SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] 


มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.)

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินงานในฐานะสถาบันวิชาการอิสระ มิได้แสวงหากำไร ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้ชื่อมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย และมีฐานะเป็นนิติบุคคล เลขทะเบียนลำดับที่ กท 115 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 และเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ เมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จากใบไม้ลายไทยเป็นตราสัญลักษณ์ปัจจุบัน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยตั้งขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดนโยบาย สิ่งแวดล้อมในระยะยาว จัดทำโครงการภาคสนาม เพื่อช่วยท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เผยแพร่ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ตลอดจนจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนองความต้องการของสังคมและประชาชน โดยยึดถือหลักการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ


ข้อมูล มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.) | ข้อมูลรายชื่อสมาชิก SIAMHRM.COM , หางานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.), รับสมัครงานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.)
หางาน ตำแหน่งงาน ที่เปิดรับสมัคร:


ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครงาน ค่ะ


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ