SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]  


บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

 
เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิต และจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้

 
ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
No. of Job Position :1
Responsibilities / Job Description :
?ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาความสำคัญและระดับความเสี่ยงของระบบสารสนเทศต่างๆของแต่ละบริษัท
?วางแผนการเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจำปี
?วิเคราะห์ระบบงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบเพื่อจัดทำแนวทางการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
?ให้คำปรึกษาแนะนำทีมตรวจสอบในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานตรวจสอบระบบสารสนเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
?สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความครบถ้วนถูกต้องของผลการตรวจสอบ
?วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศที่ตรวจสอบ เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะที่ช่วยปรับปรุงพัฒนาระบบงาน หรือเพิ่มมูลค่างานให้กับหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
?จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา
?ควบคุมและสรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบที่ผู้รับการตรวจสอบเห็นด้วย(Follow Up)
?ร่วมนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

Workplace :
Type Business : Real EstateJobPosition ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | Thailand Jobs, Employment at SiamHRM.com :- Appjob ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ , Apply ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบระบบสารสนเทศ Job , บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) Jobspostion
Job Type : Full Time
Job Group : computer - it - programer
Work At (Location) : Bangkok
Area : Pathum Wan
Salary :
Qualifications :
Male/Female
1.ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศ 5 ปีขึ้นไป
3.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์Benefits :

How to Apply  :
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

 
Contact Information:

44 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8 ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Bangkok   10330

Contact Name : โทร. 028537219,028537223,028537217
Tel: - Fax: Mobile :
Email: - คำแนะนำ : Email จะปรากฎ โดยผู้หางาน, บริษัทฯ/ทั่วไป ต้องเข้าระบบก่อนค่ะ -
Website:


[Company Map]
Post Date 17 September 2021
Power By JOBSIAM.COM
Other jobs of this Company
 ผู้จัดการแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) - Apply Job ผู้จัดการแผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
Number of Position: 1
 เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารกลยุทธ์ - Apply Job เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารกลยุทธ์
Number of Position: 1
 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee) - Apply Job เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (MBK Guarantee)
Number of Position: 1
ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ