SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 3

  


หางานบุคคล , หางานฝึกอบรม , หางานสรรหา อัพเดทที่นี่


หางาน บุคคล, ตำแหน่งงานว่าง ฝึกอบรม , สมัครงาน สรรหา | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางานเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบุคคล
    1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป 3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   

บริษัท คิว ดิสตริบิวเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 มิถุนายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
    1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป 2. -ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. - มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. - มีความรู้เรื่อง KPI Competency ประเมินผลการปฎิบัติงาน 5. - สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี
   
   
   
   

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 มิถุนายน 2561
หางานผช.ผจกฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ผช.ผจกฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
    เพศชาย/หญิง เท่านั้น อายุ 30 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ,รัฐศาสตร์ .นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี ทุ่มเทงานที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ในงานด้านบุคคลและธุรการโดยตรงไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถทำงานที่โรงงานอ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ มีบุคลิกภาพดี, ปฏิภาณไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี หากสามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน B-Plus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาสมัครงานที่โรงงาน กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ?รับพิจารณาใบสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ที่ประกาศเท่านั้น
   
   
   
   

บริษัท เอกอุทัย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 มิถุนายน 2561
หางานTRAINING & PROJECT CO-ORDINATOR TRAINING & PROJECT CO-ORDINATOR
    Thai citizen, Female, Age not over 28 years Bachelor?s Degree in any field, New graduate is welcome Relevant experience in customer service or at least one year?s working experience is a plus. Good command of both written and spoken English Good computer literacy Effective communicator, top customer-service minded Well-organized & attentive to details Candidate who can start working immediately will be given priority *** This position requires good communication skills, top customer service mind, result-oriented team player, and good interpersonal skills.***
   
   
   
   

Asia Business Connect Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 มิถุนายน 2561
หางานหัวหน้าแผนกธุรการบุคคล หัวหน้าแผนกธุรการบุคคล
    วุฒิ ปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เพศ ชาย หญิง อายุ 30 ขึ้นไป ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป มีภาวะความเป็นผู้นำ สมมารถทำงานใต้แรงกดดันได้
   
   
   
   

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2561
หางานฝึกอบรม-Trainer ฝึกอบรม-Trainer
    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ/สาขา(ครุศาสตร์)(วิศวกรรม) เครื่องกล,ไฟฟ้า, อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือตำแหน่งในการควบคุมสายการผลิต/วิทยากรฝึกอบรม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ ทักษะ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มีทักษะในการสื่อสารหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ เคยทำงานในสายงาน HR/HRD
   
   
   
   

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
    อายุ 25 ปีขึ้นไป ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง เช่น MS office และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป สามารถทำงานเสาร์-เอาทิตย์ กรณีงานเร่งด่วน หรืองานฉุกเฉิน ทำงานล่วงเวลาได้
   
   
   
   

บริษัท เจ อาร์ เฮลท์ แคร์ อินโนเวชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 มิถุนายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
    ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 30 ปี ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป สามารถทำงานเชิงกลยุทธ์และวางแผนการทำงานภายใต้ความกดดันและงานด่วนได้ มีการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบ และมีใจบริการ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจการสื่อสารภาษาอังกฤษ
   
   
   
   

VS Group
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2561
หางานหัวหน้างานด้านบุคลากรและธุรการ หัวหน้างานด้านบุคลากรและธุรการ
    มีประสบการณ์งานด้านบุคลากร และ ธุรการ ในโรงงานอุตสาหกรรม 8 ปี ขึ้นไป มีภาวะผู้นำสูง และ มีทัศนคิตเชิงบวก สามารทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ สามารถรับนโยบายมาบริหารจัดการ ได้อย่างเต็มความสามารถ
   
   
   
   

บริษัท ท็อป โพลิเมอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2561
หางานพนักงานขายประจำจังหวัดพิษณุโลก พนักงานขายประจำจังหวัดพิษณุโลก
    เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี มีทักษะการขาย มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย2ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาก่อน
   
   
   
   

Vong Chai CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2561
หางานMcCafe' Coordinator (ฝึกอบรมพนักงานกาแฟ) McCafe' Coordinator (ฝึกอบรมพนักงานกาแฟ)
    เพศหญิง / ชาย อายุ 20 - 35 ปี McCafe' Coordinator วุุฒิปริญาตรี มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจกาแฟ (Barista) 1 ปี (หากเคยผ่านการฝึกอบรมทางด้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ) บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ มีความอดทนสูง รักงานบริการ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร มีภาวะผู้นำ และทักษะในการสอนงาน สามารถเดินทางไปตามสาขาที่ได้รับมอบหมาย หรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจกาแฟ (Barista) 1 ปี (หากเคยผ่านการฝึกอบรมทางด้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
   
   
   
   

บริษัท แมคไทย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 มิถุนายน 2561
หางานพนักงานหน่วยงานเงินเดือนและค่าจ้าง พนักงานหน่วยงานเงินเดือนและค่าจ้าง
    เพศหญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, การบัญชี สามารถทำงานล่วงเวลาได้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 พฤษภาคม 2561
หางานHR Supervisor HR Supervisor
    เพศหญิง เท่านั้น อายุไม่เกิน 40 ปี/ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ความเข้าใจกฏหมายแรงงานและพรบแรงงานสัมพันธ์ สามารถทำpayroll คำนวนเงินเดือน ประกันสังคม ภาษีได่ ทำงานเอกสารบริษัท รวบรวมประวัติพนักงานได้ มีความคล่องตัวในการติดต่อหน่วยงานสาขาของบริษัท และหน่วยงานภายนอก มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ไม่ต่ำกว่า3ปี มีประสบการณ์งานบุคคลด้านร้านอาหารมาเท่านั้น ใช้โปรแกรม บี พลัส คล่อง มีความเป็นผู้นำสูง ทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี
   
   
   
   

บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 พฤษภาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่สรรหา เจ้าหน้าที่สรรหา
    อายุ 21-27 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ มีทักษะการนำเสนอ การพูดต่อหน้าชุมชน
   
   
   
   

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2561
หางานHR Supervisor (ประจำสำนักงานใหญ่) HR Supervisor (ประจำสำนักงานใหญ่)
    เพศชาย/หญิง อายุ 40 - 49 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านบุคคล 10 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานและ กฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เรื่อง KPI, Career path และ ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 สามารถเป็นวิทยากร หรือพิธีกรในงานกิจกรรมได้ บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้ใหญ่ มี EQ และ HQ ที่ดี ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
   
   
   
   

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
    เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานในส่วนงานทรัพยากรบุคลในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี ขึ้นไป(ด้านสรรหาว่าจ้าง ) มีบุคลิกภาพคล่องแคล่วว่องไว, กระตือรือร้นในการทำงาน มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office สามารถเริ่มงานได้ทันที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 พฤษภาคม 2561
หางานEMPLOYEE RELATIONS OFFICER EMPLOYEE RELATIONS OFFICER
    Bachelor Degree in Human Resources Management or related Field. Be able to manage company activity to keep good relation between company and employees. Be a representative of the Company to communicate down information to employees. Coordinate with all concerns to improve working condition and welfare Be responsibility to carry-on CSR activity. Good Knowledge in Thai Labor Law Manage some administrative functions (Health insurance, Social security, Locker, Uniform ) Be able to manage probation system Excellent interpersonal, communication skills and good relationship. Good command in English and good computer of MS Office. Able to work under pressure, and hardworking and fast learning
   
   
   
   

Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤษภาคม 2561
หางานEmployee Relation Officer Employee Relation Officer
    เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความขยัน อดทน มีความตั้งใจที่จะทำงานและมีความระเอียดรอบคอบสูง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้ MS Office ได้ดี ***สามารถมาสมัครงานที่ Good Year รังสิต
   
   
   
   

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 14 พฤษภาคม 2561
หางานProduct Training Specialist Product Training Specialist
    ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิตหรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม 2-3 ปี มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา
   
   
   
   

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 พฤษภาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
    เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ งานบุคคล หรือด้านสรรหาและฝึกอบรม 1 ปีขึ้นไป มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ มีความรู้ด้านเอกสารต่างด้าว สัญชาติพม่า, กัมพูชา จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Ms.office ได้ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต การทำงานมีหลักฐานทวนสอบได้
   
   
   
   

บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤษภาคม 2561คำแนะนำสำหรับบริษัท :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศ ตำแหน่งงานว่างบุคคลอยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างฝึกอบรม ซึ่งมีข้อมูล ตำแหน่งงานว่างสรรหา อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 มิถุนายน 2561

ผู้ใช้งาน 52015 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128062 คน