ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า


  


หางานวิจัย , หางานวิเคราะห์ , หางานวิเคราะห์-วิจัย อัพเดทที่นี่


หางาน วิจัย, ตำแหน่งงานว่าง วิเคราะห์ , สมัครงาน วิเคราะห์-วิจัย | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางานผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัย ผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัย
    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมี ตรงเวลา รับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ในตู้ปลอดเชื้อ สามารถใช้ Microsoft Office
   
   
   
   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 พฤศจิกายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package Development) เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package Development)
    วุฒิการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สาขาเคมี, บรรจุภัณฑ์, Polymer, วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ฝึกงานด้าน Polymer มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานที่ ลำลูกกา คลอง13 จ.ปทุมธานี
   
   
   
   

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 พฤศจิกายน 2561
หางานR&D (ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม) R&D (ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม)
    เพศชาย / หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (Food Science, Chemical, Microbiology, Biotech) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรืออุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3ปี ขึ้นไป
   
   
   
   

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 พฤศจิกายน 2561
หางานR&D Engineer (ประจำสนามเป้า) R&D Engineer (ประจำสนามเป้า)
    เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ , การใช้เครื่องมือวัด และโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบวงจรและ PCB รักในงานวิจัย และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา , การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง , มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นเหตุเป็นผล
   
   
   
   

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 กันยายน 2561
หางานหัวหน้าแผนกวางแผน หัวหน้าแผนกวางแผน
    อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีความสื่อสัตย์ อดทน รอบคอบ มนุษยย์สัมพันธ์ดี
   
   
   
   

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กรกฎาคม 2561
หางานRD Specialist (Food / Ingredients) RD Specialist (Food / Ingredients)
    เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา Food Science หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน R&D in food อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   
   
   
   

บริษัท มาชิสโสะ จำกัด (ร้าน BonChon Chicken)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 กรกฎาคม 2561
หางานผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (งานเต็มเวลา, งานประจำ) ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (งานเต็มเวลา, งานประจำ)
    ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science) วิทยาศาสตร์ เคมี หรือสาขาที่ใกล้เคียง เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป General Basic: ภาษาไทย-อังกฤษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Microsoft Office, Word, Power Point สะอาด มีระเบียบ วินัยในตนเอง
   
   
   
   

Preventive Life Company Limited
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 มิถุนายน 2561
หางานจนท.วิเคราะห์งานระบบ (System Analyst) ประจำ สนญ.สาทร *หยุด ส.-อา. จนท.วิเคราะห์งานระบบ (System Analyst) ประจำ สนญ.สาทร *หยุด ส.-อา.
    ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์งานระบบ ออกแบบระบบ เขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1-2 ปี มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม ภาษาต่างๆ ที่ใช้งาน มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับปานกลาง-ดี ประจำ สนญ.สาทร-พระราม4 จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.00 น. *หยุด ส.-อา.* Line ID : oknservice
   
   
   
   

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 03 มิถุนายน 2561
หางานR&D Supervisor (Baker)  R&D Supervisor (Baker)
    อายุ ระหว่าง 25-40 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เป็นงานตามทักษะ พิจารณาความเชี่ยวชาญในงาน มีประสบการณ์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเบเกอรี่ 3 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เป็นอย่างดี พิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์ทั้งในสายงานอุตสาหกรรม สายงานโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้อง
   
   
   
   

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 พฤษภาคม 2561
หางานนักเคมี นักเคมี
    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 5. มีความแม่นยำ ใจเย็นและละเอียดรอบคอบ 6. มีความสามารถเป็นพิเศษในการสังเกต คิดอะไรมีระบบระเบียบ และสามารถแสดงผลการ ค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน 7. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็ว 8. มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน และได้ใจความ 9. มีร่างกายแข็งแรง อดทน สามารถปฎิบัติงานในหน้าที่ได้ดี
   
   
   
   

Rosy Blue Diamond Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 พฤษภาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่ Lab Color Matching  เจ้าหน้าที่ Lab Color Matching
    อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมีสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ มีประสบการณ์การทำงานในห้อง Lab 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการทำ Color Matching มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับห้อง Lab สี และการทดสอบสิ่งทอ สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดันได้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมีสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ
   
   
   
   

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤษภาคม 2561
หางานR&D Cosmetics เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง  R&D Cosmetics เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
    เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความชำนาญในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ได้ เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการพัฒนาสูตรและผลิตเครื่องสำอาง ไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องนำผลงานมาแสดงประกอบการสัมภาษณ์งาน ความรู้ ความชำนาญ และการจัดการในระบบควบคุม คุณภาพและเครื่องมือการผลิตเคื่องสำอาง ในระบบ GMP เป็นอย่างดี รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดหาวิธีวิเคราะห์ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ดี มีทัศนะคติในการทำงานที่ดี มีความรับผิดชอบสูง สนองรับต่อนโยบายของบริษัทฯ สามารถดูแล ควบคุม และ พัฒนา บุคลากรในหน่วยงานของตนได้เป็นอย่างดี สามารถปรับตัว และ ประสานงานกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น มีความรับผิดชอบสูง อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงาน ได้ดี และเดินทางสะดวกในการทำงาน หากเคยผ่านการทำงานในระบบ ISO / GMP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และมีทักษะในภาษาอังกฤษดี มีทัศนะคติในการทำงานที่ดี สนองรับต่อนโยบายของบริษัทฯ สามารถดูแล ควบคุม และ พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของ ตนได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 เมษายน 2561
หางานวิศวกรR&D ผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์  วิศวกรR&D ผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์
    วิศวกรรมศาสตร์ อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาใดๆที่เทียบเท่า หรือ ปวส.ที่ประสบการณ์สูง มีความรู้ และประสบการณ์ วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ จริงๆ มีผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อิเลคทรอนิคส์ เข้าใจ และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทีมHomexpert ชอบ และมีความรักในการค้นคว้าหาความรู้ อยู่ตลอดเวลา มีความเข้าใจดีถึง การทำวิจัยแบบภาคธุรกิจ ที่สินค้าจะต้อง 1)ตอบโจทย์ตลาด 2)ต้นทุนที่=OK 3)เวลาเข้าตลาดต้อง=ใช่
   
   
   
   

บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 เมษายน 2561คำแนะนำสำหรับบริษัท :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศ ตำแหน่งงานว่างวิจัยอยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างวิเคราะห์ ซึ่งมีข้อมูล ตำแหน่งงานว่างวิเคราะห์-วิจัย อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใช้งาน 52578 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128215 คน