ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า


  


หางานบุคคล , หางานฝึกอบรม , หางานสรรหา อัพเดทที่นี่


หางาน บุคคล, ตำแหน่งงานว่าง ฝึกอบรม , สมัครงาน สรรหา | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางานHR Manager HR Manager
    - Age between 35-45 years old. - M or F / Thai Nationality - Strong knowledgeable in Thai Labor laws.
    - Friendly, open-minded, self-driven, dynamic, proactive and result-oriented - Knowledge of HR policy and procedures, manpower planning, recruitment, compensation and benefits, KPIs and Thai Labor Law.
    - Experience delivering training to a range of capabilities - Excellent relationship building, and stakeholder management skills are critical along with a passion in driving a strong performance culture
    - Good interpersonal, communication, presentation, and negotiation skills - Good command of spoken and written in English
    - Willing to work extra hours when needed

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 กุมภาพันธ์ 2562
หางานหัวหน้าแผนกสรรหา (Recruitment Supervisor) หัวหน้าแผนกสรรหา (Recruitment Supervisor)
    เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการสรรหา 5 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี มีความรู้ด้านกฎหมาย หากเคยมีประสบการณ์ด้านสรรหาพนักงานขาย (PC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 15 กุมภาพันธ์ 2562
หางานผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
    เพศชาย/หญิง อายุ 30-33 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการแผนก อย่างน้อย 3-5 ปี มีภาวะผู้นำ ทักษะการประสานงานที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานและทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี มีความรู้และทักษะการใช้ HR Tools ได้แก่ Competency ,PMS ,IDPs ,Training Road Map จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานนครปฐมได้ ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.45 น.(หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
   
   
   
   

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562
หางานRecruitment Consultant Recruitment Consultant
    Thai nationality with a Bachelor?s Degree or higher in any field (Fresh graduate are welcome to apply) Attention to detail, organization, and able to adapt quickly to changing priorities Proactive with a strong can-do attitude New Graduates are welcome
   
   
   
   

Qapstone Consulting Group
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กุมภาพันธ์ 2562
หางานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานเงินเดือน Time) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานเงินเดือน Time)
    เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี (ยินดีรับ นศ.จบใหม่) วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมและประสานงานกับผู้อื่นได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Word/Excel/Power point หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆที่จำเป็น) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษพร้อมค่าประสบการณ์ หากใช้โปรแกรมเงินเดือน Business Plus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

Advice IT Infinite Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 06 กุมภาพันธ์ 2562
หางานTraining Supervisor (Call Center ) ปฎิบัติงานBig C หัวหมาก Training Supervisor (Call Center ) ปฎิบัติงานBig C หัวหมาก
    เพศหญิง/ชาย อายุ 25-33 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม เป็นวิทยากร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี เป็นนักกิจกรรม สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ถ้ามี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ
   
   
   
   

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 06 กุมภาพันธ์ 2562
หางานเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล (HR) เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล (HR)
    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร, บริหารงานทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี มีความสามารถในการเจราจาต่อรอง, โน้มน้าว, นำเสนอ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กล้าแสดงออก มีใจบริการ
   
   
   
   

บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 มกราคม 2562
หางานHR Supervisor (งานสรรหาและคัดเลือก) HR Supervisor (งานสรรหาและคัดเลือก)
    มีภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ในการสรรหาและคัดเลือกอย่างน้อย 3 ปี มีความกระตือรือร้นและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มี Service mind และ Positive thinking ใช้ MS Office ในระดับดี มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน, พรบ.ประกันสังคม มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน เรียนรู้งานได้รวดเร็ว สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
   
   
   
   

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2562
หางานเจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
    เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขาการบริหารทรัพยามนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและฝึกอบรม 3 ปี ขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี, มีความอดทน, สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001, IATF16949 , ISO14001
   
   
   
   

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 ธันวาคม 2561
หางานผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
    เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล , บริหารธุรกิจ , จิตวิทยา , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล (ในระดับหัวหน้างาน) ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีความรู้ด้านประกันสังคม , กฎหมายแรงงาน , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , การวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ มีมนุษยสัมพันธ์ดี , สามารถเดินทางไปสาขาได้บางครั้วคราว หากสามารถปฏิบัติงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 ธันวาคม 2561
หางานJr. / Sr. HR Genaralist Jr. / Sr. HR Genaralist
    ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล , รัฐศาสตร์ นิติฯ หรือที่เกี่ยวข้อง อายุ 28- 35 ปี มีความคล่องตัว สามารถเดินทาง Visit สาขาในกรุงเทพฯได้ (เบิกค่าเดินทางได้) มีความรู้ด้านข้อกฏหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านงานบริหารงานบุคคลในธุรกิจ ค้าปลีก จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะในการประสานงาน และ การสื่อสารและนำเสนองานเบื้องต้น
   
   
   
   

บริษัท มอนิ่ง ดีเวิลด์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 ธันวาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่บุคคล และธุรการ เจ้าหน้าที่บุคคล และธุรการ
    เพศหญิง อายุ 30-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านการด้านงานธุรการและบุคคล 1~3 ปี รักษาความลับได้ รู้ระเบียบข้อบังคับทางด้านกฏหมายแรงงาน สามารถทำงานด้านเอกสารได้ เป็นอย่างดี สามารถควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ รู้จักพินิจพิเคราะห์เหตุการณ์ได้ มีความละเอียดรอบคอบ มุ่งมั่น มุ่งผลสำเร็จในงาน สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
   
   
   
   

บริษัท ยูฮาระ แมนูแฟคเจอริ่ง(ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 ธันวาคม 2561
หางานHuman Resources Business Partner Manager Human Resources Business Partner Manager
    Bachelor?s degree in HRM, Business administration, Political Science in Human Resource Management At least 7 years relevant experience in policy, compliance, Human resources management Leadership, Management skills, HRD skills Ability to work in an environment that is dynamic fast paced, constantly changing Able to work under limited resources and high pressure Excellent proficiency with Microsoft Excel and PowerPoint Very good networking skill and convincing skill Strong in communication, negotiation and conflict resolution skills
   
   
   
   

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 พฤศจิกายน 2561
หางานHR Officer ( สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ) HR Officer ( สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ )
    เพศ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหาร ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป มีมนุษย์สัมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบต่องาน บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
   
   
   
   

บริษัท ชวนันท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2561
หางานหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
    เพศชาย/หญิง บุคลิกภาพดี อายุ 30 ปีขึ้นไป (หรืออยู่ในดุลย์พินิจของบริษัทฯ) วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, ทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ประสบการณ์ทำงานด้าน HRM/HRD และแรงงานสัมพันธ์ประจำโรงงาน 5 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม CSR 1 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ติดต่อหน่วยงานราชการ, องค์กรส่วนท้องถิ่น ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Business Plus ได้ดี สามารใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet) ได้ดี มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน คิดบวก สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
   
   
   
   

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 พฤศจิกายน 2561
หางานHuman Resource Development Human Resource Development
    ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง (preferred HR หรือ จิตวิทยา) สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ ในความรู้เกี่ยวกับ HR เบื้องต้น มีความอยากรู้ อยากเรียน อยากทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น เข้ากับคนง่าย มีทักษะในการจัดการอารมณ์ที่ดี มีไหวพริบดี กระตือรือร้น กล้าคิดกล้าเสนอความเห็น เรียนรู้ไว สนใจที่จะพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
   
   
   
   

บริษัท ทินกรเคมีคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤศจิกายน 2561
หางานหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
    เพศหญิง อายุระหว่าง 28 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาระดับชั้น ปวส. /ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ มีประสบการณ์บุคคลด้านค่าจ้าง สวัสดิการ ภงด1 อย่างน้อย3ปี มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน มีประสบการณ์ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านบริหารในโรงงาน มีความเป็นผู้นำสูง มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ มีความรู้ด้าน ISO9001 / ISO14001 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (สามารถพูดภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
   
   
   
   

บริษัท แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤศจิกายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (โรงงานด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (โรงงานด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี)
    เพศชาย/หญิง อายุ 20-28 ปี จบการศึกษา ปวช. - ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์ / บัญชี-การเงิน ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ทางด้านธุรการประสานงาน อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ทำ OT ได้ มีอัธยาศัยดี มีภสวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ชอบทำงานเป็นทีม มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่น หากสามารถสื่อสารภาษาพม่าได้ทางบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.ได้
   
   
   
   

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 ตุลาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม
    เพศชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการสรรหาว่าจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผ่านการอบรม ISO 9001,GMP&HACCP และ ISO 14001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน/สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี สามารถควบคุมพนักงานได้ มีมนุษยสัมพันธ์,มีความรับผิดชอบสูง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี สามารถติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

VAVA PACK CO.,LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 ตุลาคม 2561
หางานHR Manager (ปฏิบัติงานที่ซอยกาญจนาภิเษก) HR Manager (ปฏิบัติงานที่ซอยกาญจนาภิเษก)
    เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 25-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ตรงด้านการวางแผนและจัดทำแบบประเมิน และพัฒนาบุคลากร หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ SMEs จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
   
   
   
   

1577 Home Shopping Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 ตุลาคม 2561คำแนะนำสำหรับบริษัท :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศ ตำแหน่งงานว่างบุคคลอยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างฝึกอบรม ซึ่งมีข้อมูล ตำแหน่งงานว่างสรรหา อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ใช้งาน 52832 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128247 คน