SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า


  


ประกาศรับสมัครงาน เขตดอนเมือง, หลักสี่ | ลงประกาศรับสมัครงาน หาพนักงาน ที่ SiamHRM.com :- สมัครงานดอนเมือง, หางานหลักสี่ , ตำแหน่งงานดอนเมือง

หางาน ดอนเมือง, หลักสี่ อัพเดทที่นี่


  หางานในเขตกรุงเทพ
 Computer Onsite Support - Technical Support
เพศชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
ขับขี่รถจักยายนยนต์ได้ มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
สามารถนำรถจักรยานยนต์มาใช้ในกิจการได้
มีความรู้ทางด้าน Hardware Software Computer
มีใจรักในงานบริการด้านคอมพิวเตอร์

IT Professional Service Co.,Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 17 สิงหาคม 2561
 เลขานุการและธุรการบุคคล
เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
มีประสบการณ์ทำงานในสายงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบสูง, ขยัน, อดทน สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
สามารถทำงานในวันจันทร์-วันเสาร์ได้
สามารถทำงานสนับสนุนงานขายได้

บริษัท บริคเวล คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 กรกฎาคม 2561
 หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและประสานงานขาย
ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
มีภาวะการเป็นผู้นำ
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีวินัยในการทำงาน
สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ได้

บริษัท บริคเวล คอนสตรัคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 กรกฎาคม 2561
 Marketing Officer (Internet & Network Services)
1. จบปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือโฆษณา
2. เพศชาย หรือหญิง อายุ 26-35 ปี
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 3 ปี
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ซายน์เมเนจ เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 กรกฎาคม 2561
 Senior Sales Executive (Network Services)
1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านการขายมากกว่า 5 ปี และมีประสบการณด้านการขาย IT มากกว่า 3 ปี
3. อายุ 28-38 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
5. สามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
6. มีรถยนต์เป็นของตนเอง และสามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่รถยนต์
บริษัท ซายน์เมเนจ เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 มิถุนายน 2561
 Programmer (Mobile Application)
1. จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถเขียนโปรแกรม C, PHP, Javascript, HTML/CSS
3. ชอบหรือมีใจรัก การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
5. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
6. มีความรับผิดชอบในการทำงาน
บริษัท ซายน์เมเนจ เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 มิถุนายน 2561
 Coordinator Officer (Internet & Network)
1. จบปริญญาตรี ทุกสาขา
2. เพศชาย หรือหญิง อายุ 26-35 ปี
3. มีประสบการณ์ทำงาน ด้านประสานงานทั่วไป หรือ ธุรการ หรือ ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 2 ปี
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารจะได้รับการพิจารณาเป้นพิเศษ
บริษัท ซายน์เมเนจ เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 26 มิถุนายน 2561
 Network Support Officer
1. จบปริญญาตรี ทุกสาขา
2. เพศชาย หรือหญิง อายุ 26-35 ปี
3. มีประสบการณ์ทำงาน ด้านประสานงานทั่วไป, Call Center, HelpDesk อย่างน้อย 2 ปี
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานเข้ากะ ได้
บริษัท ซายน์เมเนจ เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 มิถุนายน 2561
 Network Sites Technician
1. จบการศีกษาระดับ ปวช ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
2. เพศชาย อายุ 19-35 ปี
3. มีทักษะในการวิเคราะห์ ทักษะในการแก้ไขปัญหา
4. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตั้งใจในการทำงาน
6. สามารถขับรถยนต์ ได้ทั้งใน กทม และต่างจังหวัด พร้อมมีใบขับขี่
7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
บริษัท ซายน์เมเนจ เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 มิถุนายน 2561
 วิศวกรฝ่ายวิศวกรรม
เพศชาย/หญิง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

บริษัท บี.เค.เค. ไพล์ลิ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 มิถุนายน 2561
 พนักงานบัญชี(เจ้าหนี้)
เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปวส -ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

บริษัท แอคมี่ สุพีเรียร์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 เมษายน 2561
 วิศวกรฝ่ายวิศวกรรม
เพศชาย/หญิง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

บริษัท บี.เค.เค. ไพล์ลิ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 เมษายน 2561
 พนักงานขาย (Sales) โครงการ
เพศหญิง
อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานขายวัสดุปิดพื้นผิวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี
มีรถยนต์ส่วนตัว
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office, Email
หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

TCM Corporation Public Company Limited
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 เมษายน 2561
 พนักงานรับส่งเอกสาร
เพศชาย
อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบขับขี่
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์งาน
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และรักงานบริการ

บริษัท บางกอก มาสเตอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 20 อัตรา
ประกาศงาน 21 เมษายน 2561
 พนักงานฝ่ายขายระบบ (online) ทุกช่องทาง
เพศชาย-หญิง และเพศทางเลือก อายุ 20 - 40 ปี
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น
มีทักษะในการประสานงาน การขายสินค้า online มีความรู้เรื่องการขายผ่าน IG facebook (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ
มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น จัดองค์ประกอบ แต่งภาพ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

Chairattanasuntorn Group Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 เมษายน 2561
 หัวหน้าส่วนจัดซื้อ (โรงงานนวนคร)
เพศชาย-หญิง
อายุ 25-35 ปี
ปริญญาตรีขึ้นไป
สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดี
มีประสบการณ์การจัดซื้อต่างประเทศ supply chain และ หรือ global sourcing
มีประการณ์ด้านการทำกลยุทธ์ในการสั่งซื้อสิ้นค้าจากทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อย3-5ปี
สื่อสารภาษาและ ตอบโต้ E-mail ภาษาอังกฤษได้ดี

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2561
  ผู้ช่วยด้านอาหารและโภชนาการ เชฟอาหารสุนัข
เพศหญิง
อายุ 25-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี เรียนด้านโภชนาการอาหาร
มีประสบการณ์เกี่ยวกับร้านอาหาร
บุคลิกดี รูปร่างต้องสมส่วน
คุ้นเคย รักสุนัข มีประสบการณ์การเลี้ยงสุนัข
ไม่รับพนักงาน Part Time

Coffee & Puppy : Restaurant - Cafe For Dogs & Dog Parents Since 2012
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 เมษายน 2561
 พนักงานออกแบบ
อายุ 20 - 40 ปี
ไม่จำกัดเพศ
ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง
ไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัว
พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
ตรงต่อเวลา หากใกล้ที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เคารพและเชื่อฟัง หลักในการทำงาน
อุปนิสัยไม่มีโลกส่วนตัว เข้ากับสังคมได้ง่าย เป็นผู้ฟังและผู้พูด ที่ดี
มีความกระตื้อรื้อร้นในการทำงานแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ
ต้องมีบุคลลค้ำประกันในการทำงาน

บริษัท ทาดิโอ้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561
 Web Programmer / Application Developer [สำนักงานใหญ่]
เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านกากรเกณฑ์ทหารแล้ว)
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาโปรแกรม Web Application โดยใช้ C#.Net, PHP, HTML5, CSS3, JavaScript
สามารถใช้ฐานข้อมูล SQL server หรือ Oracle ได้
สามารถพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง
ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
สามารถนำเสนอผลงานจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561
 Software Implement & Support [สำนักงานใหญ่]
เพศหญิง/ชาย (ชายต้องผ่านกากรเกณฑ์ทหารแล้ว)
ปวส-ปริญญาตรี หรือ มีประสบการณ์ด้านการ supportโปรแกรม
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS word/Excel/PWP
สามารถใช้งานและติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานทั่วไปได้
สามมารถบริหารและลำดับความสำคัญของงานได้ด้วยตัวเอง
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ (บริษัทมีรถระหว่างติดต่อลูกค้า)
มีความมั่นใจในตัวเองและความสามารถในการนำเสนอ
มีความรอบรู้ด้านอุปกรณ์อีเล็คโทรนิกส์ในการจัดซื้ออุปกรณ์
หากมีประสบการณ์ในการ Implement software หรือ มีความรู้เรื่องระบบบัญชี หรือสามารถพูด-เขียนภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้พิ้นฐานดด้านคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ค, การเขียนโปรแกรม, ระบบฐานข้อมูล, ระบบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานดอนเมือง ซึ่งท่านสามารถหางานหลักสี่หรือสมัครงานดอนเมือง แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
2. การสมัครงานในเขตดอนเมือง, หลักสี่ ทำได้ง่ายๆ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ ผ่านระบบสมัครงานอัตโนมัติ

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 สิงหาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52238 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128143 คน