SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 3

  


ประกาศรับสมัครงาน เขตภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค | ลงประกาศรับสมัครงาน หาพนักงาน ที่ SiamHRM.com :- สมัครงานภาษีเจริญ, หางานหนองแขม , ตำแหน่งงานบางแค

หางาน ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค อัพเดทที่นี่


  หางานในเขตกรุงเทพ
 พนักงานฝ่ายขายภาคเหนือและตะวันออก
เพศชาย-หญิง อายุ 23 - 35 ปี
จบการศึกษาม.6 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในด้านงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
มีรถพาหนะเป็นของตัวเอง

C.shoes Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 มิถุนายน 2561
 ผู้บริหารประจำประเทศกัมพูชาทางด้านคอนกรีตสำเร็จรูป
จบปริญญาตรีหรือโทสาขาทางด้านวิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์ทำงานในด้านบริหาร10ปีขึ้นไป
อายุไม่เกิน45ปี
หากสามารถพูดภาษากัมพูชาได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีประสบการณ์ทางด้านก่อสร้างจะพิจรณาเป็นพิเศษ
สามารถพูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้

Vong Chai CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2561
 พนักงานขายประจำจังหวัดพิษณุโลก
เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี มีทักษะการขาย
มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย2ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาก่อน

Vong Chai CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 มิถุนายน 2561
 เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีเครื่องสำอาง/เคมี/เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านการคิดค้นพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
มีประสบการณ์ด้านการคิดค้น พัฒนาสูตร ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
มีความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฎิบัติการเครื่องสำอาง และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

บริษัท อดินพ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ บัญชี
เพศหญิง อายุ25-40 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มีความรู้ด้านการบัญชีและกฎหมายภาษี
มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 3 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

บริษัท อดินพ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ขาย (Retail Sales)
ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ (Consumer Product)
มีประสบการณ์ในการขายผลิตภัณฑ์เข้าสู่ห้างสรรพสินค้า
มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

บริษัท อดินพ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
 ฝ่ายขายSales Engineersเครื่องมือกล1ตำแหน่ง,เครื่องมือวิทยาศาสตร์1ตำแหน่ง
เพศชาย / หญิง
อายุ 22-40 ปี
วุฒิปริญญาตรี วท.บ.,เคมี,ชีวเคมี,สิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์ และ วศ.บ.เครื่องมือกล,หรือสาขาที่ใกล้เคียง
มีใจรักงานการขายและพร้อมที่จะทำงานด้านการขาย
มีความขยันและซื่อสัตย์
สามารถทำงานใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
ผู้ได้รับการพิจารณาเป็นพนักงาน จะมีเงินเดือนประจำ,ค่านายหน้า,ค่าน้ำมันรถยนต์,ไปดูงานต่างประเทศ และอื่นๆ
ผู้มีประสบการณ์,มีพาหนะ,สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ออกพบลูกค้าข้างนอกบริษัทฯ ทั้งกทม.และต่างจังหวัด
มีประสบการณ์การขายให้กับหน่วยงานราชการหรืออุตสาหกรรมมาก่อน

บริษัท แสงวิทย์ 2000 จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่บัญชี/ เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
เพศหญิง
อายุ 18 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ถ้าใช้โปรแกรม Express ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ดี.เอ็น.แมชินเนอรี่ (1980) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด
เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Excel

บริษัท ดี.เอ็น.แมชินเนอรี่ (1980) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤษภาคม 2561
 เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบยา )
ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความชำนาญด้านวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา
มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
มีความรู้และประสบการณ์ด้านวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา และมีใบประกอบโรคศิลป์
มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

บริษัท อดินพ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 เมษายน 2561
  ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความชำนาญด้านการคิดค้นพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ ควบคุมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามนโยบายบริษัทฯ และความต้องการของลูกค้า
มีความรู้ด้านสารปรุงแต่งอาหาร,กฎหมายอาหาร และห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO 2200,GMP/HACCP ความคิดสร้างสรรค์
มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อย่างน้อย 5 ปี
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้โปรแกรม MS Office/ Internet ได้เป็นอย่างดี

บริษัท อดินพ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 เมษายน 2561
 หัวหน้าแผนกขาย ( สารปรุงแต่งอาหาร )
ชาย/หญิง อายุ 30ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความชำนาญในการขายวัตถุดิบสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, วัตถุปรุงแต่งอาหาร
มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
มีบุคลิกภาพดี และมีพาหนะเป็นของตนเองที่พร้อมใช้งาน

บริษัท อดินพ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 27 เมษายน 2561
 TELE SALE/เทเลเซลล์ (Call For Cash ธนาคาร UOB)
เพศชาย /หญิง อายุ 20-45 ปี
วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีการอบรมก่อนการทำงาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ)
มีความขยัน อดทน ตั้งใจจริง มุ่งมั่น และมีเป้าหมาย
มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
สามารถเริ่มงานได้ทันทีเมื่อผ่านการสัมภาษณ์
ทัศนคติบวก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รักความก้าวหน้า มีความกระตือรือร้น
หากมีประสบการณ์ด้าน TELE SALE จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 27 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่ Detail/Merchandiser
มีความละเอียดรอบคอบ
รับผิดชอบงานดี
มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
เข้าใจในเนื้องาน สามารถปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นสถานการณ์ได้ดี
มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้หลากหลายรูปแบบ
มีประสบการณ์ทำงาน Detail อย่างน้อย 2 ปี

บริษัท กมลกิจ การ์เม้นท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่อำนวยบริการลูกค้า คอลเซ็นเตอร์ การตลาด ประสานงาน
อัธยาศัยดี คุยสนุกประสบการณ์ เล่นเฟซบุคเป็น อินสตาแกรม ถามตอบปัญหาผ่านเมลหรือเว็บบอร์ดได้ จะมีเงินเดือนเพิ่มให้
สามารถจดจำสินค้าของบริษัทและให้รายละเอียดลูกค้าได้อย่างดี
มีใจบริการ น้ำเสียงฟังเป็นมิตร มีทักษะในการถามตอบ เจรจาต่อรองที่ดี
หากมีความรู้เรื่องผิวพรรณ เครื่องสำอางหรือผ่านการทำงานลักษณะนี้มาแล้วจะรับพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษ
มีความซื่อสัตย์ และ ตรงต่อเวลา
สามารถใช้ Microsoft Word, Powerpoint, Webbord, E-mail, Facebook, IG ,line ได้

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 เมษายน 2561
 ผู้จัดการการตลาด Brand Manager,ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
ละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ไหวพริบ
เคยติดต่อจัดซื้อ หรือทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับห้างมาก่อนจะพิจารณาพิเศษ
เกาะเทรนการตลาด มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง
รู้จักใช้สื่อต่างๆ เช่น facebook Ads ,IG ,line ,google Ads ETC..
สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางต่างจังหวัดได้(ครั้งคราว)
มีความรู้ในการวางแผนสื่อโฆษณาทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
มีความกระตือรือล้น อดทนในการทำงาน

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้/ บัญชีสต็อค
จบการศึกษาด้านบัญชีมาโดยตรง มีบุคคลค้ำประกัน
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีโดยตรงมาแล้ว
มีความอดทน รอบคอบ ซื่อสัตย์
สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว หากใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงานเป็นทีมได้ เปิดรับความคิดเห็นผู้อื่น
สามารถเดินทางนอกสถานที่ได้เป็นบางครั้ง (เดือนละ 1 ครั้งเช็คสต็อคจริงที่คลังพระราม 3)

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 เมษายน 2561
 ช่างซ่อมบำรุง (ประจำอาคารเทรนดี้ สุขุมวิท 13)
เพศชาย อายุ 25 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2561
 เจ้าหน้าที่บริการร้านค้าและโปรโมชั่น
เพศชาย-หญิง อายุประมาณ 23-35 ปี
จบการศึกษาระดับ อนุปริญญา - ปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านประสานงานพื้นที่เช่าอย่างน้อย 2 ปี (หากผ่านงานร้านค้าสัมพันธ์ในส่วน Shopping Mall มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้เช่า
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ( Microsoft Word , Excel , Powerpoint ) ได้เป็นอย่างดี
หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 เมษายน 2561
 ครูผู้สอนมัธยม วิชา คณิต / เคมี / ฟิสิกส์ / ชีว / ไทย มัธยม
ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สู้งานหนัก รับผิดชอบสูง แบ่งเวลาเป็น เป็นผู้ใหญ่ ทุ่มเทมาก
รักงานบริการ มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อแรงกดดันได้ดี มีเมตตา
หากมีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หากมีความสามารถจะรับไว้พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท รักหมูน้อย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 10 เมษายน 2561คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานภาษีเจริญ ซึ่งท่านสามารถหางานหนองแขมหรือสมัครงานบางแค แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง
2. การสมัครงานในเขตภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค ทำได้ง่ายๆ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ ผ่านระบบสมัครงานอัตโนมัติ

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ผู้ใช้งาน 51981 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128052 คน