ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า


  


หางานโรงงาน , หางานการผลิต , หางานควบคุมคุณภาพ อัพเดทที่นี่


หางาน โรงงาน, ตำแหน่งงานว่าง การผลิต , สมัครงาน ควบคุมคุณภาพ | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางานQuality Control Supervisor - Asst. Manager Quality Control Supervisor - Asst. Manager
    - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ทางด้านการควบคุมคุณภาพใน Line ผลิต (อุตสาหกรรม อาหาร,ยา,เครื่องสำอาง,อุปกรณ์ทางการแพทย์) - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ระดับดี - หากมีประสบการณ์ด้าน QC Line , Analyst , การใช้เครื่องมือ GC- HPLC - Control Lab จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีไหวพริบ ละเอียดรอบคอบ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ตาบอดสี - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office , SAP ฯลฯ - Strong knowledge of GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001
   
   
   
   

ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤศจิกายน 2562
หางานหัวหน้าหน่วยแปรรูปกระจก หัวหน้าหน่วยแปรรูปกระจก
    1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี 2. - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยงข้อง 3. มีความรู้สินค้ากระจก จะพิจารณาพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 31 ตุลาคม 2562
หางานQC / ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า QC / ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า
    เพศชาย/ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ? ปวส. มีประสบการณ์ งานด้านการตรวจสอบคุณภาพสีของชิ้นงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบสูง และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด กล้าพูด กล้าบอกข้อผิดพลาดของแผนกที่งานบกพร่อง มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีการถ่ายทอดสื่อสารที่ชัดเจน มีความขยันตั้งใจ พร้อมเรียนรู้งาน ***มีความอดทนสูง
   
   
   
   

Potential Enterprise Co., Ltd. / Potential Smarttop Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 ตุลาคม 2562
หางานเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
    เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCad , Sketch up สามารถขับรถได้ มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่ มีประสบการด้านการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างมาก่อนไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความสามารถในการทำเอกสารภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
   
   
   
   

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 17 กันยายน 2562
หางานหัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor) หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Food Science เท่านั้น มีความรู้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีความรู้ ระบบ ISO 9001:2008, GMP, HACCP,BRC สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้
   
   
   
   

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 กันยายน 2562
หางานProduction Supervisor/หัวหน้าแผนกผลิต Production Supervisor/หัวหน้าแผนกผลิต
    เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี มีภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ทางโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เคมมิน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 กันยายน 2562
หางานเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
    เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการคำนวณ และการวิเคราะห์รายงานระดับกลาง มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms Office, Word, Excel, Power Point มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการนำเสนอ กล้าแสดงออก มีทักษะการต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายหรือด้านบริหารผลิตภัณฑ์พิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 กันยายน 2562
หางานJuinor Staff (QA) Juinor Staff (QA)
    จบวุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขา ไฟ้ฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้สามารถอ่านแบบ (Drawing) พื้นฐานได้ มีความรู้สามารถใช้เครื่องมือวัด มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Ms Office มีความรู้เรื่องเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สามารถเข้ากะได้
   
   
   
   

TDK (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 สิงหาคม 2562
หางานQC/QA Clerk QC/QA Clerk
    เพศชาย อายุ 24 ปี-30 ปี มีความรู้ทาง QC/QA ด้านแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ได้ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่ มีความขยันและอดทนสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   
   
   
   

Maxsoft Precision (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 สิงหาคม 2562
หางานเจ้าหน้าที่แผนกวางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนการผลิต
    ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ , มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียนได้
   
   
   
   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตีลเวอร์คส์โปรดัคส์
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 13 สิงหาคม 2562
หางานQA Officer QA Officer
    Bachelor degree in Industrial Management, Business Management or any related field. Can use Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) Good command of spoken and written in English.
   
   
   
   

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 สิงหาคม 2562
หางานหัวหน้าฝ่ายผลิต /ธุรการโรงงาน หัวหน้าฝ่ายผลิต /ธุรการโรงงาน
    เพศ ชาย/ญ อายุ ไม่เกิน 35ปี ระดับการศึกษา ปวส ป.ตรี มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี สามารถใช้งาน Ms office ได้เป็นอย่างดี ธุรการ สามารถใช้ โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขยัน อดทน สื่อสาร ประสานงาน กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท โมคา เคมีคอลส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 กรกฎาคม 2562
หางานProduction Staff (English resume only) Production Staff (English resume only)
    เพศชาย อายุ 22-25 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Food Engineering, Food Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีภาวะผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO, GMP, HACCP ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ 5 days working (Mon-Fri) at Navanakorn/Pathumthani
   
   
   
   

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 กรกฎาคม 2562
หางานช่างประจำโรงงาน ช่างประจำโรงงาน
    เพศชายอายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปวช., ปวส.ปริญญาตรี, หรือเทียบเท่า ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท นิวสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 30 มิถุนายน 2562
หางานผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต
    1. -เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป 2. -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. -มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการทำงานฝ่ายผลิต อย่างน้อย 3 ปี 4. -มีทักษะความเป็นผู้นำและการประสานงาน 5. -มีความรู้ด้านช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ทรัพย์อนันต์ พลาสติก จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มิถุนายน 2562
หางานผู้จัดการฝ่ายบัญชีโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีโรงงาน
    1. เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 35 - 45 ปี 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี 4. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชีได้คล่อง 5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
   
   
   
   

บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 มิถุนายน 2562
หางานฝ่ายผลิต วางแผน ติดตาม ประสานงาน / Production Management ฝ่ายผลิต วางแผน ติดตาม ประสานงาน / Production Management
    1. ? มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ในระดับที่ดี 2. ? มีความทุ่มเทในการทำงาน พร้อมที่จะทำงานตลอดทั้งในเวลางานและนอกเวลางานตามแต่มอบหมาย 3. ? มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี และมีความรอบคอบ 4. ? *มีความรับผิดชอบสูง **ขยันและอดทน ***รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี 5. ? ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น illastrator Photoshop MS Word, MS Excel ฯลฯ (พิจารณาพิเศษ) 6. ? อายุ 22-35 ปี / ไม่จำกัดเพศ / วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี.ขึ้นไป อื่นๆ / สัญชาติไทย 7. ? สามารถทำงานในวัน จ-ส ได้ (จ-ศ 08.30-17.45) (ส.08.30-16.00) พร้อมเริ่มงานทันที หรือไม่เกิน 7วัน 8. **มีประสบการณ์งานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 9. ? มีความมั่นใจในตัวเองในระดับที่ดี แต่ต้องอ่อนน้อมและพร้อมที่จะรับฟัง เข้าสังคมได้ดี 10. ? พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   

บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 มิถุนายน 2562
หางานฝ่ายผลิต วางแผน-ประสานงานการผลิต ฝ่ายผลิต วางแผน-ประสานงานการผลิต
    1. ? มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ในระดับที่ดี 2. ? มีทักษะการวางแผนงาน การทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดี 3. ? มีพื้นฐานโปรแกรม illustrator , MS Word, MS Excel, Internet พื้นฐานได้ 4. ? มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี และมีความรอบคอบ 5. ? พร้อมรับการเรียนรู้และฝึกฝนในส่วนของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 6. ? มีทัศนคติในการทำงานที่ดี และคำนึงถึงเป้างานอยู่เสมอ 7. ? *มีความรับผิดชอบสูง **ขยันและอดทน ***รับแรงกดดันในการทำงานได้ดี 8. ? อายุ 22-30 ปี / ไม่จำกัดเพศ / วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี.ขึ้นไป อื่นๆ / สัญชาติไทย 9. ? สามารถร่วมงานเลี้ยง นอกเวลางานได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, เข้าสังคมได้ 10. ? สามารถทำงานในวัน จ-ส ได้ (จ-ศ 08.30-17.45) (ส.08.30-16.00) พร้อมเริ่มงานทันที หรือไม่เกิน 7วัน
   
   
   
   

บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 มิถุนายน 2562
หางานพนักงาน Production พนักงาน Production
    1. ไม่จำกัดเพศ 2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
   
   
   
   

Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 มิถุนายน 2562
หางานพนักงานฝ่ายผลิต (หลังการพิมพ์) พนักงานฝ่ายผลิต (หลังการพิมพ์)
    1. เพศชาย/หญิง 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ 4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และเรียนรู้ไว 5. สามารถอยู่ทำ OT ได้ 6. มีที่พักใกล้ที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. มีประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์มาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 มิถุนายน 2562คำแนะนำสำหรับบริษัท :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศ ตำแหน่งงานว่างโรงงานอยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างการผลิต ซึ่งมีข้อมูล ตำแหน่งงานว่างควบคุมคุณภาพ อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 ธันวาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53706 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128392 คน