SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงงาน

คำบรรยายลักษณะงาน ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงงาน | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงงาน, งาน ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงงาน, ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโรงงาน


ชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการโรงงาน
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.  กำหนดนโยบาย  และแผนงาน  รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
2.  ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด
 
3.  ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง  การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
 
4.  ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น  การตลาด  การขาย  จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตาม
     แผนงานที่กำหนด
 
5.  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต  วิธีการผลิต  และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพื่อเพิ่ม
     ประสิทธิภาพการผลิต
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 การศึกษา        :    ปริญญาตรี
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการผลิตและซ่อมบำรุงอย่างน้อย 15 ปี
 
 
จำนวนผู้ชม 17892 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ