งงานว่าง จังหวัดนครปฐม อัพเดทที่นี่


 หางาน สมัครงาน นครปฐม
หางานนครปฐม, ประกาศงานว่างจังหวัดนครปฐม | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ผู้ช่วยหัวหน้ากะ
ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกาษาปีที่ 3 - ปวส. สาขาวิทยาศาสตร์ , ช่างไฟฟ้า , ช่างกล , โพลิเมอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถด้าน การเป่า การพิมพ์ การตัดบรรจุ
เข้าใจองค์ประกอบ และการทำงานของเครื่องเป่า เครื่องพิมพ์ และเครื่องตัด
มีความเป็นผู้นำและทักษะการทำงานที่ดี สามารถสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้
เข้าใจโครงสร้าง การใช้งานระบบ BRC
ไม่มีความผิดปกติของสายตาด้านตาบอดสี
มีทัศนคติที่ดี

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 25 กรกฎาคม 2561
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต (Multilayer Film)
วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาขึ้นไป สาขาการเงิน,บัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน การวางแผนการผลิต การจัดการโรงงาน หรือ เกี่ยวกับ Flexible Packaging อย่างน้อย 3 ปี
มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการประสานงาน
มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการนำเสนอข้อมูล
มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้
มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 20002, GMP, HACCP, BRC-IoP
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel Power Point ได้ดี

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 กรกฎาคม 2561
 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (มัลติเลเยอร์ฟิล์ม) **เข้ากะได้** ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม
ไม่จำกัดเพศ และอายุ
วุฒิปริญญาตรี สาขา พอลิเมอร์ พลาสติก วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีการยาง เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก หรือ Flexible Packaging อย่างน้อย 3 ปี
มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานคุณภาพพื้นฐานที่ใช้ในโรงงานอาหาร
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพได้
สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี และมีทักษะในการบริหารงาน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง การพูด อ่าน และเขียน ในระดับที่ดี

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 กรกฎาคม 2561
 พนักงานขับรถบรรทุกพ่วงการเกษตร
พนักงานขับรถบรรทุก 22ล้อพ่วงการเกษตร
เพศชาย อายุ 30ปี ขึ้นไป
มีประสบการณขับรถบรรทุกพ่วงยกดัมพ์พืชผลการเกษตรประสบการณ์ อย่างน้อย 5-10 ปีขึ้นไป
ขับขนส่งรำข้าว ปลายข้าวภาคกลาง ภาคอีสาน
มีความสามารถในการเรียนรู้เส้นทางขนส่ง
มีความพร้อมในการปฎิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย
มีความซื่อสัตย์สุจริต สุขภาพร่างกายแข็งแรง
พร้อม รับเข้าทำงานทันที

สวัสดิการ ห้องพัก เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าเบิกรักษาพยาบาล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยแสงค้าพืช
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 มิถุนายน 2561
 นักบัญชีโรงงาน/บัญชีการเงิน
เพศหญิง
อายุ 22-25 ปี
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี และ สาขาการเงินฯ
ประสบการณ์งานบัญชี 0 - 2 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2561
 นักวิทยาศาสตร์แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพศชาย/หญิง
อายุ 23-30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี Food Science ,วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เคมี หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ใช้คอมพิวเตอร์ได้

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2561
 ช่างคุมเครื่องอบกระจก
-เพศชาย อายุ 21-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.(ไม่รับวุฒิปริญญา)
-ถ้ามีประสบการณ์เคยทำงานเกี่ยวกับกระจก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

******เอกสารที่ใช้ในการสมัคร******
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-วุฒิการศึกษา
-รูป 1 ใบ(กี่นิ้วก้ได้)

วิธีการสมัคร
-สมัครด้วยตนเองที่บริษัทเท่านั้น ติดต่อ คุณมายด์ 092-485-9836 คุณวิจิตร 086-547-7714
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.วี.กลาส
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 มิถุนายน 2561
 QA MANAGER
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ การทำงานด้านบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี
สามารถใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการทำงาน เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก เวอร์เนียร์ ก้านลอง บอลลองได้
มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
**หากมีประสบการณ์ด้านงานจิวเวอรี่มา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 พฤษภาคม 2561
 Marketing Officer (สายงานจิวเวอรี่)
เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส / ป.ตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์ด้านจิวเวอรี่มาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีใจรักในงานบริการ
มีทักษะสามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ดี
มีความรู้งานในงานจิวเวอรี่โดยตรง

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 พฤษภาคม 2561
 ช่างคุมเครื่องอบกระจก
-เพศชาย อายุ 21-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.(ไม่รับวุฒิปริญญา)
-ถ้ามีประสบการณ์เคยทำงานเกี่ยวกับกระจก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

******เอกสารที่ใช้ในการสมัคร******
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-วุฒิการศึกษา
-รูป 1 ใบ(กี่นิ้วก้ได้)

วิธีการสมัคร
-สมัครด้วยตนเองที่บริษัทเท่านั้น ติดต่อ คุณมายด์ 092-485-9836 คุณวิจิตร 086-547-7714
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.วี.กลาส
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 พฤษภาคม 2561
 Creative
เพศชาย - หญิง อายุ 23 - 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้าน Creative
มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบ ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง คล่องแคล่วในการทำงานและตรงต่อเวลา
มีทักษะในการบริหารทีมงานได้ดี มีความรับผิดชอบสูง
มี Notebook ส่วนตัวเพื่อใช้ในการทำงาน**
มีความรู้ความสามารถด้าน MS.Office, Internet และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
สามารถเลือกประจำพื้นที่ได้ที่ บางแค หรือ สามพราน

บริษัท แชทสติ๊ค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤษภาคม 2561
 หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำเมียนมาร์)
เพศ หญิง/ชาย
อายุ 30 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี
ต้องรู้ระบบบัญชีสากล และข้อกำหนดของการบัญชีสากล
ต้องรู้และสามารถปฏิบัติงานในด้านเอกสารต่างประเทศทั้งสัญญาและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้องรู้และสามารถทำงานในด้าน Export & Import ได้
ต้องสามารถวางแผนและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามระบบบัญชี
ต้องรู้และเข้าใจในกฎหมายของประเทศเมียนมาร์
ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีบุคลิกภาพ คล่องแคล่ว มีมนุษย์สัมพันธ์ มีไหวพริบ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2561
 เลขานุการผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ)
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 27 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
วุฒิ ปริญญาตรี ด้านเลขานุการ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป ด้านการเลขานุการ
ทักษะความสามารถที่จำเป็น : 1.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
ทักษะความสามารถที่จำเป็น : 2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
ทักษะความสามารถที่จำเป็น : 3.มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
ทักษะความสามารถที่จำเป็น : 4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดีมีความอดทนเก็บความลับได้มีความรับผิดชอบมีไหวพริบดี รู้จักวางแผนเรื่องเวลามีความรอบรู้กระตือรือร้น ทันโลก ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
ทักษะความสามารถที่จำเป็น : 5.ต้องทำงานร่วมกับทุกแผนกในบริษัท ต้องเข้ากับทุกคนได้ 6.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ทักษะความสามารถที่จำเป็น : 7. สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้สะดวก 8. สามารถปฏิบัติงานได้ จันทร์ - เสาร์ ( บริษัทฯทำการ จ - ส. )

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2561
 ช่างเทคนิค(เป่าขวด)
เพศ ชาย/หญิง
อายุ 24 ปี ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
ประสบการณ์ ด้านงานพลาสติกอย่างน้อย 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
ด้านเครื่องจักรเป่าพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 05 พฤษภาคม 2561
 หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
อายุไม่น้อยกว่า 32 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส/ปวช .-ปริญญาตรี สาขาซ่อมบำรุง,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความขยันและอดทน
สามารถพักอาศัยในฟาร์มได้ (มีห้องพักแอร์ให้ฟรี)

สมจิตฟาร์ม
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 เมษายน 2561
 วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า/วิศวเคมี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า
อายุ 23 ปี - 38 ปี
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 27 เมษายน 2561
 นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพศชาย/หญิง
อายุ 23-30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี Food Science ,วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เคมี หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ใช้คอมพิวเตอร์ได้

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 เมษายน 2561
 นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพศชาย/หญิง
อายุ 23-30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี Food Science ,วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, เคมี หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ใช้คอมพิวเตอร์ได้

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 เมษายน 2561
 Sales Executive
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
ประสบการณ์ : ไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 เมษายน 2561
 ช่างไฟฟ้า
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ระดับ ปวช.ขึ้นไป
ประสบการณ์ : ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ใช้เครื่องมือช่างได้ดี , อ่านแบบ เขียนแบบในด้านช่างได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 03 เมษายน 2561


คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานของจังหวัดนครปฐม ซึ่งท่านสามารถหางานนครปฐม ในตำแหน่งต่างๆ ที่อัพเดทได้ หรือ สมัครงานนครปฐม แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2561

ผู้ใช้งาน 52397 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128172 คน