SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

คำบรรยายลักษณะงาน ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด, งาน ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด, ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด


ชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.    กำหนดนโยบายและวางแผนการขายและการตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  รวมทั้งกำหนดยุทธ์ศาสตร์ในการ
       บรรลุเป้าหมายการทำธุรกิจของบริษัท
 
2.   กำกับและตรวจสอบผลงานของบริษัทด้านยอดขายผลิตภัณฑ์ในภาพรวม
 
3.  พัฒนาและกำหนดแผนการตลาดที่เหมาะสม  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขายและเพิ่มยอดจำหน่ายรวมทั้งส่วนแบ่งการ
      ตลาด
 
4.   เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อนำมาพัฒนายุทธ์
      ศาสตร์ทางการตลาด  กิจกรรมการขาย
 
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 การศึกษา         :    ปริญญาตรีการตลาด
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการขายและการตลาดไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 
 
จำนวนผู้ชม 7300 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ