SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

 

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
  


บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด

 บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541
โดย คุณวิเชษฐ์ วัฒนสกุลพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสกัดจากธรรมชาติ ทั้งในระบบขายปลีกและระบบขายส่ง ผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ศูนย์การค้าชั้นนำ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งในแถบแอฟริกา, ตะวันออกกลาง, และเอเชีย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Biowoman”
Vision
มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และความงาม ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง
Mission
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยเน้นกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย พร้อมระบบบริการที่รวดเร็ว ทันสมัย ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค

ส่วนของโรงงาน
เรามีบริษัทในเครือ คือบริษัท ไบโอ-คอสแล็บ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดย คุณวิเชษฐ์ วัฒนสกุลพงศ์ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินธุรกิจเป็น โรงงานรับผลิตครีม รับผลิตเครื่องสำอาง และรับผลิตอาหารเสริม ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ OEM พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอาง ครีม และอาหารเสริม เป็นของตนเอง ในส่วนของโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที 9 ไร่


บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด


สวัสดิการ
1. อบรมสัมมนาพัฒนาความรู้
2. โบนัสประจำปี
3. ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
4. สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
5. ประกันสังคม
6. ชุดยูนิฟอร์ม
7. ค่าเสื่อมรถ + ค่าน้ำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
8. ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
9. ตรวจสุขภาพประจำปี
10.ซื้อสินค้าส่วนลด 50 %
11.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (เฉพาะบางตำแหน่ง)
12.กระเช้าเยี่ยมไข้
13.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
14.ลาวันเกิด (สามารถลาได้ในเดือนเกิด)
15.เลี้ยงอาหารกลางวัน ทุกๆจันทร์แรกของเดือน
16.เบิกค่าเดินทาง (เฉพาะบางตำแหน่ง)
ทำงาน วันจันทร์ – ศุกร์ หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์

 
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / ต้นทุน
จำนวนที่รับ / อัตรา :  3
รายละเอียดงาน :
*** เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ***
งานตรวจสอบ
- ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารใบส่งสินค้า,ใบกำกับภาษี
- ตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าและบริการ
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
- ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าสินค้าและบริการ bank reconcile
- รับวางบิลจาก Sup
- ตรวจสอบภาษีซื้อ
งานบันทึกบัญชี
- ลงบันทึกบัญชีตั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ และเงินสดย่อย
- ลงบันทึกบัญชีตัดชำระการจ่ายเจ้าหนี้
- ลงบันทึกบัญชีเช็คจ่าย พร้อมผ่านเช็คจ่าย
- บันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย
งานสรุป
- สรุปยอดเจ้าหนี้คงค้างจ่ายประจำเดือน
- สรุปภาษีซื้อ
- สรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- สรุปเช็คจ่ายในมือ
- สรุปเช้คจ่ายประจำเดือน
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
งานตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบเครดิตลูกค้า
- ตรวจสอบเอกสาร (บิล) จาก CS
- ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายของฝ่ายขาย
- จัดทำเอกสารรายวันขาย
- ติดตามเอกสารจากหน่วยงานภายในบริษัทฯ
งานบันทึกบัญชี
- ลงบันทึกบัญชีตัดรับชำระหนี้ในระบบ C-Smile
- ลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายฝ่ายขาย ค่าใช้จ่าย Modern Trade ในระบบ C-Smile
- ลงบันทึกบัญชี ฝากเช็ค ผ่านเช็ค เช็คคืน ในระบบ C-Smile
ติดตามทวงหนี้
- หนี้ค้างเลยกำหนดชำระ
- เช็คคืน
Forecast
- สรุปหนี้ค้างชำระทั้งหมด
- สรุปยอดเก็บเงิน
- ประมาณการยอดเก็บเงิน

***เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้***
งานตรวจสอบ
- ตรวจสอบเครดิตลูกหนี้
- ตรวจสอบเอกสาร (บิล) จากฝ่ายประสานงานขาย
- ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายของฝ่ายขาย
- จัดทำเอกสารรายวันขาย
- ติดตามเอกสารจากหน่วยงานภายในบริษัทฯตามเขตที่ตัวเองรับผิดชอบ
งานบันทึกบัญชี
- ลงบันทึกบัญชีตัดรับชำระหนี้ในระบบ C-smile
- ลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายฝ่ายขาย ค่าใช่จ่าย Modern Trade ในระบบ C-smile
- ลงบันทึกบัญชี ฝากเช็ค ผ่านเช็ค เช็คคืน ในระบบ C-smile ตามเขตที่ตัวเองรับผิดชอบ
งานติดตามทวงถามหนี้
- หนี้ค้างเลยกำหนดชำนะ
- เช็คคืน ตามเขตที่ตัวเองรับผืดชอบ
Forecast
- สรุป หนี้ค้างชำระทั้งหมด
- สรุป ยอดเก็บเงิน
- ประมาณการยอดเก็บเงิน

*** เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ***
-ตรวจสอบและควบคุมต้นทุนการผลิตของโรงงาน
-วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
-ดูแลและตรวจสอบบัญชีทั้งระบบ( AP,AR,GL)
-จัดเตรียม ตรวจสอบ ข้อมูลและรายงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร


- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 18.00 น. หยุด เสาร์ - อาทิตย์
สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ค้าขายปลีก / ค้าขายส่งสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / ต้นทุน - บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด | ลงประกาศตำแหน่งงานว่าง หางาน หาคน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com :- ประกาศตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / ต้นทุน
ประเภทตำแหน่งงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานบัญชี/งานการเงิน การธนาคาร/ตรวจสอบภายใน
จังหวัด :  กรุงเทพ
เขต :  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
เพศหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีความละเอียด รอบคอบ มีวินัยรับผิดชอบในงานที่ตัวเองได้รับ
สามารถสร้างงานหรือคิดต่อยอดงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามเป้าหมาย
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความสามัคคีในทีมงาน
หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการบัญชีลูกหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
***กรณีเป็นนักศึกษาจบใหม่หากมีความตั้งใจบริษัทฯ มีสอนงานให้***
!!! ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บัญชีเจ้าหนี้ !!!
สวัสดิการ/ผลประโยชน์ :

วิธีการรับสมัครงาน  :
      - ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
- ติดต่อมาที่ 02-734-3044-9 ต่อ 204 / 205 บุคคล หรือ กด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด


256,258,260 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพ   10240

ติดต่อ : โทร : 02-734-3044-9 ต่อ 204 205 โรงงาน 034-989-133-5
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - คำแนะนำ : Email จะปรากฎ โดยผู้หางาน, บริษัทฯ/ทั่วไป ต้องเข้าระบบก่อนค่ะ -
Website:


[ไม่ระบุโลโก้ แผนที่บริษัทฯ ]ประกาศงานวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560
Power By JOBSIAM.COM
สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่ เปิดรับสมัคร
 ผู้จัดการเเผนก Sales Online   - สมัครงาน คลิกที่นี่ ผู้จัดการเเผนก Sales Online
จำนวน: 1 ตำแหน่ง  
 Sale ขายเครดิต (เครื่องสำอาง) ( กรุงเทพ - ใต้ - ตะวันตก ) - สมัครงาน คลิกที่นี่ Sale ขายเครดิต (เครื่องสำอาง) ( กรุงเทพ - ใต้ - ตะวันตก )
จำนวน: 3 ตำแหน่ง  
 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประจำบูท สนามบินดอนเมือง (พูดภาษาจีน/อังกฤษได้)   - สมัครงาน คลิกที่นี่ เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ประจำบูท สนามบินดอนเมือง (พูดภาษาจีน/อังกฤษได้)
จำนวน: 2 ตำแหน่ง  
 พนักงานขายเครื่องสำอางต่างจังหวัด    - สมัครงาน คลิกที่นี่ พนักงานขายเครื่องสำอางต่างจังหวัด
จำนวน: 2 ตำแหน่ง  
 RD นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด้านสีผม เเละ สกินเเคร์) - สมัครงาน คลิกที่นี่ RD นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด้านสีผม เเละ สกินเเคร์)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง  
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51717 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127935 คน