SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2

  


หางานเขียนแบบ , หางานDrawing , หางานDraftsman อัพเดทที่นี่


หางาน เขียนแบบ, ตำแหน่งงานว่าง Drawing , สมัครงาน Draftsman | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางานวิศวกรเขียนแบบ วิศวกรเขียนแบบ
    เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ อย่างน้อย 2-5 ปีในสาขางานที่เกี่ยวข้อง คุณภาพครอบคลุมตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 & ISO 13485:2003 มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office รวมถึงโปรแกรมพื้นฐานได้ดี เช่น Program ACAD สามารถออกแบบ / เขียนแบบ / ถอดแบบ หรือประเมินราคาได้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
   
   
   
   

J Summit Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 เมษายน 2561
หางานหัวหน้าฝ่ายออกแบบ / เจ้าหน้าที่ออกแบบ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ / เจ้าหน้าที่ออกแบบ
    เพศชาย/หญิง อายุ 21 - 40 ปี มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ขึ้นไป (ระดับหัวหน้า) วุฒิการศึกษาปริญญาโท / ตรีสาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม illustrator / photoshop เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียเป็นเลิศ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (ระดับเจ้าหน้าที่) มีประสบการณ์ทำงานกับลิขสิทธิ์การ์ตูนจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีภาวะความเป็นผู้นำ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
   
   
   
   

บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 เมษายน 2561
หางานช่าง CNC Machining Center/CNC Lathe ช่าง CNC Machining Center/CNC Lathe
   
   
   
   
   

บริษัท ลีดเทค เอนจิเนียริง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 เมษายน 2561
หางานSupport CAD Operator Support CAD Operator
    เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต แม่พิมพ์ เครื่องกล ช่างกลโรงงาน อื่นๆ ที่เกียวข้อง สามารถ อ่านแบบเครื่องกลได้ มีพื้นฐานการใช้เครื่องมือวัด
   
   
   
   

บริษัท อาซาฮี เซเคย์ (ประเทศไทย) จำกัด / Asahi Seikei (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2561
หางานช่างเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง (Draftsman)  ช่างเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง (Draftsman)
    จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปด้านช่างเขียนแบบโยธา เพศหญิง - ชาย อายุตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCad ได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 14 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ออกแบบ  เจ้าหน้าที่ออกแบบ
    เพศชาย/หญิง อายุ 23 -35 ปี ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Solidworks และ Auto Cad ได้ มีผลงาน หรือมีประสบการณ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และทนต่อแรงกดดันจากการทำงานได้ ประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องกล 1 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
   
   
   
   

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 เมษายน 2561
หางานDraftsman (Civil),เขียนแบบ   Draftsman (Civil),เขียนแบบ
    อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cad ได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้่ มีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงาน หน้าไซต์งานได้ มีประสบการณ์ ถ้าใช้ 3D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 เมษายน 2561
หางานGrinding /CNC /CAD CAM/ EDM / ช่างรับเหมางานตามแบบ GR, CNC   Grinding /CNC /CAD CAM/ EDM / ช่างรับเหมางานตามแบบ GR, CNC
    เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เข้าใจการทำงานและขั้นตอนการผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียด&อ่านแบบได้ มีความอดทนต่อการทำงานและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อย่างน้อย1-3 ปีขึ้นไป (ผู้ช่วยช่าง) ใช้เครื่องมือวัดละเอียด ใช้เครื่องจักรได้
   
   
   
   

บริษัท เอ็มเอสที พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 เมษายน 2561
หางานช่างงาน CNC Milling/ ช่าง Operate EDM ช่างงาน CNC Milling/ ช่าง Operate EDM
    เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการใช้เครื่องจักร (CNC Milling) อย่างน้อย 1 ปี มีความรู้และประสบการณ์ในใช้ Tooling-Machining เป็นคนตรงต่อเวลา เสียสละ และกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีใจรักต่อหน้าที่ ตำแหน่ง อาชีพ ที่ตนเองเลือกปฏิบัติงานสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้
   
   
   
   

บริษัท เจ.อาร์.พี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 07 เมษายน 2561
หางานDraftman/Draft Darwing Draftman/Draft Darwing
    ปริญญาตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแม่พิมพ์โดยตรง อย่างน้อย 1-2 ปี มีความรู้และประสบการณ์ของเรื่องแม่พิมพ์ฉีด หรืองานแม่พิมพ์ เป็นอย่างดี มีความรู้และประสบกาณ์ด้านการใช้โปรแกรมการเขียนแบบและถอดแบบ 2D ได้เป็นอย่างดี ต้องมีความรู้และความชำนาญใช้โปรแกรมในการออกแบบโดยตรง เป็นผุ้ที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไม่จำกัดเพศ
   
   
   
   

บริษัท เจ.อาร์.พี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 เมษายน 2561
หางานช่างเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมและงานโตรงสร้าง (Draftsman)  ช่างเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมและงานโตรงสร้าง (Draftsman)
    จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปด้านช่างเขียนแบบโยธา เพศหญิง - ชาย อายุตั้งแต่ 23 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCad ได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561
หางานพนักงานออกแบบ  พนักงานออกแบบ
    อายุ 20 - 40 ปี ไม่จำกัดเพศ ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง ไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัว พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว ตรงต่อเวลา หากใกล้ที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ เคารพและเชื่อฟัง หลักในการทำงาน อุปนิสัยไม่มีโลกส่วนตัว เข้ากับสังคมได้ง่าย เป็นผู้ฟังและผู้พูด ที่ดี มีความกระตื้อรื้อร้นในการทำงานแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ ต้องมีบุคลลค้ำประกันในการทำงาน
   
   
   
   

บริษัท ทาดิโอ้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561
หางานพนักงานเขียนแบบ  พนักงานเขียนแบบ
    งาน Drawing/เขียน AutoCad/เขียนแบบ
   
   
   
   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี นครหลวงอลูมิเนียม
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 มีนาคม 2561
หางานCNC Operator CNC Operator
    เพศชาย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันและอดทนสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว สามารถทำงานเป็นกะได้
   
   
   
   

Maxsoft Precision (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 กุมภาพันธ์ 2561
หางานเจ้าหน้าที่เขียนแบบ (เฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์งานอลูมิเนียมและกระจกเท่านั้น)  เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (เฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์งานอลูมิเนียมและกระจกเท่านั้น)
    เพศชาย - หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาตตั้งแต่ ปวส - ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงงานอลูมิเนียมหรือด้านก่อสร้าง ความสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อืนได้ รักและซื่อสัตย์องค์กรมาเป็นอันดับแรก มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน ไม่เกียจคล้าน มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ สามารถออกหน้าไซส์งานได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมoffice เช่น Excel,Words,PowerPoint ได้ สมารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ เช่น AutoCAD ,Adobe lllustrator,Adoxbe Photoshop ได้ สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่8.00-17.00 ได้
   
   
   
   

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 กุมภาพันธ์ 2561
หางานCAD/CAM Staff CAD/CAM Staff
    Bachelor Degree in Mechanical Engineering or other related. Male or Female ,25 year up. Computer skill is required, knowledge of auto cad program of solid works will be an advantage. 2-5 years full time experience with 2D or 3D CAD software in mold and die design are very advantageous. Good command of both written and spoken English or Japanese. Good problem solving and decision making skills. Strong and good leadership, teaching and training skills. Strong interpersonal skill, organizational skill and positive thinking.
   
   
   
   

Tire Mold (Thailand) Co.,Ltd. (Bridgestone Group)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 กุมภาพันธ์ 2561
หางานช่าง CNC  ช่าง CNC
    เพศชายอายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความขยันอดทนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปรับเซทเครื่อง CNC ได้ ใช้ Autocad ได้ สามารถเขียนโปรแกรม 2D และ 3D ได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
   
   
   
   

ROYAL FINISHING Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 พฤศจิกายน 2560
หางานเจ้าหน้าที่เขียนแบบ เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
    เพศชาย อายุ 20-30 ปี ปวส. ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word /Excel ได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Solidworks/Solidcam,CAD/CAM ได้ หากมีประสบการณ์เขียนแบบแม่พิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ซันเกียว ออยเลส อินดัสตรี (เอเซีย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 พฤศจิกายน 2560
หางานเจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์ เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์
    วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาออกแบบแม่พิมพ์ สามารถใช้โปรแกรม auto cad 2D / auto cad 3D มีความรับผิดชอบในการทำงาน
   
   
   
   

บริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 ตุลาคม 2560
หางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและวิศวกรรม(เขียนแบบ Auto Cad) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและวิศวกรรม(เขียนแบบ Auto Cad)
    อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เขียนแบบด้วย AUTO CAD (Drafman) 2D, 3D ได้เป็นอย่างดี สามารถออกปฎิบัติงานภายนอกได้ ขับรถได้ มีใบขับขี่ สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 16 ตุลาคม 2560คำแนะนำสำหรับบริษัท :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศ ตำแหน่งงานว่างเขียนแบบอยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างDrawing ซึ่งมีข้อมูล ตำแหน่งงานว่างDraftsman อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51718 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127936 คน